PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 4 | 350-355
Article title

Zastosowanie ultrasonografii endoskopowej w rozpoznawaniu i kwalifikacji do leczenia patologii przełyku

Content
Title variants
EN
Endoscopic ultrasonography application in esophagus lesions diagnostics and therapy qualification
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Endoscopic ultrasonography – EUS is the imaging procedure that combines endoscopy and ultrasonography. Submucous tumour means lesion protruding to gastrointestinal tract lumen with normal or pathologically changed mucous membrane. Location of such lesions is gastrointestinal tract wall but could be the result of extraintestinal lesion pressure. In presented study our main aim was to assess the diagnostic yield in submucous lesions, esophagus wall thickening and surface roughness diagnostics with use of endoscopic ultrasonography. We analysed 47 patients (24 male and 23 female) hospitalised in Military Institute of Medicine in Warsaw between 2009 and 2011 because of esophagus lesion diagnosed in upper gastrointestinal tract endoscopy. In all patients endosonography was performed. In 27 cases (57%) organic lesion was diagnosed in gastrointestinal tract wall. In 4 cases (9%) organic lesion localised outside of a gastrointestinal tract and in 16 cases (34%) normal anatomical structures were found. On the basis of ultrasonography procedure result patients were qualified to surgical, endoscopic or oncology treatment. All lesions of rough surface require further diagnostic procedures and qualification to endoscopic or surgical procedures because of high risk of malignancy. All submucous lesions appeared to be non-malignant lesions and as such do require endoscopic or ultraendoscopic surveillance.
PL
Ultrasonografia endoskopowa (endoscopic ultrasonography, EUS) jest badaniem obrazowym łączącym endoskopię i ultrasonografię. Zmiana/guz podśluzówkowy w diagnostyce endoskopowej oznacza uwypuklenie do światła przewodu pokarmowego, pokryte prawidłową lub patologicznie zmienioną błoną śluzową. Zmiany te najczęściej pochodzą ze ściany przewodu pokarmowego, ale mogą być również objawem ucisku z zewnątrz. W przeprowadzonym badaniu podstawowym celem pracy było ustalenie przydatności endoskopowej ultrasonografii w wykrywaniu zmian podśluzówkowych oraz pogrubienia i nierównych zarysów ścian przewodu pokarmowego w zakresie przełyku. Przeanalizowano 47 pacjentów (24 mężczyzn i 23 kobiety) hospitalizowanych w Klinice Gastroenterologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w latach 2009-2011 z powodu patologii przełyku stwierdzonej w badaniu endoskopowym górnego odcinka przewodu pokarmowego. U wszystkich chorych wykonano w kolejnym etapie badanie endosonograficzne, w którym stwierdzono w 27 przypadkach (57%) zmianę organiczną w zakresie ściany przewodu pokarmowego, w 4 przypadkach (9%) – zmianę organiczną zlokalizowaną poza przewodem pokarmowym, a u 16 pacjentów (34%) – prawidłowe struktury położone poza przewodem pokarmowym. Na podstawie zaawansowania zmiany w obrębie ściany przełyku w EUS zakwalifikowano chorych do jednej z trzech metod terapii: endoskopowej, chirurgicznej lub onkologicznej. Każda zmiana o nierównych zarysach ścian w zakresie przełyku wymaga poszerzenia diagnostyki oraz kwalifikacji do zabiegu chirurgicznego lub endoskopowego ze względu na znaczne ryzyko procesu złośliwego. Zmiany podśluzówkowe w zakresie przełyku w większości okazały się łagodne, dlatego poza diagnostyką wymagają jedynie nadzoru endoskopowego lub echoendoskopowego.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
350-355
Physical description
Contributors
 • Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
 • Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
 • Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
 • Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
author
 • Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
References
 • 1. Hedenbro J.L., Ekelund M., Wetterberg P.: Endoscopic diagnosis of submucosal gastric lesions. The results after routine endoscopy. Surg. Endosc. 1991; 5: 20-23.
 • 2. Polkowski M.: Endoscopic ultrasound and endoscopic ultrasound-guided fine-needle biopsy for the diagnosis of malignant submucosal tumors. Endoscopy 2005; 37: 635-645.
