PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73 | 226-235
Article title

Nonconvulsive status epilepticus in the course of Hashimoto’s encephalopathy – case report

Content
Title variants
PL
Niedrgawkowy stan padaczkowy w przebiegu Encefalopatii Hashimoto – opis przypadku
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Hashimoto’s encephalopathy (HE) is a rare neurologic syndrome that can accompany Hashimoto’s disease or occur independently. The spectrum of symptoms – broad and uncharacteristic – hinders the diagnostic process. Hashimoto’s encephalopathy can resemble every kind of delirium disease and rapidly progressive dementia, which is why the case report presented in the paper is significant for doctors of all specialisations. The majority of patients are in the euthyroid state. The course of the illness may be acute stroke-like or with psychiatric symptoms and epileptic seizures. HE is most often diagnosed by excluding other causes of neurological disorders, and by identifying encephalopathy and high levels of thyroid peroxidase and thyreoglobulin antibodies, which is crucial for a quick and accurate diagnosis. Cerebro-spinal fluid examination and electroencephalography are also very useful. Therapy with steroids is the treatment of choice, however, if no clinical improvement is apparent or resistance to steroids occurs, other methods like plasmapheresis, immunoglobulins, immunosuppression or biological drugs are used. Quick and accurate diagnosis followed by appropriate treatment ensures a promising prognosis.
PL
Encefalopatia Hashimoto (EH) jest rzadkim zespołem neurologicznym, mogącym towarzyszyć chorobie Hashimoto albo występować niezależnie od niej. Spektrum objawów – szerokie i niecharakterystyczne – utrudnia proces diagnostyczny. Encefalopatię Hashimoto mogą przypominać wszelkie choroby związane z zespołem majaczenia i szybko postępującym otępieniem, dlatego przedstawiony w pracy opis przypadku jest istotny dla lekarzy wszystkich specjalności. Większość pacjentów znajduje się w stadium eutyreozy. Przebieg choroby może być ostry udaropodobny lub z przewagą objawów psychiatrycznych i z napadami padaczkowymi. Rozpoznanie stawia się najczęściej poprzez wykluczenie innych przyczyn zaburzeń neurologicznych oraz stwierdzenie encefalopatii i wysokiego miana przeciwciał przeciwtarczycowych. U prawie wszystkich pacjentów stwierdza się podwyższony poziom przeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej oraz tyreoglobulinie, dlatego badanie poziomu przeciwciał stanowi podstawę szybkiej i trafnej diagnozy. Pomocne w rozpoznaniu jest również badanie płynu mózgowo-rdzeniowego oraz badanie elektroencefalograficzne. Leczeniem z wyboru jest przewlekła sterydoterapia, natomiast w przypadku braku poprawy lub steroidooporności stosuje się inne metody, takie jak plazmafereza, immunoglobuliny, immunosupresja czy leczenie biologiczne. W przypadku postawienia szybkiej i trafnej diagnozy oraz włączenia odpowiedniego leczenia, rokowanie jest dobre.
Discipline
Year
Issue
73
Pages
226-235
Physical description
Contributors
 • Oddział Neurologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o. w Tychach
 • Oddział Neurologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o. w Tychach
 • Oddział Neurologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o. w Tychach
 • Oddział Neurologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o. w Tychach
References
 • 1. Wirkowski E., Zajkowska A., Tarasiuk J., Kułakowska A. Encefalopatia Hashimoto. Neurologia po Dyplomie 2016; 04: 42–46.
 • 2. Creutzfeldt C.J., Haberl R.l. Hashimoto encephalopathy: a do-not miss in the differential diagnosis of dementia. J. Neurol. 2005; 252(10): 1285–1287.
 • 3. Steczkowska M., Skowronek-Bała B., Wesołowska E. Neurofizjologiczna ocena dwóch pacjentek z encefalopatią Hashimoto. Prz. Lek. 2011; 68(11): 1154–1156.
 • 4. Ochi H., Horiuchi I., Araki N., Toda T., Araki T., Sato K., Murai H., Osoegawa M., Yamada T., Okamura K., Ogino T., Mizumoto K., Yamashita H., Saya H., Kira J. Proteonic analysis of human brain identifies alpha-enolase as a novel autoantigen is hashimotos’s encephalophaty. FEBS Letters 2002; 528: 197–202, doi: 10.1016/s0014-5793(02)03307-0.
 • 5. Chong J.Y., Rowland L.P., Utiger R.D. Hashimoto encephalopathy: syndrome or myth? Arch. Neurol. 2003; 60(2): 164–171, doi: 10.1001/archneur.60.2.164.
 • 6. Schiess N., Pardo C.A. Hashimoto’s encephalopathy. Ann. NY Acad. Sci. 2008; 1142: 254–265, doi: 10.1196/annals.1444.018.
 • 7. Santra G., De D., Phaujdar S., Rudra A., Dutta P.S. Hashimoto’s encephalopathy. J. Assoc. Physicians India 2012; 60: 48–51.
 • 8. Payer J., Petrovic T., Lisy L., Langer P. Hashimoto Encephalopathy: A Rare Intricate Syndrome. Int. J. Endocrinol. Metab. 2012; 10(2): 506–514, doi: 10.5812/ijem.4174.
 • 9. Ferlazzo E., Raffaele M., Mazzu I., Pisani F. Recurrent status epilepticus as the main feature of Hashimoto’s encephalopathy. Epilepsy Behav. 2006; 8(1): 328–330, doi: 10.1016/j.yebeh.2005.11.005.
 • 10. Cantón A., de Fàbregas O., Tintoré M., Mesa .J, Codina A., Simó R. Encephalopathy associated to autoimmune thyroid disease: a more appropriate term for an underestimated condition? J. Neurol. Sci. 2000; 176(1): 65–69, doi: 10.1016/s0022-510x(00)00302-6.
