PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 1 | 67-70
Article title

Samoistny drenaż ropnia trzustki do światła przewodu pokarmowego

Content
Title variants
EN
Spontaneous drainage of pancreatic abscess into digestive tract
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Postęp w dziedzinie współczesnych technik obrazowania sprawił, że zmiany torbielowate trzustki są coraz częściej rozpoznawane w praktyce klinicznej. Wykrywa się je przypadkowo u około 20% pacjentów, u których wykonywane są badania obrazowe (ultrasonografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, endosonografia), zaś badania autopsyjne potwierdzają ich obecność aż u 24% badanych. Torbiel rzekoma jest powikłaniem rozwijającym się u 7–15% pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki. Przeważnie ulega samoistnej regresji, jednak w przypadku zmian o średnicy większej niż 6 cm ryzyko wystąpienia powikłań, takich jak pęknięcie, krwotok czy infekcja, oceniane jest na 30–50%. Na podłożu torbieli rzekomej w ciągu kilku tygodni od epizodu ostrego zapalenia trzustki może rozwinąć się ropień. W niniejszym artykule opisujemy przypadek samoistnego drenażu ropnia trzustki do światła żołądka. Wskazaniem do leczenia torbieli rzekomej jest występowanie objawów klinicznych i powikłań. Leczenie zależy od stopnia nasilenia objawów, wielkości torbieli, rodzaju powikłań oraz doświadczenia i preferencji danego ośrodka. Nadal wykorzystywane są metody chirurgiczne, takie jak laparotomia czy drenaż przezskórny, jednak w większości przypadków powinny one być zarezerwowane dla pacjentów, u których mamy do czynienia z zakażoną martwicą trzustki, obecnością ropni, krwotokiem lub pęknięciem torbieli. Przezścienny drenaż torbieli rzekomej trzustki pod kontrolą endoskopowej ultrasonografii jest zabiegiem technicznie wykonalnym, małoinwazyjnym i bezpiecznym dla pacjenta.
EN
The progress of the modern graphic technology is connected with better diagnosing of the pseudocyst of the pancreas in clinical practice. The pancreas pseudocysts are diagnosed accidentally in 20% of the patients in ultrasound examination, computed tomography, magnetic resonance imaging or endosonography; 24% of the patients reveal such abnormality in autopsy examinations. Pseudocyst is a complication occurring in 7–15% of acute pancreatitis patients. Usually they dissolve spontaneously, however, pseudocysts of diameter higher than 6 cm have a 30–50% risk of complications such as: rupture, bleeding and infection. Pseudocyst can turn in abscess in few weeks since acute pancreatitis. In this article we would like to present a case of spontaneous drainage of pancreatic abscess into gastric lumen. The treatment options for this entity are dictated by the severity of symptoms, the size of the pseudocyst, the ductal anatomy, and the surgical expertise available. Surgical drainage using open laparotomy or percutaneous drainage were the chosen treatment options. In most of the cases open surgical drainage should be reserved for patients in whom pancreatic necrosis, abscess, haemorrhage, or rupture of pseudocyst occurs. Transmural drainage using approach endoscopic ultrasound guidance is a technically feasible, minimally invasive, and safe procedure for drainage of pancreatic pseudocyst.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
67-70
Physical description
Contributors
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Iwon Grys, prof. nadzw.
 • Klinika Gastroenterologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Iwon Grys, prof. nadzw.
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Iwon Grys, prof. nadzw.
 • Klinika Gastroenterologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
author
 • Klinika Gastroenterologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Iwon Grys, prof. nadzw.
author
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Iwon Grys, prof. nadzw.
References
 • 1. Dąbrowski A.: Gastroenterology. Medical Tribune Polska, Warszawa 2011: 373–385.
 • 2. Vosoghi M., Sial S., Garrett B. i wsp.: EUS-guided pancreatic pseudocyst drainage: review and experience at Harbor UCLA Medical Center. Med. Gen. Med. 2002; 4: 2.
 • 3. Vitas G.J., Sarr M.G.: Selected management of pancreatic pseudocyst: operative versus expectant management. Surgery 1992; 111: 123–130.
 • 4. Habashi S., Draganov P.V.: Pancreatic pseudocyst. World J. Gastroenterol. 2009; 15: 38–47.
 • 5. Aghdassi A.A., Mayerle J., Kraft M. i wsp.: Pancreatic pseudocyst – when and how to treat? HPB (Oxford) 2006; 8: 432–441.
 • 6. Warshaw A.L., Rattner D.W.: Timing of surgical drainage for pancreatic pseudocyst. Clinical and chemical criteria. Ann. Surg. 1985; 202: 720–724.
 • 7. Tang L.J., Wang T., Cui J.F. i wsp.: Percutaneous catheter drainage in combination with choledochoscope-guided debridement in treatment of peripancreatic infection. World J. Gastroenterol. 2010; 16: 513–517.
 • 8. Veltchev L.M., Kalniev M.A.: Giant retroperitoneal abscess following necrotizing pancreatitis treated with internal drainage. Hepatobiliary Pancreat. Dis. Int. 2009; 8: 551–553.
 • 9. Giovannini M., Pesenti C., Rolland A.L. i wsp.: Endoscopic ultrasound-guided drainage of pancreatic pseudocysts or pancreatic abscesses using a therapeutic echo endoscope. Endoscopy 2001; 33: 473–477.
 • 10. Trevino J.M., Drelichman E.R., Varadarajulu S.: Modified technique for EUS-guided drainage of pelvic abscess. Gastrointest. Endosc. 2008; 68: 1215–1219.
 • 11. Karlson K.B., Martin E.C., Fankuchen E.I. i wsp.: Percutaneous drainage of pancreatic pseudocysts and abscesses. Radiology 1982; 142: 619–624.
 • 12. Loveday B.P., Mittal A., Phillips A., Windsor J.A.: Minimally invasive management of pancreatic abscess, pseudocyst and necrosis: a systematic review of current guidelines. World J. Surg. 2008; 32: 2383–2394.
 • 13. Rosso E., Alexakis N., Ghaneh P. i wsp.: Pancreatic pseudocyst in chronic pancreatitis: endoscopic and surgical treatment. Dig. Surg. 2003; 20: 397–406.
 • 14. Prochazka V., Al-Eryani S., Herman M.: Endoscopic treatment of multiple pancreatic abscesses case report and review of the literature. Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc Czech Repub. 2009; 153: 27–30.
 • 15. Lopes C.V., Pesenti C., Bories E. i wsp.: Endoscopic-ultrasoundguided endoscopic transmural drainage of pancreatic pseudocysts and abscesses. Scand. J. Gastroenterol. 2007; 42: 524–529.
 • 16. Papachristou G.I.: Prediction of severe acute pancreatitis: current knowledge and novel insights. World J. Gastroenterol. 2008; 14: 6273–6275.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-67f4fa57-d78d-4d11-845c-a6ad52f655ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.