PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 20 | 4 | 28-33
Article title

Dolegliwości zdrowotne u rowerzystów w mieście – badanie pilotażowe

Content
Title variants
EN
Health problems of cyclists in the city – pilot study
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z głównych problemów środowiskowych. Jego konsekwencje zdrowotne szczególnie dotyczą osób spędzających znaczną ilość czasu na zewnątrz, m.in. rowerzystów. Celem pracy była ocena występowania objawów chorobowych związanych z zanieczyszczeniem powietrza wśród wrocławskich rowerzystów. W badaniu wykorzystano ankietę rozprzestrzenianą drogą internetową. Grupę badaną stanowiło 599 ankietowanych – wrocławskich rowerzystów. 83,14% wrocławskich rowerzystów w czasie jazdy na rowerze lub bezpośrednio po niej odczuwa objawy ze strony układu oddechowego (chrypka, kaszel, ból gardła, duszność), narządu wzroku (zaczerwienienie oczu, suchość, łzawienie, uczucie piasku pod powiekami) bądź inne objawy (np. zaburzenia koncentracji, bóle głowy, nadmierne zmęczenie), które bezpośrednio wiąże z zanieczyszczeniem powietrza. Najczęstsze dolegliwości dotyczą narządu wzroku. Brak jest korelacji statystycznej między częstością występowania objawów a długością pokonywanej trasy lub częstotliwością jazdy na rowerze, niemniej osoby, które wybierają trasy o niższym natężeniu ruchu istotnie rzadziej odczuwają objawy takie jak kaszel, chrypka czy duszność niż osoby poruszające się głównymi arteriami miasta. Zaledwie 9,8% ankietowanych korzysta ze środków chroniących przed zanieczyszczeniami np. masek przeciwsmogowych. Odpowiedni dobór trasy jazdy na rowerze polegający na unikaniu miejsc o dużym natężeniu ruchu wydaje się być kluczowy dla ograniczenia występowania objawów chorobowych, a być może również dla długofalowych następstw zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Wydaje się, że ze względów zdrowotnych polityka miejska powinna dążyć do propagowania tras rowerowych przebiegających możliwie przez tereny zielone (na przykład parki w centrach miast) zamiast tworzenia ścieżek rowerowych przy drogach o najwyższym natężeniu ruchu. Rozsądne wydaje się również propagowanie wśród rowerzystów środków ochrony przeciwsmogowej.
EN
Air pollution is one of the main environmental problems. Health consequences of smog exposure apply in particular to people who spend a lot of time outdoors, including cyclists. The aim of the work was to evaluate the occurrence of symptoms associated with air pollution among the Wroclaw cyclists. The study was conducted via an internet questionnaire. The survey group consisted of 599 respondents - Wrocław cyclists. While cycling or short after cycling, 83.14% of cyclists reported symptoms connected with the respiratory system (such as hoarseness, cough, sore throat pain, or dyspnoea), eyes (such as redness, dryness, watering, strain) and other symptoms (for example, concentration deficiency, headache, fatigue), which they associated with air pollution. Problems with the eyes were the most common. There was no correlation between the frequency of symptom occurrence and the distance or cycling frequency. People who chose low-traffic routes were less likely to suffer from cough, hoarseness, or dyspnoea than people who chose high-traffic routes. Only 9.8% of the respondents used protection measures such as masks. Choosing a proper route and avoiding high-traffic seem to be crucial when it comes to symptom occurrence, and perhaps also to long-term health effects. City councils should plan cycling routes in low-traffic areas to minimize negative smog effects. Protection measures, such as the use of masks, should also be more actively promoted.
Contributors
 • Zakład Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
author
author
References
 • [1] International Agency for Reaserch on Cancer: Outdoor air pollution a leading environmental cause of cancer deaths, 2013, press release N° 221.
 • [2] Kessler R.: Prevention – air of danger. Nature, 2014; (509): 62-63.
 • [3] Fuks K., Moebus S., Hertel S., et al.: Long-term Urban Background Particulate Air Pollution, Traffic Noise, And Arterial Blood Pressure. Environ Health Perspect. 2011; 119(12): 1706-1711.
 • [4] Mills N.L., Donaldson K., Hadoke P.W., et al.: Adverse cardiovascular effects of air pollution. Nat. Clin. Pract. Cardiovasc. Med. 2009; 6(1): 36–44.
 • [5] Raport Najwyższej Izby Kontroli, LKR-4101-007-00/2014, Nr ewid. 177/2014/P/14/086/LKR.
 • [6] Strak M., Boogaard H., Meliefste K., et al.: Respiratory health effects of ultrafine and fine particle exposure in cyclists., Occup Environ Med; 2010; (67): 118–124.
 • [7] Weichenthal S., Kulka R., Dubeau A., et al.: Traffic-related air pollution and acute changes in heart rate variability and respiratory function in urban cyclists, Environ Health Perspect, 2011; (119): 1373–1378.
 • [8] Jarjour S., Jerrett M., Westerdahl D., et al.: Cyclist route choice, traffic-related air pollution, and lung function: a scripted exposure study, Environ Health 2013; (12): 14.
 • [9] de Hartog J.J., Boogaard H., Nijland H., et al.: Do the health benefits of cycling outweigh the risks?, Environ Health Perspect. 2010; (118): 1109–1116.
 • [10] McCreanor J., Cullinan P., Nieuwenhuijsen M.J., et al.: Respiratory effects of exposure to diesel traffic in persons with asthma, N Engl J Med. 2007; (357): 2348–2358.
 • [11] Gupta S.K., Gupta S.C., Agarwal R., et al.: A multicentric case-control study on the impact of air pollution on eyes in a metropolitan city of India, Indian J Occup Environ Med 2007; (11): 37–40.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-69a16a88-e53c-4e13-a59b-86a2216c9744
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.