PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 15 | 1 | 42–46
Article title

Techniki małoinwazyjne stosowane w leczeniu kamicy układu moczowego u dzieci

Content
Title variants
EN
Minimally invasive techniques used for treatment of urolithiasis in children
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Populacja pediatryczna stanowi szczególną grupę pacjentów z kamicą układu moczowego. W ciągu ostatnich 25 lat częstość występowania tej choroby w populacji pediatrycznej wzrosła z 6% do 10%. Przyczyny zwiększonej zachorowalności nie są do końca wyjaśnione, ale na wzrost częstości kamicy moczowej mogą mieć wpływ różne czynniki: nieprawidłowe nawyki żywieniowe, niewłaściwa dieta, zwłaszcza z dużą zawartością soli i pokarmów bogatych w białko zwierzęce, niedostateczna podaż płynów, otyłość, nadciśnienie tętnicze, zanieczyszczenie środowiska, przyspieszenie tempa życia, niekontrolowana podaż preparatów wielowitaminowych i suplementów. Przeciętny wiek pacjenta pediatrycznego z kamicą wynosi około 7–8 lat. Celem pracy jest przedstawienie technik małoinwazyjnych w leczeniu kamicy układu moczowego w populacji pediatrycznej. Ze względu na wysokie ryzyko nawrotu choroby w tej grupie zasadnicze znaczenie ma wybór takiej metody leczenia, która umożliwiłaby usunięcie złogów w sposób jak najmniej inwazyjny i jednocześnie skuteczny. Wybór odpowiedniego sposobu postępowania zależy od wielu czynników, takich jak: lokalizacja, wielkość i skład złogu, wiek pacjenta, warunki anatomiczne, stopień utrudnienia spływu moczu, nawracające zakażenia układu moczowego. Procedury chirurgicznego leczenia kamicy u dzieci są takie same jak u dorosłych. Wśród technik małoinwazyjnych należy wymienić litotrypsję pozaustrojową (extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL), nefrolitotrypsję przezskórną (percutaneous nephrolithotomy, PCNL), litotrypsję ureterorenoskopową (ureterolithotripsy, URSL) i wsteczną chirurgię śródnerkową (retrograde intrarenal surgery, RIRS). Metody małoinwazyjnego leczenia kamicy u dzieci dzięki zaawansowanemu rozwojowi techniki są efektywne i umożliwiają całkowitą ewakuację złogów już podczas pierwszej procedury. Należy jednak pamiętać, że powinny być wykonywane przez doświadczonych urologów, w wysokospecjalistycznych i dobrze wyposażonych ośrodkach.
EN
The paediatric population is a special group among patients with urolithiasis. Within the past 25 years, the prevalence of this disease in the paediatric population has increased from 6% to 10%. The causes of this higher prevalence are not entirely clear but may be associated with various factors, such as: inappropriate eating habits, inappropriate diet, particularly rich in salt and animal protein, insufficient fluid intake, obesity, hypertension, pollution, faster pace of living as well as uncontrolled intake of multivitamin preparations and dietary supplements. The mean age of a paediatric patient with urolithiasis is 7–8 years. The aim of this publication is to present minimally invasive techniques used for treatment of urolithiasis in the paediatric population. Due to a high risk of disease recurrence, the selection of a treatment method that enables removal of calculi in the least invasive and the most effective way is vital in this group of patients. The choice of management depends on various factors, such as: location, size and composition of calculi, patient’s age, anatomical conditions, the degree of urinary outflow obstruction and recurring urinary tract infections. Surgical methods of urolithiasis treatment are identical in adults and in children. Minimally invasive techniques include extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL), percutaneous nephrolithotomy (PCNL), ureterorenoscopic lithotripsy (URSL; ureterolithotripsy) and retrograde intrarenal surgery (RIRS). Owing to the technical advancement, minimally invasive techniques are effective in children and help evacuate calculi fully, even with a single procedure. It must be remembered, however, that they should be performed by experienced urologists in highly specialised and well-equipped centres.
Keywords
Discipline
Year
Volume
15
Issue
1
Pages
42–46
Physical description
Contributors
 • Klinika Chirurgii Dziecięcej i Urologii Dziecięcej CMKP, Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym, Dziekanów Leśny, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz, prof. CMKP
 • Klinika Chirurgii Dziecięcej i Urologii Dziecięcej CMKP, Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym, Dziekanów Leśny, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz, prof. CMKP
author
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym, Dziekanów Leśny, Polska. Kierownik Zakładu: dr n. med. Maria Uliasz
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym, Dziekanów Leśny, Polska. Kierownik Zakładu: dr n. med. Maria Uliasz
References
 • Lewandowska M, Sybilski AJ: Historia leczenia kamicy moczowej. Probl Lek 2013; 49: 88–90.
 • Xiao B, Zhang X, Hu WG et al.: Mini-percutaneous nephrolithotomy under total ultrasonography in patients aged less than 3 years: a single-center initial experience from China. Chin Med J (Engl) 2015; 128: 1596–1600.
 • Routh JC, Graham DA, Nelson CP: Epidemiological trends in pediatric urolithiasis at United States freestanding pediatric hospitals. J Urol 2010; 184: 1100–1104.
