PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 4 | 264 - 266
Article title

Zaburzenia psychiczne w stwardnieniu rozsianym

Content
Title variants
EN
Psychiatric disorders in multiple sclerosis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Multiple sclerosis is chronic and progressive disorder of central nervous system, in which different psychiatric diagnosis comorbit in 75% with neurological symptoms. The reasons of depressive disorders are still not precisely known. Psychiatric disorders are often comorbid with neurological disorders and also influence diagnosis and treatment, more often than in other somatic illnesses. It is worth to emphasize that psychic disturbances are a consequence of neurological disorders but can also be primary sign of the disease. Especially emotional disorders and cognitive impairment are characteristic to patients with multiple sclerosis. Emotional, behavioural disorders and cognition dysfunction are often a result of pharmacotherapy of neurological disorders. Psychiatric disorders are often met in patients with autoimmunological disorders, what is more corticosteroid treatment may worsen the symptoms. Depressive disorders, especially serious and moderate episodes, occur twice more frequent than in general population. Following some authors patients suffering from multiple sclerosis and psychiatric disorders present deeper cognitive function impairment, poorer life quality and motor abilities as well as have worse treatment response. Although cognitive functions’ worsening occurs in half number of multiple sclerosis patients, dementia appears in few cases. Psychiatric disorders commonly comorbit with multiple sclerosis have adverse influence on everyday functioning.
PL
Stwardnienie rozsiane jest przewlekle postępującym schorzeniem ośrodkowego układu nerwowego, w którym dolegliwościom i objawom neurologicznym u około 75% pacjentów towarzyszą różne zaburzenia psychiczne. Do chwili obecnej nie ustalono jednoznacznie przyczyn depresji u chorych na stwardnienie rozsiane. Ponieważ zaburzenia psychiczne współistnieją w schorzeniach neurologicznych o wiele częściej niż w innych chorobach somatycznych, dosyć często wywierają wpływ na rozpoznanie i leczenie. Należy także pamiętać, że niektóre zaburzenia psychiczne mogą być powikłaniem schorzeń neurologicznych lub też stanowić objaw pierwotny choroby. Dotyczy to szczególnie zaburzeń emocjonalnych i funkcji poznawczych u chorych na stwardnienie rozsiane. Objawy dotyczące zaburzeń emocjonalnych i zachowania oraz zaburzeń funkcji poznawczych mogą być następstwem prowadzonego leczenia farmakologicznego schorzeń neurologicznych. Objawy psychiczne często występują u chorych na schorzenia autoimmunologiczne, dodatkowo stosowane u tych pacjentów leczenie kortykosteroidami może zaostrzać te objawy. Zaburzenia depresyjne, w tym epizody ciężkie i umiarkowane depresji, występują u chorych na stwardnienie rozsiane dwukrotnie częściej niż w populacji ogólnej. W ocenie niektórych autorów pacjenci ze stwardnieniem rozsianym i współwystępującymi zaburzeniami depresyjnymi wykazują głębsze upośledzenie funkcji poznawczych, prezentują gorszą jakość życia, mają większy stopień niepełnosprawności pod względem ruchowym oraz gorzej reagują na leczenie. Jakkolwiek zaburzenia funkcji poznawczych pojawiają się u połowy pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane, to jednak proces otępienny występuje u nielicznych osób z tym schorzeniem. Występujące dosyć powszechnie w przebiegu stwardnienia rozsianego objawy psychiczne wpływają niekorzystnie na codzienne funkcjonowanie tych chorych.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
264 - 266
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź, tel.: 42 640 50 58
 • Klinika Neurologii i Epileptologii z Oddziałem Udarowym UM w Łodzi
 • Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi
References
 • 1. Wright P., Stern J., Phelan M.: Core Psychiatry. Wyd. 2, Saunders, Edinburgh, London, New York, Oxford, Philadelphia, St. Louis, Sydney, Toronto 2004.
 • 2. Levenson J.L.: Problemy psychiatryczne w neurologii. Psychiatria po Dyplomie 2008; 1: 23-26.
 • 3. Chwastiak L.A., Ehde D.M.: Psychiatric issues in multiple sclerosis. Psychiatr. Clin. North Am. 2007; 30: 803-817.
 • 4. Carson A.J., Zeman A., Myles L., Sharpe M.C.: Neurology and neurosurgery. W: Levenson J.L. (red.): The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychosomatic Medicine. American Psychiatric Publishing, Inc., Washington, DC 2005: 701-732.
 • 5. Gold S.M., Irwin M.R.: Depression and immunity: inflammation and depressive symptoms in multiple sclerosis. Neurol. Clin. 2006; 24: 507-519.
 • 6. Zorzon M., de Masi R., Nasuelli D. i wsp.: Depression and anxiety in multiple sclerosis. A clinical and MRI study in 95 subjects. J. Neurol. 2001; 248: 416-421.
 • 7. Mohr D.C., Goodkin D.E.: Treatment of depression in multiple sclerosis: review and meta-analysis. Clinical Psychology: Science and Practice 1999; 6: 1-9.
 • 8. Bakshi R., Shaikh Z.A., Miletich R.S. i wsp.: Fatigue in multiple sclerosis and its relationship to depression and neurologic disability. Mult. Scler. 2000; 6: 181-185.
 • 9. Nahas Z., Arlinghaus K.A., Kotrla K.J. i wsp.: Rapid response of emotional incontinence to selective serotonin reuptake inhibitors. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 1998; 10: 453-455.
 • 10. Henze T., Rieckmann P., Toyka K.V; Multiple Sclerosis Therapy Consensus Group of the German Multiple Sclerosis Society: Symptomatic treatment of multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Therapy Consensus Group (MSTCG) of the German Multiple Sclerosis Society. Eur. Neurol. 2006; 56: 78-105.
 • 11. Selmaj K.: Stwardnienie rozsiane. Wydawnictwo Medyczne Termedia, Poznań 2006.
 • 12. Cummings J.L., Arciniegas D.B., Brooks B.R. i wsp.: Defining and diagnosing involuntary emotional expression disorder. CNS Spectr. 2006; 11: 1-7.
 • 13. Feinstein A., Feinstein K., Gray T, O’Connor P: Prevalence and neurobehavioral correlates of pathological laughing and crying in multiple sclerosis. Arch. Neurol. 1997; 54: 1116-1121.
 • 14. Brooks B.R.: Involuntary emotional expression disorder: treating the untreated. CNS Spectr. 2007; 12 (supl. 5): 23-27.
 • 15. Korostil M., Feinstein A.: Anxiety disorders and their clinical correlates in multiple sclerosis patients. Mult. Scler. 2007; 13: 67-72.
 • 16. Stankoff B., Waubant E., Confavreux C. i wsp.: French Modafinil Study Group: Modafinil for fatigue in MS: a randomized placebo-controlled double-blind study. Neurology 2005; 64: 1139-1143.
 • 17. Petajan J.H., Gappmaier E., White A.T. i wsp.: Impact of aerobic training on fitness and quality of life in multiple sclerosis. Ann. Neurol. 1996; 39: 432-441.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-670e97ff-ffea-4363-ab8c-5f60cc290706
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.