PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 2 | 61–67
Article title

Potrzeby a stan lecznictwa stwardnienia rozsianego w Polsce

Content
Title variants
EN
The needs and the condition of multiple sclerosis medical care in Poland
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Multiple sclerosis is held to be one of the diseases of the nervous system most firmly linked to disability. In 2013, Poland came (yet another time, as it has been the situation for years) at the very bottom of European Multiple Sclerosis Platform 23-country list ranking patients’ access to treatment. Unfortunately, as was embarrassingly emphasized at the last 31st Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, the notorious gap that exists between the leading European countries and Poland is widening still further in many areas of treatment. There have recently occurred some important changes in our multiple sclerosis treatment system, including interferon therapy’s extension from 3 to 5 years in 2011, the removal of the time limit for the administration of first line drugs in 2014, as well as the introduction of a treatment programme with second line drugs in 2013. The number of patients in 116 centres (2014) treated with immunomodulatory drugs has gone up from under 3,000 in 2008 to over 7,700 in 2015, yet the percentage of Polish relapsing remitting multiple sclerosis patients who receive treatment still belongs with the lowest in Europe. Due to the very restrictive criteria in operation, the access to second line drugs is very limited, and treatment is available at few centres only, whereby as few as 660 patients have been covered by the programmes (June 2015). The neurological community has been seeking the improvement of the treatment system, actively aided by the Polish Multiple Sclerosis Society and a variety of foundations and associations. To assess the actual needs in the area of multiple sclerosis treatment countrywide, measures need to be taken to extend the scope of the Registry of Multiple Sclerosis Patients, yet it is the establishment of National Programme of Multiple Sclerosis Treatment, and development of treatment guidelines by the Board of the Polish Society of Neurology that are of utmost importance.
PL
Wśród chorób układu nerwowego stwardnienie rozsiane uznawane jest za jedno ze schorzeń najbardziej wpływających na powstawanie niepełnosprawności. Według European Multiple Sclerosis Platform Polska zajęła ostatnie miejsce w rankingu 23 krajów oceniającym dostęp do leczenia w 2013 roku (sytuacja ta powtarza się od lat). Niestety – co podkreślono na ostatniej, 31. konferencji European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis – przepaść między czołowymi krajami Unii Europejskiej a Polską, podawaną jako negatywny przykład, na wielu płaszczyznach związanych z leczeniem pogłębia się. Do ważnych wydarzeń w systemie leczenia stwardnienia rozsianego trzeba zaliczyć wydłużenie w 2011 roku leczenia interferonem z trzech do pięciu lat, a w roku 2014 zniesienie ograniczenia czasowego w podawaniu leków I linii oraz wprowadzenie w 2013 roku programu lekowego z lekami II linii. Liczba leczonych w 116 ośrodkach (2014 rok) lekami immunomodulacyjnymi zwiększyła się z niecałych 3000 chorych w 2008 roku do ponad 7700 w 2015 roku, ale odsetek leczonych w Polsce chorych z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego wciąż należy do najniższych w Europie. Ograniczony dostęp do leków II linii, ze względu na bardzo restrykcyjne kryteria, powoduje, że te programy prowadzi znacznie mniej ośrodków i objęto nimi 660 chorych (czerwiec 2015 roku). Wsparcia w działaniach środowisk neurologicznych na rzecz poprawy systemu leczenia aktywnie udzielają Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oraz cały szereg fundacji i stowarzyszeń. W celu oceny rzeczywistych ogólnopolskich potrzeb leczenia konieczne są działania na rzecz rozszerzenia zasięgu Rejestru Chorych na Stwardnienie Rozsiane, lecz zasadnicze znaczenie mają powstanie Narodowego Programu Leczenia Stwardnienia Rozsianego i opracowanie rekomendacji leczenia przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
2
Pages
61–67
Physical description
Contributors
 • Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki, Instytut Psychologii, Uniwersytet Szczeciński
References
 • Brand H, Rosenkötter N, Clemens T et al.: Austerity policies in Europe – bad for health. BMJ 2013; 346: f3716.
 • Brola W, Fudala M, Flaga S: Rejestr chorych ze stwardnieniem rozsianym. MS Report 2014; 3: 8–15.
 • Gustavsson A, Svensson M, Jacobi F et al.; CDBE2010Study Group: Cost of disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharmacol 2011; 21: 718–779.
 • Kobelt G, Berg J, Lindgren P et al.: Costs and quality of life of patients with multiple sclerosis in Europe. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77: 918–926.
 • Lim SS, Vos T, Flaxman AD et al.: A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012; 380: 2224–2260.
 • Orlewska E, Mierzejewski P, Zaborski J et al.: A prospective study of the financial costs of multiple sclerosis at different stages of the disease. Eur J Neurol 2005; 12: 31–39.
 • Potemkowski A: Epidemiologia. In: Losy J (ed.): Stwardnienie rozsiane. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2013: 1–16.
 • Społeczno-ekonomiczne skutki stwardnienia rozsianego (SM) w Polsce (Biała księga). Praca zbiorowa. Redakcja naukowa M. Gałązka-Sobotka. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2014.
 • Trisolini M, Honeycutt A, Wiener J et al.: Global Economic Impact of Multiple Sclerosis. Multiple Sclerosis International Federation, London 2010.
 • Wrona W, Hermanowski T, Jakubczyk M et al.: Koszty utraconej produktywności w analizach farmakoekonomicznych. Część II. Badanie opinii w grupie ekspertów. Przegl Epidemiol 2011; 65: 153–157.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-67773363-1da4-4cbe-abc4-d5251f80de19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.