PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 4 | 365–373
Article title

Immunostymulacja jako metoda ograniczenia niepotrzebnej antybiotykoterapii

Content
Title variants
EN
Immunostimulation as a method limiting unnecessary antibiotic therapy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Recurring respiratory tract infections are typical of childhood. This results from the fact that children are exposed to pathogens, usually in groups of people, and from the immaturity of the immune system. Most upper and lower respiratory tract infections are caused by viruses. Nevertheless, antibiotics, which target bacteria, are often prescribed. Antibiotic overuse leads to increased microbial resistance to these drugs, resulting in their inefficacy. Improper treatment of respiratory infections with antibiotics ultimately leads to treatment failure. An increase in antibiotic resistance of many bacterial strains is becoming a serious global problem and makes treatment much more difficult. It is a responsibility of each physician to use antibiotics properly and implement adequate prevention of recurring respiratory tract infections. For many years, it has been attempted to find effective agents that improve immunity in children. The pharmaceutical market offers various preparations advertised as immunostimulants, such as bacterial lysates, vitamins, dietary supplements, probiotics or herbal, animal and homeopathic products. The role of immunomodulatory substances is to promote the immune system to fight pathogens, reduce the frequency of infections and decrease the demand for antibiotics. Unfortunately, most immunomodulators do not have sufficiently reliable clinical trials that would confirm their efficacy.
PL
Nawracające infekcje dróg oddechowych są typowe dla wieku dziecięcego. Wynika to z faktu narażenia dzieci na patogeny, szczególnie w zbiorowiskach, oraz z niedojrzałości systemu odpornościowego. Większość infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych wywołana jest przez patogeny wirusowe. Pomimo to bardzo często w leczeniu zakażeń układu oddechowego stosowane są antybiotyki, zwalczające bakterie. Nadmierne stosowanie antybiotyków powoduje narastanie oporności drobnoustrojów na te leki, czego konsekwencją jest brak ich skuteczności. Niewłaściwe leczenie infekcji dróg oddechowych antybiotykami ostatecznie prowadzi do niepowodzenia leczenia. Wzrost antybiotykooporności wielu szczepów bakterii staje się dużym problemem w skali ogólnoświatowej i zdecydowanie utrudnia proces leczniczy. Zadaniem każdego lekarza jest rozsądne stosowanie antybiotyków i właściwa profilaktyka nawracających infekcji dróg oddechowych. Od lat trwają poszukiwania skutecznych środków poprawiających odporność u dzieci. Na rynku farmaceutycznym dostępne są liczne preparaty reklamowane jako immunostymulatory, takie jak lizaty bakteryjne, witaminy, suplementy diety, probiotyki czy też preparaty roślinne, odzwierzęce i homeopatyczne. Substancje immunomodulujące mają pobudzać układ odpornościowy do walki z patogenami, a także zredukować częstość infekcji oraz zmniejszyć zapotrzebowanie na antybiotyki. Niestety, większość preparatów immunomodulujących nie posiada dostatecznie wiarygodnych badań klinicznych potwierdzających ich skuteczność.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
4
Pages
365–373
Physical description
Contributors
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM, Szpital Pediatryczny WUM, Warszawa, Polska
author
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM, Szpital Pediatryczny WUM, Warszawa, Polska
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM, Szpital Pediatryczny WUM, Warszawa, Polska
References
 • Grüber C, Keil T, Kulig M et al.; MAS-90 Study Group: History of respiratory infections in the first 12 yr among children from a birth cohort. Pediatr Allergy Immunol 2008, 19: 505–512.
 • Bernatowska E, Feleszko W, Cukrowska B et al.: Immunomodulacja w wieku rozwojowym w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – fakty i mity. Pediatria po Dyplomie 2013; 17: 27–37.
 • Kuehn BM: IDSA: Avoid antibiotics for most throat infections. JAMA 2012; 308: 1307.
 • Gulliford MC, Dregan A, Moore MV et al.: Continued high rates of antibiotic prescribing to adults with respiratory tract infection: survey of 568 UK general practices. BMJ Open 2014; 4: e006245.
 • Guz K, Bugla-Płoskońska G: Immunomodulacyjne i przeciwzapalne właściwości wybranych antybiotyków i chemioterapeutyków. Postępy Hig Med. Dośw 2007; 61: 828–837.
 • Garau J, Nicolau DP, Wullt B et al.: Antibiotic stewardship challenges in the management of community-acquired infections for prevention of escalating antibiotic resistance. J Glob Antimicrob Resist 2014; 2: 245–253.
 • Szczukocka-Zych A, Feleszko W: Skuteczność kliniczna strategii i środków stosowanych w zapobieganiu częstym zakażeniom układu oddechowego u dzieci. Standardy Medyczne. Pediatria 2013; 11.
