PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 2 | 71-75
Article title

Stosowanie leków przeciwpadaczkowych w profilaktyce drgawek indukowanych klozapiną. Przegląd literatury

Content
Title variants
EN
The use of antiepileptic drugs in the prevention of clozapine-induced seizures. Literature review
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Clozapine is an atypical antipsychotic used in the treatment of drug-resistant schizophrenia. Due to its safety profile and the risk of severe adverse effects clozapine is not a first-choice medication. The most crucial adverse effects include bone marrow suppression leading to agranulocytosis (defined as neutrophil level drops below 500/mm3) and cardiomyositis. An increased risk of orthostatic hypotonia, bradycardia, syncope or cardiac arrest has been observed during therapy. Therefore, it is recommended that clozapine should be used with caution in high-risk patient populations, particularly in patients with cardiovascular disorders and cerebrovascular diseases, as well as those predisposed to hypotension (dehydrated patients, patients receiving hypotensive agents). Serious adverse effects further include an increased risk of seizures. Among all antipsychotic drugs clozapine has the greatest potential to decrease the threshold for seizures. The risk of seizures is particularly high when clozapine is administered at a daily dose of ≥600 mg and in the case of rapid dose increases. Caution should be exercised when treating patients with additional seizure risk factors, such as central nervous system disorders, medical history of epilepsy, alcoholism or receiving medications that decrease the threshold for seizures. So far, no clear guidelines have been set indicating the necessity of a simultaneous use of antiepileptic drugs to prevent clozapine-induced seizures. This paper reviewed the literature on the influence of various factors on clozapine serum levels, risk assessment of seizures in the therapeutic process as well as the use of antiepileptic drugs in seizure prevention.
PL
Klozapinę, będącą atypowym lekiem przeciwpsychotycznym, stosuje się w leczeniu schizofrenii lekoopornej. Ze względu na profil bezpieczeństwa i ryzyko silnych działań niepożądanych nie jest to lek pierwszego wyboru. Do najważniejszych działań niepożądanych należą supresja szpiku kostnego, prowadząca do agranulocytozy (definiowanej jako spadek stężenia neutrofili poniżej 500/mm3), i zapalenie mięśnia sercowego. W trakcie leczenia odnotowuje się zwiększone ryzyko wystąpienia hipotonii ortostatycznej, bradykardii, omdleń czy zatrzymania akcji serca. Z tego względu zaleca się ostrożne prowadzenie terapii klozapiną w grupach podwyższonego ryzyka – szczególnie u pacjentów z chorobami układu sercowo- -naczyniowego i chorobami naczyń mózgowych, jak również stanami predysponującymi do niedociśnienia (odwodnienie, przyjmowanie leków hipotensyjnych). Do poważnych działań niepożądanych należy ponadto zwiększone ryzyko napadów drgawkowych. Klozapina obniża próg drgawkowy bardziej niż jakikolwiek inny lek przeciwpsychotyczny. Ryzyko drgawek jest szczególnie wysokie przy dawce dobowej ≥600 mg oraz w przypadku szybkiego zwiększania dawki. Trzeba zachować ostrożność podczas leczenia osób obciążonych dodatkowymi czynnikami ryzyka drgawek, takimi jak zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, epilepsja w wywiadzie, choroba alkoholowa, zażywanie leków obniżających próg drgawkowy. Do tej pory nie ustalono jednoznacznych wytycznych wskazujących na konieczność równoczesnego podawania leków przeciwpadaczkowych z myślą o zapobieganiu drgawkom indukowanym klozapiną. W niniejszej pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa na temat wpływu różnorodnych czynników na stężenie klozapiny w surowicy, szacowania ryzyka wystąpienia drgawek w przebiegu leczenia oraz stosowania leków przeciwpadaczkowych w ich profilaktyce.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
2
Pages
71-75
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Klinika Psychiatrii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny
References
 • Bazire S: Psychotropic Drug Directory 2010: The Professionals’ Pocket Handbook and Aide Memoire. HealthComm Ltd, UK 2010.
 • Byerly MJ, DeVane CL: Pharmacokinetics of clozapine and risperidone: a review of recent literature. J Clin Psychopharmacol 1996; 16: 177–187.
 • Caetano D: Use of anticonvulsants as prophylaxis for seizures in patients on clozapine. Australas Psychiatry 2014; 22: 78–83.
 • Devinsky O, Honigfeld G, Patin J: Clozapine-related seizures. Neurology 1991; 41: 369–371.
 • Dumortier G, Mahé V, Pons D et al.: Clonic seizure associated with high clozapine plasma level. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2001; 13: 302–303.
 • Foster R, Olajide D: A case of clozapine-induced tonic-clonic seizures managed with valproate: implications for clinical care. J Psychopharmacol 2005; 19: 93–96.
