PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 76 | 118-122
Article title

Intensive agriculture and high predation pressure that negatively affects the Galliformes population in Poland

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In Poland 6 species of Galliformes are breeding and 3 of them are open-farmland species of birds: Pheasant Phasianus colchicus, Partridge Perdix perdix and Quail Conturnix coturnix. In last years an exponential decline in number of birds in farmland is observed. The main reason of this situation is fast development of agriculture, using of fertilizers, farmland monocultures, soil erosion, the cutting of small field woods and increasing population of predators, such as the Foxes Vulpes vulpes, Racoon Dogs Nycteresus procyonoides or crows Corvus corone. In addition, the series of severe, cold winters and rainy springs caused limitation of insects availability, which are the main food of the young birds.
Discipline
Year
Volume
76
Pages
118-122
Physical description
Contributors
 • Department of Zoology, Faculty of Biology & Agriculture, University of Rzeszow, 4 Zelwerowicza Str., 35-601 Rzeszow, Poland
References
 • [1] Bulsma R. G., Hill D. w: Hagemeijer E.J.M.,1997.The EBCC Atlas of European Breeding Birds, 218-219. T & A.D. Poyser, London.
 • [2] Bieduń W. 2004. Ptaki Lublina. Wyd. Am Lublin.
 • [3] Dombrowski A., Kot H., Kasprzykowski Z., Kot Cz., 1998. Mazowsze. Ptaki Łąk I Mokradeł Polski (Stan Populacji, Zagrożenia I Perspektywy Ochrony).Warszawa, 195-225.
 • [4] Dudziński W., 1988. Ptactwo łowne. Wyd. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa.
 • [5] Glutz V., Blotzheim U. N., Bauer K., Bezzel E. 1973. Handbuch der Vogel Mitteleuropas 5. 322-372. Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Mai.
 • [6] GUS 2013. Leśnictwo 2013. Dane agencji Nieruchomości Rolnych (do 2014/15 r.) Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych oraz Polskiego Związku Łowieckiego. Warszawa 2013, 163-165.
 • [7] GUS 2015. Leśnictwo 2015. Dane agencji Nieruchomości Rolnych (do 2011 r.) Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych oraz Polskiego Związku Łowieckiego. Warszawa 2015, 163-165.
 • [8] Janiszewski P., Daszkiewicz T., 2010. Zwierzęta łowne. Zasady prawidłowego pozyskania i zagospodarowania. Wyd. UWM. Olsztyn, 34-37.
 • [9] Kamieniarz R. 1999. Sytuacja bażanta w Polsce w latach 1990-1997.w: Kubiak S. (red) Zwierzyna drobna jako element bioróżnorodności środowiska przyrodniczego. 145-151. Oficyna wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławek.
 • [10] Kamieniarz R. 2005. Przybysz z Azji. Łowiec polski 10, 12-13
 • [11] Krupka J. 1986. Łowiectwo. Wyd. Rolnicze i Leśne. Warszawa.
 • [12] Okarma H., Tomek A. 2008. Łowiectwo. Szkody powodowane przez zwierzęta. Wydawnictwo Edukacyjno – Naukowe H2O. Wyd. I. Kraków. s. 111-112.
 • [13] Panek M., 2009. Intensywność rolnictwa a liczebność kuropatw [W]: Środowiskowe uwarunkowania kryzysu zwierzyny drobnej. Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa: 13-22.
 • [14] Panek M., 2012. Demografia kuropatwy w zależności od struktury krajobrazu rolniczego. Rozprawa habilitacyjna. Wyd. SGGW. Warszawa.
 • [15] Solarz W. 2008. Bażant Phasianus colchicus Linnaeus,1758. W; Z. Głowaciński, H. Okarma, J. Pawłowski, W. Solarz (red):Księga gatunków obcych i inwazyjnych w faunie Polski. Wyd. Internetowe. Instytut Ochrony przyrody PAN w Krakowie.
 • [16] Williams T. D. 1994. Intraspecific variation in egg size and egg composition: effects on offspring fitness. Biol. Rev. 68, 35-59
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-69ec0a7f-79f6-4527-9f49-27b409ae4ead
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.