 • Lucero MG, Dulalia VE, Nillos LT et al.: Pneumococcal conjugate vaccines for preventing vaccine-type invasive pneumococcal disease and X-ray defined pneumonia in children less than two years of age. Cochrane Database Syst Rev 2009; 7: CD004977.
 • Moore CE, Paul J, Foster D et al.; Oxford Invasive Pneumococcal Surveillance Group: Reduction of invasive pneumococcal disease 3 years after the introduction of the 13-valent conjugate vaccine in the Oxfordshire region of England. J Infect Dis 2014; 210: 1001–1011.
 • Hampton LM, Farley MM, Schaffner W et al.: Prevention of antibiotic-nonsusceptible Streptococcus pneumoniae with conjugate vaccines. J Infect Dis 2012; 205: 401–411.
 • von Gottberg A, de Gouveia L, Tempia S et al.; GERMS-SA Investigators: Effects of vaccination on invasive pneumococcal disease in South Africa. N Engl J Med 2014; 371: 1889–1899.
 • Norhayati MN, Ho JJ, Azman MY: Influenza vaccines for preventing acute otitis media in infants and children. Cochrane Database Syst Rev 2015; 3: CD010089.
 • Del-Rio-Navarro BE, Espinosa-Rosales FJ, Flenady V et al.: Immunostimulants for preventing respiratory tract infection in children. Evid-Based Child Health 2012; 7: 629–717.
 • Kearney SC, Dziekiewicz M, Feleszko W: Immunoregulatory and immunostimulatory responses of bacterial lysates in respiratory infections and asthma. Ann Allergy Asthma Immunol 2015; 114: 364–369.
 • 15. Berber AC, Del-Rio-Navarro BE: Use of Broncho-Vaxom in private praxis: phase IV trial in 587 children. Clin Ther 1996; 18: 1068–1079.
 • Del-Rio-Navarro BE, Luis Sienra-Monge JJ, Berber A et al.: Use of OM-85 BV in children suffering from recurrent respiratory tract infections and subnormal IgG subclass levels. Allergol Immunopathol (Madr) 2003; 31: 7–13.
 • Gutiérrez-Tarango MD, Berber A: Safety and efficacy of two courses of OM-85 BV in the prevention of respiratory tract infections in children during 12 months. Chest 2001; 119: 1742–1748.
 • Pan L, Jiang XG, Guo J et al.: Effects of OM-85 BV in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis. J Clin Pharmacol 2015; 55: 1086–1092.
 • Hao Q, Dong BR, Wu Z et al.: Probiotics for preventing acute upper respiratory tract infections. Cochrane Database Syst Rev 2015; 2: CD006895.
 • Di Pierro F, Adami T, Rapacioli G et al.: Clinical evaluation of the oral probiotic Streptococcus salivarius K12 in the prevention of recurrent pharyngitis and/or tonsillitis caused by Streptococcus pyogenes in adults. Expert Opin Biol Ther 2013; 13: 339–343.
 • Feleszko W, Ruszczyński M, Zalewski BM: Non-specific immune stimulation in respiratory tract infections. Separating the wheat from the chaff. Paediatr Respir Rev 2014; 15: 200–206.
 • Linde K, Barrett B, Wölkart K et al.: Echinacea for preventing and treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev 2006; (1): CD000530.
 • van Etten E, Mathieu C: Immunoregulation by 1,25-dihydroxyvitamin D3: basic concepts. J Steroid Biochem Mol Biol 2005; 97: 93–101.
 • Barlow PG, Svoboda P, Mackellar A et al.: Antiviral activity and increased host defense against influenza infection elicited by the human cathelicidin LL-37. PLoS One 2011; 6: e25333.
 • Moroti R, Petre R, Niculescu I et al.: Vitamin D an antimicrobial weapon against acute respiratory tract infections. A systematic review (2006-March 2011). Farmacia 2012; 60: 159–167.
 • Jolliffe DA, Griffiths CJ, Martineau AR: Vitamin D in the prevention of acute respiratory infection: systematic review of clinical studies. J Steroid Biochem Mol Biol 2013; 136: 321–329.
 • de Sá Del Fiol F, Barberato-Filho S, Lopes LC et al.: Vitamin D and respiratory infections. J Infect Dev Ctries 2015; 9: 355–361.
 • Charzewska J, Chlebna-Sokół D, Chybicka A et al.: Aktualne (2009) polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoboru witaminy D. Med Prakt Pediatr 2010; 1: 40–45.
 • Buczkowski K, Chlabicz S, Dytfeld J et al.: Wytyczne dla lekarzy rodzinnych dotyczące suplementacji witaminy D. Forum Medycyny Rodzinnej 2013; 7: 55–58.
 • Ferrario BE, Garuti S, Braido F et al.: Pidotimod: the state of art. Clin Mol Allergy 2015; 13: 8.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-697004b5-9656-4cd2-a33d-10882da8f5bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.