PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 4 | 507–513
Article title

Wpływ usunięcia migdałków na moczenie nocne u chrapiących dzieci

Content
Title variants
EN
The effects of adenotonsillotomy on nocturnal enuresis in snoring children
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: Moczenie nocne jest częstym problemem w populacji pediatrycznej. Liczne doniesienia wskazują na związek pomiędzy występowaniem zaburzeń oddychania podczas snu u dzieci z przerostem migdałków a obecnością moczenia nocnego. Zabieg przywrócenia drożności nosogardła może się wiązać z ustąpieniem moczenia nocnego. Cel badania: Cele niniejszej pracy obejmowały ocenę częstości występowania moczenia nocnego u dzieci chrapiących z powodu przerostu układu limfatycznego nosogardła oraz ocenę wpływu adenektomii i tonsillotomii przywracających drożność górnych dróg oddechowych na ustąpienie objawów moczenia nocnego u dzieci. Materiał i metody: Badaniem objęto 50 dzieci z zaburzeniami oddychania podczas snu, zakwalifikowanych do adenektomii, tonsillotomii lub adenotonsillotomii (mediana wieku 7 lat). Grupa kontrolna składała się z 20 zdrowych dzieci (mediana wieku 8 lat). Dzieci z grupy badanej były oceniane przed zabiegiem oraz 3 i 6 miesięcy po nim. Obecność zaburzeń oddychania podczas snu oraz moczenia nocnego ustalano na podstawie autorskiego kwestionariusza wypełnionego przez rodziców. Wyniki: Częstość występowania moczenia nocnego u dzieci z przerostem układu chłonnego nosogardła wynosiła 18% (M:F 17%:19%; p > 0,05). Po 3 miesiącach od zabiegu usunięcia migdałków 6% dzieci moczyło się nadal. Po 6 miesiącach od zabiegu moczenie nocne ustąpiło u wszystkich dziewczynek oraz u 97% chłopców. Wnioski: Zaburzenia oddychania podczas snu u dzieci z przerostem układu limfatycznego nosogardła wiążą się z występowaniem moczenia nocnego. Zabieg udrożnienia nosogardła u tych dzieci skutkuje ustąpieniem objawów moczenia nocnego. W różnicowaniu przyczyn moczenia nocnego u dzieci powinno się brać pod uwagę przerost migdałków powodujący utrudnienie oddychania.
EN
Introduction: Nocturnal enuresis is a common problem in the paediatric population. A number of reports indicate that there is a relationship between sleep-disordered breathing in children with tonsillar hypertrophy and nocturnal enuresis. Restoration of nasopharyngeal patency may eliminate nocturnal enuresis. Aim: The aim of the study was to evaluate the incidence of nocturnal enuresis in children snoring due to nasopharyngeal lymphatic tissue hypertrophy as well as to assess the effects of restored upper respiratory patency by means of adenectomy and tonsillectomy on the resolution of nocturnal enuresis in children. Material and methods: The study included 50 children with sleep-disordered breathing qualified for adenectomy, tonsillotomy or adenotonsillotomy (median age 7 years). The control group consisted of 20 healthy children (median age 8 years). Children in the study group were assessed prior to surgical procedure as well as 3 and 6 months after surgery. The presence of sleep-disordered breathing and nocturnal enuresis was determined based on author’s questionnaire completed by parents. Results: The incidence of nocturnal enuresis in children with nasopharyngeal lymphatic tissue hypertrophy was 18% (M:F 17%:19%; p > 0.05). Nocturnal enuresis was still reported in 6% of children 3 months after tonsillotomy. The disorder resolved in all girls and 97% of boys 6 months after procedure. Conclusions: Sleep-disordered breathing in children with nasopharyngeal lymphatic tissue hypertrophy is associated with nocturnal enuresis. Restoration of nasopharyngeal patency in these patients eliminates nocturnal enuresis. Tonsillar hypertrophy causing obstructive breathing should be included in the differential diagnosis of nocturnal enuresis.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
507–513
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Koło Studenckie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
author
 • Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Koło Studenckie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
 • Klinika Otolaryngologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, Polska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
 • Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Łódź, Polska
 • Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Łódź, Polska; Zakład Dydaktyki Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
References
 • 1. Park S, Lee JM, Sim CS et al.: Impact of adenotonsillectomy on nocturnal enuresis in children with sleep-disordered breathing: a prospective study. Laryngoscope 2016; 126: 1241–1245.
 • 2. Eberdt-Gołąbek B, Zmysłowska K, Słowik M et al.: [Etiology primary, monosymptomatic nocturnal enuresis in children. Own research]. Med Wieku Rozwoj 2013; 17: 313–319.
 • 3. Raport Instytutu SMG/KRC Poland Media dla Ferring Farmacuticals. 2002.
 • 4. Raport Instytutu SMG/KRC Poland Media dla Ferring Farmaceuticals. 2007.
 • 5. Jalkut MW, Lerman SE, Churchill BM: Enuresis. Pediatr Clin North Am 2001; 48: 1461–1488.
 • 6. Järvelin MR: Developmental history and neurological findings in enuretic children. Dev Med Child Neurol 1989; 31: 728–736.
 • 7. Akis N, Irgil E, Aytekin N: Enuresis and the effective factors – a case-control study. Scand J Urol Nephrol 2002; 36: 199–203.
 • 8. Duel BP, Steinberg-Epstein R, Hill M et al.: A survey of voiding dysfunction in children with attention deficit-hyperactivity disorder. J Urol 2003; 170: 1521–1523.
 • 9. Weider DJ, Hauri PJ: Nocturnal enuresis in children with upper airway obstruction. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1985; 9: 173–182.
 • 10. Alexopoulos EI, Kostadima E, Pagonari I et al.: Association between primary nocturnal enuresis and habitual snoring in children. Urology 2006; 68: 406–409.
