PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 4 | 366-371
Article title

Występowanie cech kofeinizmu u młodzieży i młodych dorosłych deklarujących częste spożycie bezalkoholowych napojów typu cola zawierających kofeinę

Content
Title variants
EN
Occurrence of caffeinism features in adolescents and young adults declaring frequent consumption of soft drinks containing caffeine
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Over the past few years there has been a significant increase in consumption of caffeinated beverages, especially among children and adolescents. This trend is worrisome, and numerous studies point to the negative impact of excess supply of caffeine on various aspects of human functioning. In order to analyse this problem a proper study was conducted which aim was to assess the problem of addiction to caffeine among adolescents and young adults with particular emphasis on the characteristics of people declaring frequent consumption of soft beverages. Material and methods: Based on the review of literature about caffeinism authors constructed a questionnaire survey and identified the following inclusion criteria: 1) declaration of consuming soft beverages, 2) age 13-30 years. Diagnostic survey was conducted on a group of 118 people. Demographic variables were also controlled. Results: The most frequently declared potential symptoms of caffeinism were: headache, irritability and explosiveness, sleep problems, insomnia, palpitations and accelerated heartbeat, but these results differed within age groups. Conclusions: Excessive intake of soda products and exposure to high doses of caffeine can be an important environmental factor in the formation and maintezawierająnance of chronic diseases and addictions, also can be associated with poor dietary behaviours. Therefore it is important to prevent and rise awareness of children, adolescents and their parents about the dangers of excessive supply of products containing caffeine as well as further research on the effects of caffeine on the psychophysical functioning in this age group.
PL
Wprowadzenie: W ciągu ostatnich lat obserwuje się znaczny wzrost spożycia napojów zawierających kofeinę, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Tendencja ta jest niepokojąca, a liczne badania wskazują na negatywny wpływ nadmiernej podaży kofeiny na różne aspekty funkcjonowania człowieka. W celu głębszej analizy tego zjawiska przeprowadzono badanie własne i dokonano próby oceny problemu uzależnienia od kofeiny wśród młodzieży i młodych dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem cech kofeinizmu u osób deklarujących częste spożycie napojów typu cola. Materiał i metodyka: Na podstawie przeglądu literatury dotyczącej kofeinizmu skonstruowano autorski kwestionariusz ankiety. Określono następujące kryteria włączenia do badania: 1) deklaracja o spożywaniu napojów typu coca-cola, 2) wiek 13-30 lat. W badaniu metodą sondażu diagnostycznego wzięło udział 118 osób. Dodatkowo kontrolowano także zmienne demograficzne, tj. wiek, płeć oraz wzrost i masę ciała. Wyniki: Najczęściej deklarowane przez respondentów potencjalne objawy kofeinizmu to: bóle głowy, drażliwość i wybuchowość, problemy ze snem, przyspieszona praca serca i palpitacje, przy czym symptomy te uzależnione były od wieku. Wnioski: Nadmierne spożycie produktów zawierających kofeinę może być ważnym czynnikiem środowiskowym w kształtowaniu i utrzymywaniu się chorób przewlekłych oraz uzależnień, a także wiązać się ze złymi zachowaniami żywieniowymi. Dlatego tak istotne są profilaktyka i zwiększanie świadomości dzieci, młodzieży oraz ich rodziców na temat szkodliwości nadmiernej podaży produktów zawierających kofeinę, a także dalsze badania nad wpływem kofeiny na funkcjonowanie psychofizyczne tej grupy wiekowej.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
366-371
Physical description
Contributors
author
 • Studenckie Koło Naukowe Badań nad Zaburzeniami Odżywiania przy Zakładzie Psychologii Medycznej WUM. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Owczarek
 • Studenckie Koło Naukowe Badań nad Zaburzeniami Odżywiania przy Zakładzie Psychologii Medycznej WUM. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Owczarek
 • Zakład Psychologii Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Owczarek
References
 • 1. Nosecka B.: Raport o rynku napojow w Polsce w 2008 roku. Adres: http://www.cocacola.com. pl/_files/Raport_o_rynku_napojow_bezalkoholowych_w_ Polse_w_2008r_podsumowanie_FINAL.pdf [cytowany 18 grudnia 2011 r.].
 • 2. Temple J.L.: Caffeine use in children: what we know, what we have left to learn and why we should worry. Neurosci. Biobehav. Rev. 2009; 33: 793-806.
 • 3. Harnack L., Stang J., Story M.: Soft drink consumption among US children and adolescents: nutritional consequences. J. Am. Diet. Assoc. 1999; 99: 436-441.
 • 4. Smith A.: Effects of caffeine on human behavior. Food Chem. Toxicol. 2002; 40: 1243-1255.
 • 5. Frary C.D., Johnson R.K., Wang M.Q.: Food sources and intakes of caffeine in the diets of persons in the United States. J. Am. Diet. Assoc. 2005; 105: 110-113.
 • 6. James J.E., Stirling K.P: Caffeine: a survey of some of the known and suspected deleterious effects of habitual use. Br. J. Addict. 1983; 78: 251-258.
 • 7. Oberstar J.V, Bernstein G.A., Thuras PD.: Caffeine use and dependence in adolescents: one-year follow-up. J. Child. Adolesc. Psychopharmacol. 2002; 12: 127-135.
 • 8. Bernstein G.A., Carroll M.E., Thuras PD. i wsp.: Caffeine dependence in teenagers. Drug Alcohol Depend. 2002; 66: 1-6.
 • 9. Evans S.M., Griffiths R.R.: Caffeine withdrawal: a parametric analysis of caffeine dosing conditions. J. Pharmacol. Exp. Ther. 1999; 289: 285-294.
 • 10. Dews PB., O’Brien C.P, Bergman J.: Caffeine: behavioral effects of withdrawal and related issues. Food Chem. Toxicol. 2002; 40: 1257-1261.
 • 11. Ozsungur S., Brenner D., El-Sohemy A.: Fourteen well-described caffeine withdrawal symptoms factor info three clusters. Psychopharmacology 2009; 201: 541-548.
 • 12. Pohler H.: Caffeine intoxication and addiction. The Journal for Nurse Practitioners 2010; 6: 49-52.
 • 13. Rogers PJ.: Caffeine, mood and mental performance in everyday life. Nutrition Bulletin 2007; 32 (supl. 1): 84-89.
 • 14. Birch A., Malim T.: Psychologia rozwojowa w zarysie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001: 129-132.
 • 15. Berkey C.S., Rockett H.R., Field A.E. i wsp.: Sugar-added beverages and adolescent weight change. Obes. Res. 2004; 12: 778-788.
 • 16. Marshall TA., Broffitt B., Eichenberger-Gilmore J. i wsp.: The roles of meal, snack, and daily total food and beverage exposures on caries experience in young children. J. Public Health Dent. 2005; 65: 166-173.
 • 17. Pollak C.P, Bright D.: Caffeine consumption and weekly sleep patterns in US seventh-, eighth-, and ninth-graders. Pediatrics 2003; 111: 42-46.
 • 18. Sjaastad O., Bakketeig L.S.: Caffeine-withdrawal headache. The Vaga study of headache epidemiology. Cephalalgia 2004; 24: 241-249.
 • 19. Hughes J.R., Oliveto A.H., Liguori A. i wsp.: Endorsement of DSM-IV dependence criteria among caffeine users. Drug Alcohol Depend. 1998; 52: 99-107
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-672289cb-0b6b-476f-a38d-3d5c529a5deb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.