PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 14 | 3 | 178–182
Article title

Rak jelita czy rak jajnika? Niejednoznaczne rozpoznanie i niestandardowe leczenie z dobrym efektem. Studium przypadku

Content
Title variants
EN
Bowel or ovarian cancer? Ambiguous diagnosis and non-standard treatment with good outcomes. A case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The treatment of patients with cancer has recently become more complex and challenging for oncologists. The paper presents a case of a 54-year-old woman treated due to small bowel adenocarcinoma, who underwent primary surgical procedure and adjuvant therapy, and who developed intra-abdominal cancer dissemination. Initially, XELOX regimen was administered, followed by multiorgan resection performed by an interdisciplinary team of gynecologists and surgeons as well as hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC). The therapy was complicated by impaired wound healing and an enterocutaneous fistula. Currently, the patient is under a follow-up and shows no evidence of recurrence. The wounds after the surgery and fistulas are healed, normal gastrointestinal function is preserved.
PL
Leczenie pacjentów z chorobą nowotworową staje się w ostatnich latach coraz bardziej skomplikowane i jest dla onkologów dużym wyzwaniem. W niniejszej pracy zaprezentowano przypadek 54-letniej chorej leczonej z powodu raka gruczołowego jelita cienkiego – po pierwotnym zabiegu operacyjnym i chemioterapii uzupełniającej – u której stwierdzono rozsiew procesu nowotworowego w obrębie jamy brzusznej. Początkowo zastosowano chemioterapię według schematu XELOX, a następnie wykonano zabieg wielonarządowej resekcji w interdyscyplinarnym zespole chirurgiczno-ginekologicznym oraz wdrożono chemioterapię dootrzewnową w hipertermii (HIPEC). Leczenie było powikłane upośledzonym gojeniem rany i powstaniem przetoki skórno-jelitowej. Obecnie chora pozostaje w obserwacji, bez cech wznowy procesu nowotworowego. Rany po zabiegu i przetokach są zagojone, przewód pokarmowy funkcjonuje prawidłowo.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
178–182
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Onkologii, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków, Polska; Oddział Kliniczny Onkologii, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Polska
 • Oddział Chemioterapii, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka, Bydgoszcz, Polska; Katedra Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz, Polska
author
 • Katedra i Klinika Onkologii, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków, Polska; Oddział Kliniczny Onkologii, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Polska
 • Katedra i Klinika Onkologii, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków, Polska; Oddział Kliniczny Onkologii, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Polska
References
 • 1. Young JI, Mongoue-Tchokote S, Wieghard N et al.: Treatment and survival of small-bowel adenocarcinoma in the United States: a comparison with colon cancer. Dis Colon Rectum 2016; 59: 306–315.
 • 2. Overman MJ, Kopetz S, Lin E et al.: Is there a role for adjuvant therapy in resected adenocarcinoma of the small intestine. Acta Oncol 2010; 49: 474–479.
 • 3. Dabaja BS, Suki D, Pro B et al.: Adenocarcinoma of the small bowel: presentation, prognostic factors, and outcome of 217 patients. Cancer 2004; 101: 518–526.
 • 4. Jassem J, Duchnowska R, Kawecki A et al.: Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych. Nowotwory 2014; 64: 415–435.
 • 5. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colon. pdf.
 • 6. Riss S, Mohamed F, Dayal S et al.: Peritoneal metastases from colorectal cancer: patient selection for cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. Eur J Surg Oncol 2013; 39: 931–937.
 • 7. Chua TC, Robertson G, Liauw W et al.: Intraoperative hyperthermic intraperitoneal chemotherapy after cytoreductive surgery in ovarian cancer peritoneal carcinomatosis: systematic review of current results. J Cancer Res Clin Oncol 2009; 135: 1637–1645.
 • 8. Ibeanu OA, Bristow RE: Predicting the outcome of cytoreductive surgery for advanced ovarian cancer: a review. Int J Gynecol Cancer 2010; 20 Suppl 1: S1–S11.
 • 9. Bristow RE: Predicting surgical outcome for advanced ovarian cancer, surgical standards of care, and the concept of kaizen. Gynecol Oncol 2009; 112: 1–3.
 • 10. Chang SJ, Bristow RE: Evolution of surgical treatment paradigms for advanced-stage ovarian cancer: redefining ‘optimal’ residual disease. Gynecol Oncol 2012; 125: 483–492.
 • 11. Deraco M, Baratti D, Laterza B et al.: Advanced cytoreduction as surgical standard of care and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy as promising treatment in epithelial ovarian cancer. Eur J Surg Oncol 2011; 37: 4–9.
 • 12. Di Giorgio A, Naticchioni E, Biacchi D et al.: Cytoreductive surgery (peritonectomy procedures) combined with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in the treatment of diffuse peritoneal carcinomatosis from ovarian cancer. Cancer 2008; 113: 315–325.
 • 13. Spiliotis J, Halkia E, Lianos E et al.: Cytoreductive surgery and HIPEC in recurrent epithelial ovarian cancer: a prospective randomized phase III study. Ann Surg Oncol 2015; 22: 1570–1575.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-680fc604-3d43-4c85-ad0c-6e1f9df5554b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.