 • Funderburg LG, Vertrees JE, True JE et al.: Seizure following addition of erythromycin to clozapine treatment [letter]. Am J Psychiatry 1994; 151: 1840–1841.
 • Ghaznavi S, Nakic M, Rao P et al.: Rechallenging with clozapine following neutropenia: treatment options for refractory schizophrenia. Am J Psychiatry 2008; 165: 813–818.
 • Haller E, Binder RL: Clozapine and seizures. Am J Psychiatry 1990; 147: 1069–1071.
 • Hasegawa M, Gutierrez-Esteinou R, Way L et al.: Relationship between clinical efficacy and clozapine concentrations in plasma in schizophrenia: effect of smoking. J Clin Psychopharmacol 1993; 13: 383–390.
 • Iqbal MM, Aneja A, Rahman A et al.: Therapeutic options in the treatment of clozapine-induced adverse effects. J Pharm Technol 2004; 20: 155–164.
 • van Kammen DP, Marder SR: Serotonin-dopamine antagonists (atypical or second-generation antipsychotics). In: Sadock BJ, Sadock VA (eds.): Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry. 8th ed., Vol. 2, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2005: 2922–2923.
 • Kossen M, Selten JP, Kahn RS: Elevated clozapine plasma level with lamotrigine [letter]. Am J Psychiatry 2001; 158: 1930.
 • Kronig MH, Munne RA, Szymanski S et al.: Plasma clozapine levels and clinical response for treatment-refractory schizophrenic patients. Am J Psychiatry 1995; 152: 179–182.
 • Landry P: Gabapentin for clozapine-related seizures [letter]. Am J Psychiatry 2001; 158: 1930–1931.
 • Lane HY, Chang YC, Chang WH et al.: Effects of gender and age on plasma levels of clozapine and its metabolites: analyzed by critical statistics. J Clin Psychiatry 1999; 60: 36–40.
 • Meyer J: Individual changes in clozapine levels after smoking cessation: results and a predictive model. J Clin Psychopharmacol 2001; 21: 569–574.
 • Miller DD: Effect of phenytoin on plasma clozapine concentrations in two patients. J Clin Psychiatry 1991; 52: 23–25.
 • Navarro V, Pons A, Romero A et al.: Topiramate for clozapine-induced seizures [letter]. Am J Psychiatry 2001; 158: 968–969.
 • Perry PJ, Bever KA, Arndt S et al.: Relationship between patient variables and plasma clozapine concentrations: a dosing nomogram. Biol Psychiatry 1998; 44: 733–738.
 • Quattrochi LC, Tukey RH: The human cytochrome CYP1A2 gene contains regulatory elements responsive to 3-methylcholanthrene. Mol Pharmacol 1989; 36: 66–71.
 • Raitasuo V, Lehtovaara R, Huttunen MO: Carbamazepine and plasma levels of clozapine [letter]. Am J Psychiatry 1993; 150: 169.
 • Remington G, Agid O, Foussias G et al.: Clozapine and therapeutic drug monitoring: is there sufficient evidence for an upper threshold? Psychopharmacology (Berl) 2013; 225: 505–518.
 • Simpson GM, Cooper TA: Clozapine plasma levels and convulsions. Am J Psychiatry 1978; 135: 99–100.
 • Simpson GM, Josiassen RC, Stanilla JK et al.: Double-blind study of clozapine dose response in chronic schizophrenia. Am J Psychiatry 1999; 156: 1744–1750.
 • Skogh E, Bengtsson F, Nordin C: Could discontinuing smoking be hazardous for patients administered clozapine medication? A case report. Ther Drug Monit 1999; 21: 580–582.
 • Sparshatt A, Whiskey E, Taylor D: Valproate as prophylaxis for clozapine-induced seizures: survey of practice. Psychiatr Bull 2008; 32: 262–265.
 • Taner E, Coşar B, Işik E: Clozapine-induced myoclonic seizures and valproic acid. Int J Psychiatry Clin Pract 1998; 2: 53–55.
 • Taylor D, Paton C, Kapur S: The Maudsley Prescribing Guidelines. 10th ed., Informa Healthcare, UK 2010: 62–65.
 • Touw DJ: Clinical implications of genetic polymorphisms and drug interactions mediated by cytochrome P-450 enzymes. Drug Metabol Drug Interact 1997; 14: 55–82.
 • Usiskin SI, Nicolson R, Lenane M et al.: Gabapentin prophylaxis of clozapine-induced seizures [letter]. Am J Psychiatry 2000; 157: 482–483.
 • Varma S, Bishara D, Besag FM et al.: Clozapine-related EEG changes and seizures: dose and plasma-level relationships. Ther Adv Psychopharmacol 2011; 1: 47–66.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-67e83322-c446-4f40-8f73-2066cb80318f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.