 • 11. Brooks LJ, Topol HI: Enuresis in children with sleep apnea. J Pediatr 2003; 142: 515–518.
 • 12. Leiberman A, Stiller-Timor L, Tarasiuk A et al.: The effect of adenotonsillectomy on children suffering from obstructive sleep apnea syndrome (OSAS): the Negev perspective. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2006; 70: 1675–1682.
 • 13. Lee W, Nagubadi S, Kryger MH et al.: Epidemiology of obstructive sleep apnea: a population-based perspective. Expert Rev Respir Med 2008; 2: 349–364.
 • 14. Kara CO, Ergin H, Koçak G et al.: Prevalence of tonsillar hypertrophy and associated oropharyngeal symptoms in primary school children in Denizli, Turkey. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2002; 66: 175–179.
 • 15. Benninger M, Walner D: Obstructive sleep-disordered breathing in children. Clin Cornerstone 2007; 9 Suppl 1: S6–S12.
 • 16. Marcus CL, Brooks LJ, Draper KA et al.; American Academy of Pediatrics: Diagnosis and management of childhood obstructive sleep apnea syndrome. Pediatrics 2012; 130: 576–584.
 • 17. Bhattacharjee R, Kheirandish-Gozal L, Spruyt K et al.: Adenotonsillectomy outcomes in treatment of obstructive sleep apnea in children: a multicenter retrospective study. Am J Respir Crit Care Med 2010; 182: 676–683.
 • 18. Gislason T, Benediktsdottir B: Snoring, apneic episodes, and nocturnal hypoxemia among children 6 months to 6 years old. An epidemiologic study of lower limit of prevalence. Chest 1995; 107: 963–966.
 • 19. Schlaud M, Urschitz MS, Urschitz-Duprat PM et al.: The German study on sleep-disordered breathing in primary school children: epidemiological approach, representativeness of studysample, and preliminary screening results. Paediatr Perinat Epidemiol 2004; 18: 431–440.
 • 20. Bixler EO, Vgontzas AN, Lin HM et al.: Sleep disordered breathing in children in a general population sample: prevalence and risk factors. Sleep 2009; 32: 731–736.
 • 21. Castronovo V, Zucconi M, Nosetti L et al.: Prevalence of habitual snoring and sleep-disordered breathing in preschool-aged children in an Italian community. J Pediatr 2003; 142: 377–382.
 • 22. Grygalewicz J, Jackowska T, Mazurkiewicz H et al.: Zaburzenia oddychania u dzieci chrapiących w czasie snu, w świetle badań polisomnograficznych. Postępy Nauk Med 2011; 24: 1032–1037.
 • 23. Wang RC, Elkins TP, Keech D et al.: Accuracy of clinical evaluation in pediatric obstructive sleep apnea. Otolaryngol Head Neck Surg 1998; 118: 69–73.
 • 24. Xu Z, Cheuk DK, Lee SL: Clinical evaluation in predicting childhood obstructive sleep apnea. Chest 2006; 130: 1765–1771.
 • 25. Kaditis AG, Alexopoulos EI, Hatzi F et al.: Overnight change in brain natriuretic peptide levels in children with sleep-disordered breathing. Chest 2006; 130: 1377–1384.
 • 26. Su MS, Li AM, So HK et al.: Nocturnal enuresis in children: prevalence, correlates, and relationship with obstructive sleep apnea. J Pediatr 2011; 159: 238–242.e1.
 • 27. Redline S, Tishler PV, Schluchter M et al.: Risk factors for sleepdisordered breathing in children. Associations with obesity, race, and respiratory problems. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: 1527–1532.
 • 28. Weintraub Y, Singer S, Alexander D et al.: Enuresis – an unattended comorbidity of childhood obesity. Int J Obes (Lond) 2013; 37: 75–78.
 • 29. Kovacevic L, Jurewicz M, Dabaja A et al.: Enuretic children with obstructive sleep apnea syndrome: should they see otolaryngology first? J Pediatr Urol 2013; 9: 145–150.
 • 30. Basha S, Bialowas C, Ende K et al.: Effectiveness of adenotonsillectomy in the resolution of nocturnal enuresis secondary to obstructive sleep apnea. Laryngoscope 2005; 115: 1101–1103.
 • 31. Cinar U, Vural C, Cakir B et al.: Nocturnal enuresis and upper airway obstruction. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2001; 59: 115–118.
 • 32. Somuk BT, Bozkurt H, Göktaş G et al.: Impact of adenotonsillectomy on ADHD and nocturnal enuresis in children with chronic adenotonsillar hypertrophy. Am J Otolaryngol 2016; 37: 27–30.
 • 33. Alexopoulos EI, Kaditis AG, Kostadima E et al.: Resolution of nocturnal enuresis in snoring children after treatment with nasal budesonide. Urology 2005; 66: 194.
 • 34. Kalorin CM, Mouzakes J, Gavin JP et al.: Tonsillectomy does not improve bedwetting: results of a prospective controlled trial. J Urol 2010; 184: 2527–2531.
 • 35. Patwardhan AA, Larson MG, Levy D et al.: Obstructive sleep apnea and plasma natriuretic peptide levels in a communitybased sample. Sleep 2006; 29: 1301–1306.
 • 36. Krieger J, Petiau C, Sforza E et al.: Nocturnal pollakiuria is a symptom of obstructive sleep apnea. Urol Int 1993; 50: 93–97.
 • 37. Sakellaropoulou AV, Hatzistilianou MN, Emporiadou MN et al.: Association between primary nocturnal enuresis and habitual snoring in children with obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome. Arch Med Sci 2012; 8: 521–527.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-68432306-d076-47e9-8049-5fc2e30e9642
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.