PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72 | 27-32
Article title

Physical activity level and quality of life in menopausal women

Content
Title variants
PL
Poziom aktywności fizycznej a jakość życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Women’s awareness of a healthy lifestyle has significantly increased in recent years. However, during menopause the hormonal changes may influence the quality of life. Physical activity can significantly reduce the negative health effects associated with menopause. The aim of this study was to assess physical activity in menopausal women and its influence on the quality of life. MATERIAL AND METHODS: This study was conducted on 567 women aged 50–60 years. Group A was composed of 223 women, participants of the University of the Third Age, and group B contained 334 women, patients of gynecological wards and outpatient clinics. The physical activity level of all the study participants was assessed using the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) short form. SF-36 was used to assess the quality of life. RESULTS: The physical activity of the majority of women was at a moderate level – 52.9% in Group A and 70.2% in Group B, while 44.8% of women in Group A and 27.8% of patients in Group B had a high level of physical activity. There were significant differences between both groups in the physical component summary (p < 0.0004) and mental component summary (p < 0.0004). The physical component summary correlated with the participants’ ages. The physical functioning, general health and social functioning increased with a higher level of activity in the main group. CONCLUSIONS: Menopausal women participate mainly in moderate-intensity physical activity. A higher level of physical activity correlates with a better quality of life.
PL
WSTĘP: W ostatnich latach znacznie wzrosła świadomość kobiet w różnym wieku na temat zdrowego stylu życia. Okres menopauzy i związane z nim zmiany hormonalne mają wpływ na jakość życia, a odpowiedni poziom aktywności fizycznej może znacząco zmniejszyć negatywne skutki tego okresu. Celem pracy była ocena poziomu aktywności fizycznej kobiet w okresie menopauzy oraz jej wpływu na jakość życia. MATERIAŁ I METODY: Badania zostały przeprowadzone u 567 kobiet w wieku 50–60 lat, które włączono do 2 grup. Grupa A obejmowała 223 kobiet, uczestniczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a Grupa B – 334 kobiety, które były pacjentkami oddziałów ginekologicznych i poradni dla kobiet. Poziom aktywności fizycznej został oceniony z użyciem kwestionariusza aktywności fizycznej IPAQ w wersji krótkiej. Do oceny jakości życia badanych kobiet wykorzystano SF-36. WYNIKI: Poziom aktywności fizycznej badanych kobiet określono jako umiarkowany w 52,9% w Grupie A oraz 70,2% w Grupie B. Wysoki poziom aktywności fizycznej odnotowano u 44,8% kobiet z grupy A i w 27,8% z grupy B. Stwierdzono istotne statystycznie różnice pomiędzy kobietami z Grupy A a kobietami z Grupy B w domenach zsumowanej składowej fizycznej (p < 0,0004) oraz zsumowanej składowej psychicznej (p < 0,0004). Wielkość składowej fizycznej korelowała z wiekiem badanych kobiet. Stan fizyczny, ogólny stan zdrowia i funkcjonowanie w społeczeństwie poprawiały się wraz ze wzrostem poziomu aktywności fizycznej. WNIOSKI: U kobiet w okresie menopauzalnym przeważa umiarkowany pozom aktywności fizycznej. Wysoki poziom tej aktywności koreluje z lepszą jakością życia.
Discipline
Year
Issue
72
Pages
27-32
Physical description
Contributors
  • Chair and Department of Perinatology and Oncological Gynecology, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice
author
  • Department of Kinesiology, Chair of Physiotherapy, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice
  • Department of Kinesiotherapy and Special Methods, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice
  • Department of Gestational Pathology, Chair of Women’s Health, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice
  • Department of Sexuology, Chair of Women’s Health, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice
  • Department of Gerontology and Geriatric Nursing, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia
  • Chair and Department of Perinatology and Oncological Gynecology, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-68640902-43ba-416c-a63b-9b64e9868989
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.