PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 5 | 86-90
Article title

Zgorzel Fourniera w przebiegu ropnia okołoodbytniczego – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Fournier’s gangrene in course of a perianal abscess – a case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgorzel Fourniera jest rzadką chorobą infekcyjną charakteryzującą się gwałtownie postępującą martwicą okolicy narządów płciowych, krocza i odbytu wywołaną przez mieszaną tlenową i beztlenową fl orę bakteryjną. Szybki rozwój i progresja zgorzeli może prowadzić do niewydolności wielonarządowej i śmierci. Autorzy pracy opisują przypadek 55-letniego mężczyzny chorego na cukrzycę ze zgorzelą Fourniera jako powikłaniem ropnia okołoodbytniczego. Leczenie pacjenta obejmowało rozległe chirurgiczne usunięcie martwiczych tkanek, chemoterapię dożylną lekami o szerokim spektrum działania oraz miejscowe zastosowanie tlenu w komorze hiperbarycznej. Zdaniem autorów właściwe rozpoznanie choroby oraz rozpoczęcie intensywnego leczenia farmakologicznego i chirurgicznego może przyczynić się do poprawy wyników terapii pacjentów oraz zmniejszenia śmiertelności z powodu zgorzeli Fourniera.
EN
Fournier’s gangrene is a rare infectious disease characterized by rapidly necrotising fasciitis of the genital, perineal and perianal regions caused by mixed aerobic and anaerobic bacterial fl ora. The development and progression of the gangrene is often fulminating and can evoke multiple organ failure and death. The authors report a case of 55 year-old diabetic man with Fournier’s gangrene in course of perianal abscess. The standard clinical treatment involved extensive surgical debridement of the necrotic tissues, systemic chemotherapy with broad spectrum antibiotics and additional hyperbaric oxygen therapy. In authors’ opinion early diagnosis of the disease and intensive pharmacological and surgical treatments may improve the outcome of the patients with Fournier’s gangrene and decrease the mortality rate.
Discipline
Year
Volume
63
Issue
5
Pages
86-90
Physical description
Contributors
author
 • Oddział Chirurgii Ogólnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Szpital Zespolony w Kędzierzynie–Koźlu
author
 • Oddział Chirurgii Ogólnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Szpital Zespolony w Kędzierzynie–Koźlu
 • Oddział Chirurgii Ogólnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Szpital Zespolony w Kędzierzynie–Koźlu
author
 • Oddział Urologii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Szpital Zespolony w Kędzierzynie–Koźlu
 • Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Zabrzu SUM w Katowicach 41-808 Zabrze, ul. Jordana 19 telefon/fax: (32) 272 25 54
References
 • 1. Zaba R., Grzybowski A., Prokop J., Zaba Z., Zaba C. Fournier’s gangrene: historical survey, current status and case description. Med. Sci. Monit. 2009; 15: 34-39.
 • 2. Czymek R., Hildebrand P., Kleemann M. i wsp. New insights into the epidemiology and etiology of Fournier’s gangrene: a review of 33 patients. Infection. 2009; 37: 306-312.
 • 3. Sorensen M.D., Krieger J.N., Rivara F.P. i wsp. Fournier’s gangrene: population based epidemiology and outcomes. J. Urol. 2009; 181: 2121-2126.
 • 4. Ullah S., Khan M., Ullach A., Jan M. Fournier’s gangrene: a dreadful disease. Surgeon. 2009; 7: 138-142.
 • 5. Gołąb A., Sprogis J., Kaczmarek A., Sikorki A. Zgorzel Fourniera – obserwacja trzynastu chorych. Urol. Pol. 2001; 54: 83-88.
 • 6. Bednarek M., Drozdz W. Rzadki przypadek rozległej zgorzeli Fouriera w przebiegu ropnia okołoodbytniczego. Przegl. Lek. 2008; 65: 410-412.
 • 7. Buła G., Podwińska E., Skrzydło M., Trompeta J., Bołdys S. Zgorzel Fourniera – ciężkie powikłanie ropnia okołoodbytniczego. Wiad. Lek. 2005; 58: 128-131
 • 8. Kuzaka B., Jardanowski R., Dobroński P. Zgorzel Fouriera – opis przypadku. Urol. Pol. 1998; 51: 93-100.
 • 9. Baskin L.S., Caroll P.R., Catlolica E.V. Necrotizing soft tissue infections of perigeum and genitalia. Br. J. Urol. 1990; 65: 524-529.
 • 10. Drążkiewicz M., Byrdy W., Góral M. Zgorzel Fourniera leczona terapią skojarzoną. Pol. Przegl. Chir. 2005; 77: 724-730.
 • 11. Thwaini A., Khan A., Malik A. i wsp. Fournier’s gangrene and ist emergency management. Postgrad. Med. J. 2006; 82: 516-519.
 • 12. Leach R.M., Rees P.J., Wilmhurst P. Hyperbaric oxygen therapy. Br. Med. J. 1998; 317: 1140-1143.
 • 13. Mindrup S.R., Kealay G.P., Fallon B. Hyperbaric oxygen for the treatment of Fournier’s gangrene. J. Urol. 2005; 173: 1975-1977.
 • 14. Alwaili N.S., Butler G.J., Lee B.Y., Cary Z., Petrillo R. Possible application of hyperbaric oxygen technology in the management of urogenital and renal diseases. J. Med. Eng. Technol. 2009; 29: 1-9.
 • 15. Jallali N., Withey S., Butle P.E. Hyperbaric oxygen as adjuwant therapy in the management of necrotizing fasciitis. Am. J. Surg. 2005; 189: 462-466.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-67bf1fef-acf9-4034-b7a5-9de644bbbcbc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.