Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | XXV | 2 | 221–237

Article title

Reliability and validity of the Polish version of the Sport Imagery Ability Questionnaire (SIAQ). Psychometric characteristics of the SIAQ

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
W badaniu przeanalizowano strukturę czynnikową, rzetelność oraz trafność zbieżną polskiej adaptacji Kwestionariusza Umiejętności Wyobraźni w Sporcie (SIAQ) składającego się z 15 stwierdzeń, mierzącego 5 wymiarów: umiejętność, strategia, cel, mistrzostwo, emocje. W badaniu uczestniczyło 391 sportowców (152 kobiety oraz 239 mężczyzn) w wieku 14–62 lat (M = 22,7; SD = 6,1). Zostali zrekrutowani z polskich klubów sportowych. Eksploracyjna analiza czynnikowa (CFA) ujawniła, że struktura pięcioczynnikowa jest dobrze dopasowana do danych χ2 (40) = 77,92; p < ,001; RMSEA = ,051; CFI = ,937. Konfirmacyjna analiza czynnikowa (CFA) potwierdziła pięcioczynnikową strukturę χ2 (80) = 201,650; p < ,001; CFI = ,931; RMSEA = ,062. Spójność wewnętrzna została potwierdzona dla wszystkich podskal z wartościami CR w granicach od ,594 do ,776. SIAQ jest rzetelne i trafne dla obu płci. Prezentuje dobrą stabiliność czasową (test-retest) w okresie dwóch miesięcy oraz ujawnia akceptowalną trafność zbieżną. Polska adaptacja SIAQ ma dobre wsparcie psychometryczne.

Year

Volume

XXV

Issue

2

Pages

221–237

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-679ae471-4ed1-445e-a521-d2767863cab2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.