 • 3. Ponsaing L.G., Kiss K., Loft A. i wsp.: Diagnostic procedures for submucosal tumors in the gastrointestinal tract. World J. Gastroenterol. 2007; 13: 3301-3310.
 • 4. Rosch T., Lorenz R., Dancygier H. i wsp.: Endosono-graphic diagnosis of submucosal upper gastrointestinal tract tumors. Scand. J. Gastroenterol. 1992; 27: 1-8.
 • 5. Xu G.Q., Qian J.J., Chen M.H. i wsp.: Endoscopic ultrasonography for the diagnosis and selecting treatment of esophageal leiomyoma. J. Gastroenterol. Hepatol. 2012; 27: 521-525.
 • 6. Asada Y., Muto M., Yano T. i wsp.: Successful endosocpic submucosal dissection for esophageal squamous cell carcinoma together with a lipoma. Hepatogastroen-terology 2011; 58: 1595-1597.
 • 7. Wang C.Y., Hsu H.S., Wu Y.C. i wsp.: Intramural lipoma of the esophagus. J. Chin. Med. Assoc. 2005; 68: 240-243.
 • 8. Noguchi T, Hashimoto T., Takeno S. i wsp.: Laparoscopic resection of esophageal duplication cyst in an adult. Dis. Esophagus 2003; 16: 148-150.
 • 9. Fazel A., Moezardalan K., Varadarajulu S. i wsp.: The utility and the safety of EUS-guided FNA in the evaluation of duplication cysts. Gastrointest. Endosc. 2005; 62: 575-580.
 • 10. Bocus P., Ceolin M., Battaglia G.: Endoscopic ultrasonography (EUS) in portal hypertension. Minerva Med. 2007; 98: 431-436.
 • 11. Kuramochi A., Imazu H., Kakutani H. i wsp.: Color Doppler endoscopic ultrasonography in identifying groups at a high-risk of recurrence of esophageal varices after endoscopic treatment. J. Gastroenterol. 2007; 42: 219-224.
 • 12. Diaz-Sanchez A., Soto S., Ponferrada A. i wsp.: Granular cell tumor of the esophagus: description of an infrequent benign tumor. Gastroenterol. Hepatol. 2011; 34: 454-459.
 • 13. Yasuda I., Tomita E., Nagura K. i wsp.: Endoscopic removal of granular cell tumors. Gastrointest. Endosc. 1995; 41: 163-167.
 • 14. Zhong N., Katzka D.A., Smyrk TC. i wsp.: Endoscopic diagnosis and resection of esophageal granular cell tumors. Dis. Esophagus 2011; 24: 538-543.
 • 15. Cichoż-Lach H., Kasztelan-Szczerbińska B., Słomka M.: Stromalne guzy przewodu pokarmowego - epidemiologia, obraz kliniczny, diagnostyka, rokowanie oraz zasady leczenia. Pol. Arch. Med. Wewn. 2008; 118: 216-221.
 • 16. Dan D., Seetahal S., Persad R.: Gastrointestinal stromal tumor of the esophagus. J. Natl Med. Assoc. 2009; 101: 462-465.
 • 17. Zatoński W, Tyczyński J.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2000 roku. Wyd. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2003.
 • 18. Lightdale C.J., Kulkami K.G.: Role of endoscopic ultrasonography in the staging and follow-up of esophageal cancer. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 4483-4489.
 • 19. Westerterp M., van Westreenen H.L., Reitsma J.B. i wsp.: Esophageal cancer: CT, endoscopic US, and FDG PET for assessment of response to neoadjuvant therapy - systematic review. Radiology 2005; 236: 841-851.
 • 20. Wang K.K., Prasad G., Tian J.: Endoscopic mucosal resection and endoscopic submucosal dissection in esophageal and gastric cancers. Curr. Opin. Gastroenterol. 2010; 26: 453-458.
 • 21. Rampado S., Bocus P., Battaglia G. i wsp.: Endoscopic ultrasound: accuracy in staging superficial carcinomas of the esophagus. Ann. Thorac. Surg. 2008; 85: 251-256.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-680f9e7c-73d8-4f65-8729-bffbbb386e2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.