 • 11. Tafakhori A., Siroos B., Ghabaii M., Harirchain M.H., Tajdini M., Garg S.K. Hashimoto Encephalopathy in Case of Progressive Cognitive Impairment; a Case Report. Emerg. 2014; 2(3): 144–146.
 • 12. Maitland C. Hashimoto`s Encephalopathy. 211–216. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:366FHQCV7pwJ:https://collections.lib.utah.edu/dl_files/77/cb/77cb65c82d83326dc28d19746e2679161fa9a4b7.pdf+&cd=12&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-e [dostęp: 19.12.2019].
 • 13. Szyska-Skrobot D., Kowalska A., Jamrozik Z. Encefalopatia Hashimoto – opis przypadku. Endokrynol. Pol. 2008; 59(2): 168–171.
 • 14. Schaw P.J., Walls T.J., Newman P.K., Cleland P.G. Cartlidge N.E. Hashimoto’s encephalopathy:a steroid-responsive disorder associated with high anti-thyroid antibody titers — report of 5 cases. Neurology 1991; 41(2(Pt 1): 228–233, doi: 10.1212/wnl.41.2_part_1.228.
 • 15. Ferracci F., Bertiato G., Moretto G. Hashimoto’s encephalopathy: epidemiologic data and pathogenetic considerations. J. Neurol. Sci. 2004; 217(2): 165–168, doi: 10.1016/j.jns.2003.09.007.
 • 16. Nolte K.W., Unbehaun A., Sieker H., Kloss T.M., Paulus W. Hashimoto encephalopathy: a brainstem vasculitis? Neurology 2000; 54(3): 769–770, doi: 10.1212/wnl.54.3.769.
 • 17. Canelo-Aybar C., Loja-Oropeza D., Cuadra-Urteaga J., Romani-Romani F. Hashimoto’s encephalopathy presenting with neurocognitive symptoms: a case report. J. Med. Case Rep. 2010; 4: 337, doi: 10.1186/1752-1947--4-3337.
 • 18. Peschen-Rosin R., Schabet M., Dichgans J. Manifestation of Hashimoto’s encephalopathy years before onset of thyroid disease. Eur. Neurol. 1999; 41(2): 79–84.
 • 19. Cheriyath P., Nookala V., Srivastava A., Qazizadeh S., Fischman D. Acute confusional state caused by Hashimoto’s encephalopathy in a patient with hypothyroidism: a case report. Cases J. 2009; 2: 7967, doi: 10.1159/000008007.
 • 20. Papuć E., Kurys-Denis E., Krupski W., Stelmasiak Z. Hashimoto’s encepha-lopathy-rare but reversible cause of dementia or psychosis. Curr. Probl. Psychiatry 2011; 12(4): 495–497.
 • 21. Castillo P.R., Boeve B.F., Caselli J.R. Steroid-responsive encephalopathy associated with thyroid autoimmunity: clinical and laboratory findings. Neurol. 2002; 58(Suppl 3): A248.
 • 22. White M.L., Hadley W.L., Zhang Y., Dogar M. A. Analysis of central nervous system vasculitis with diffusion-weighted imaging and apparent diffusion coefficient mapping of the normal-appearing brain. AJNR Am. J. Neuroradiol. 2007; 28(5): 933–937.
 • 23. Raouf A.A., Tamagno G. Encephalopathy associated with autoimmune thyroid disease. EMJ Neurol. 2014; 1: 72–77.
 • 24. Ferracci F., Carnevale A. The neurological disorder associated with thyroid autoimmunity. J Neurol. 2006; 253(8): 975–984, doi: 10.1007/s00415-006-0170-7.
 • 25. Vander T., Hallevy C., Alsaed I., Valdman S., Ifergane G., Wirguin, I. 14-3-3 protein in the CSF of a patient with Hashimoto’s encephalopathy. J. Neurol. 2004; 251(10): 1273–1274, doi: 10.1007/s00415-004-0515-z.
 • 26. Hernándle-Echebarria L.H., Saiz A., Graus F., Tejada J., García J.M., Clavera B., Fernández F. Detection of 14-3-3 protein in the CSF of a patient with Hashimoto’s encephalopathy. Neurology 2000; 54(7): 1539–1540, doi: 10.1212/wnl.54.7.1539.
 • 27. Mocellin R., Walterfang M., Velakoulis D. Hashimoto’s Encephalopathy-Epidemiology, Pathogenesis and Management. CNS Drugs 2007; 21(10): 799––811, doi: 10.2165/00023210-200721100-00002.
 • 28. Brusa L., Panella M., Koch G., Bernardi G., Massa R. Hashimoto’s encephalopathy presenting with musical hallucinosis. J. Neurol. 2003; 250 (5): 627–628, doi: 10.1007/s00415-003-1058-4.
 • 29. Sellal F., Berton C., Andriantseheno M., Clerc C. Hashimoto’s encephalopathy: exacerbations associated with menstrual cycle. Neurology 2002; 59(10): 1633–1635, doi: 10.1212/01.wnl.0000034178.22733.75.
 • 30. Zhu Y., Yang H., Xiao F. Hashimoto’s encephalopathy: a report of three cases and relevant literature reviews. Int. J. Clin. Exp. Med. 2015; 8(9): 16817–16826.
 • 31. Chen C., Chand P., Iyadurai S., Scaduto M., Varvares M. Mixed Clinical Response After Total Thyroidectomy in Two Patients with Hashimoto’s Encephalopathy. Thyroid Disorders Ther. 2013; 2(3): 131, doi: 10.4172/2167-7948.1000131.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6836fd1a-509c-483b-a636-4ff33f3397ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.