 • Amancio L, Fedrizzi M, Bresolin NL et al.: Pediatric urolithiasis: experience at a tertiary care pediatric hospital. J Bras Nefrol 2016; 38: 90–98.
 • Spivacow FR, Negri AL, del Valle EE et al.: Metabolic risk factors in children with kidney stone disease. Pediatr Nephrol 2008; 23: 1129–1133.
 • Jun E, Metcalfe P, Mandhane PJ et al.: Patient and stone characteristics associated with surgical intervention in pediatrics. Can J Kidney Health Dis 2015; 2: 22.
 • Chaussy C, Brendel W, Schmiedt E: Extracorporeally induced destruction of kidney stones by shock waves. Lancet 1980; 2: 1265–1268.
 • Lingeman JE, Matlaga BR: Surgical management of upper urinary tract calculi. In: Wein AJ, Kavoussi LR, Novick AC et al. (ed.): Campbell-Walsh Urology. 10th ed., Saunders Elsevier, Philadelphia, PA 2012: 1389–1399.
 • Ather MH, Noor MA: Does size and site matter for renal stones up to 30-mm in size in children treated by extracorporeal lithotripsy? Urology 2003; 61: 212–225; discussion 215.
 • Elsobky E, Sheir KZ, Madbouly K et al.: Extracorporeal shock wave lithotripsy in children: experience using two second-generation lithotripters. BJU Int 2000; 86: 851–856.
 • Mahmud M, Zaidi Z: Percutaneous nephrolithotomy in children before school age: experience of a Pakistani centre. BJU Int 2004; 94: 1352–1354.
 • Straub M, Gschwend J, Zorn C: Pediatric urolithiasis: the current surgical management. Pediatr Nephrol 2010; 25: 1239–1244.
 • Vlajković M, Slavković A, Radovanović M et al.: Long-term functional outcome of kidneys in children with urolithiasis after ESWL treatment. Eur J Pediatr Surg 2002; 12: 118–123.
 • Al-Ansari A, As-Sadiq K, Al-Said S et al.: Prognostic factors of success of extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) in the treatment of renal stones. Int Urol Nephrol 2006; 38: 63–67.
 • Elbahnasy AM, Clayman RV, Shalhav AL et al.: Lower-pole caliceal stone clearance after shockwave lithotripsy, percutaneous nephrolithotomy, and flexible ureteroscopy: impact of radiographic spatial anatomy. J Endourol 1998; 12: 113–119.
 • El-Nahas AR, El-Assmy AM, Mansour O et al.: A prospective multivariate analysis of factors predicting stone disintegration by extracorporeal shock wave lithotripsy: the value of high-resolution noncontrast computed tomography. Eur Urol 2007; 51: 1688–1693, discussion 1693–1694.
 • El-Husseiny T, Papatsoris A, Masood J et al.: Renal stones. In: Rao NP, Preminger GM, Kavanagh J (eds.): Urinary Tract Stone Disease. Springer Healthcare Communications, New York, NY 2011: 455–467.
 • Desai MR, Kukreja RA, Patel SH et al.: Percutaneous nephrolithotomy for complex pediatric renal calculus disease. J Endourol 2004; 18: 23–27.
 • Schuster TG, Russell KY, Bloom DA et al.: Ureteroscopy for the treatment of urolithiasis in children. J Urol 2002; 167: 1813–1816; discussion 1815–1816.
 • Salah MA, Tóth C, Khan AM et al.: Percutaneous nephrolithotomy in children: experience with 138 cases in a developing country. World J Urol 2004; 22: 277–280.
 • Salah MA, Tallai B, Holman E et al.: Simultaneous bilateral percutaneous nephrolithotomy in children. BJU Int 2005; 95: 137–139.
 • Dawaba MS, Shokeir AA, Hafez A et al.: Percutaneous nephrolithotomy in children: early and late anatomical and functional results. J Urol 2004; 172: 1078–1081.
 • Zeren S, Satar N, Bayazit Y et al.: Percutaneous nephrolithotomy in management of pediatric renal calculi. J Endourol 2002; 16: 75–78.
 • Bilen CY, Kocak B, Kitirci G et al.: Percutaneous nephrolithotomy in children: lessons learned in 5 years at a single institution. J Urol 2007; 177: 1867–1871.
 • Różański W, Markowski M, Blewniewski M: Nowe możliwości PCNL. Przegl Urol 2015; 89: 40–44.
 • Wilhelm K, Fritsche HM, Netsch C; AG „Endourologie und Urolithiasis” der GeSRU Academics: [Percutaneous stone treatment today: standard-, mini-, micro-, ultramini-PCNL]. Aktuelle Urol 2015; 46: 279–302.
 • Corcoran A, Mally D, Smaldone M et al.: Flexible ureteroscopy for proximal stones in pediatric patients: How complete access simplifies the surgical approach. J Endourol 2007; 21: A84.
 • Cannon GM, Smaldone MC, Wu HY et al.: Ureteroscopic management of lower-pole stones in pediatric population. J Endourol 2007; 21: 1179–1182.
 • Smaldone MC, Cannon GM Jr, Wu HY et al.: Is ureteroscopy first line treatment for pediatric stone disease? J Urol 2007; 178: 2128–2131; discussion 2131.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6698beb6-92e4-4ade-90fe-c82b76883e9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.