PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 16 | 1 | 19-25
Article title

Adaptacja i walidacja polskiej wersji językowej testów CVHI-10 oraz CVHI-10-P

Content
Title variants
EN
Adaptation and validation of the Polish version of the CVHI-10 and the CVHI-10-P
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wprowadzenie. Co czwarte dziecko w wieku szkolnym może prezentować zaburzenia głosu. Obecnie nie posiadamy narzędzia w polskiej wersji językowej do samooceny głosu dziecka. Cel pracy. Walidacja polskiej wersji językowej testów CVHI-10 (Children Voice Handicap Index-10) oraz CVHI-10-P (Children Voice Handicap Index-10 for Parents). Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 54 pary dziecko-rodzic. Zakres wieku dzieci wahał się między 6-11 lat. Uczestnicy wypełnili testy CVHI-10 oraz CVHI-10-P w odstępie 2-3 tygodni. Ponadto głos każdego dziecka oceniono w skali GRBAS, zmierzono maksymalny czas fonacji głoski [a] (MPT). Dzieci dokonały samooceny głosu w skali VAS (Visual Analog Scale). Badanie powtórzono po 2-3 tygodniach (retest). Okre- ślono współczynnik Cronbacha, dokonano analizy korelacji test-retest oraz wyznaczono współczynniki korelacji między poszczególnymi badaniami. Wyniki. Wewnętrzną spójność testu CVHI-10 uzyskano na poziomie 0,612, a testu CVHI-10-P na poziomie 0,810. Współczynnik korelacji Spearmana między oceną głosu w skali GRBAS a wynikami testu CVHI-10-P wyniósł 0,58, natomiast w wynikach z testem CVHI-10 uzyskano wynik 0,47. Test U Mann-Whitneya wykazał istotne statystycznie różnice między grupą dzieci z guzkami głosowymi i bez guzków głosowych. Wnioski. Zwalidowane w polskiej wersji językowej testy CVHI- 10 oraz CVHI-10-P są spójne i rzetelne. Uzyskane wyniki charakteryzują się wysokim stopniem wiarygodności i powtarzalności.
EN
Introduction. Every fourth school-aged child presents voice disorders. Currently, there is no tool for children’s voice selfassessment in the Polish language. Aim. The purpose of the study was validation of the Polish version of CVHI-10 (Children Voice Handicap Index-10) and CVHI-10-P (Children Voice Handicap Index-10 for Parents). Material and methods. 54 child-parent pairs participated in the study. The age of the children ranged between 6-11 years. Participants completed the CVHI-10 and CVHI-10-P tests within 2-3 week interval. In addition, the voice of each child was evaluated with the GRBAS scale and the maximum phonation time for [a] vowel (MPT) was measured. Additionally, children performed voice self-assessment with VAS (Visual Analog Scale) scale. The Cronbach coefficient was determined, the test-retest correlation was analyzed, and the correlation coefficients were calculated between the individual studies. Results. The internal consistency of the examined tests was 0.612 for CVHI-10 and 0.810 for CVHI-10-P. The Spearman correlation coefficient between GRBAS scale and the results of the tests was 0.58 and 0.47 for CVHI-10-P and CVHI-10 respectively. The Mann-Whitney U test provided statistically significant information about the differences between the group with voice nodules and no nodules. Conclusions. The Polish versions of the CVHI-10 and the CVHI- 10-P are valid and reliable instruments for voice evaluation in children. The CVHI-10 and the CVHI-10-P instruments are easy to perform in clinical practice.
Discipline
Publisher
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
19-25
Physical description
Contributors
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, Katedra i Klinika Otolaryngologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Katedra i Klinika Otolaryngologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
References
 • 1. Tezcaner CZ, Ozgursoy SK, Sati I, Dursun G. Changes after voice therapy in objective and subjective voice measurements of pediatric patients with vocal nodules. Eur Arch Otorhinolaryngol 2009; 266(12): 1923-7.
 • 2. Possamai V, Hartey B. Voice disorders in children. Pediatr Clin North Am 2013; 60(4): 879-92.
 • 3. Faust RA. Childhood voice disorders: ambulatory evaluation and operative diagnosis. Clin Pediatr (Phila) 2003; 42(1): 1-9.
 • 4. Van Houtte E, Van Lierde K, D’Haeseleer E, Claeys S. The prevalence of laryngeal pathology in a treatment-seeking population with dysphonia. Laryngoscope 2010; 120(2): 306-12.
 • 5. Jacobson BH, Johnson A, Grywalski C, Silbergleit A, Jacobson G, Benninger MS, Newman CW. The Voice Handicap Index (VHI): Development and Validation. Am J Speech Lang Pathol 1997; 6(3): 66-70.
 • 6. Bliklich RE, Glovsky RM, Montgomery WW. Validation of a voice outcome survey for unilateral vocal cord paralysis. Otolaryngol Head Neck Surg 1999; 120(2): 153-8.
 • 7. Hogikyan ND, Sethyraman G. Validation of an instrument to measure voice-related quality of life (V-RQOL). J Voice 1999; 13(4): 557-69.
 • 8. Casper JK. Treatment outcomes in occupational voice disorders. (w) Occupational Voice: Care and Cure. Dejonckere PH (red.). Kugler Publications: The Hague, The Netherlands 2001: 187-199.
 • 9. Niebudek-Bogusz E, Kuzanska A, Woznicka E, SliwinskaKowalska M. Assessment of the voice handicap index as a  screening tool in dysphonic patients. Folia Phoniatr Logop 2011; 63(5): 269-72.
 • 10. Sielska-Badurek E, Rzepakowska A, Sobol M, OsuchWójcikiewicz E, Niemczyk K. Adaptation and Validation of the Voice-Related Quality of Life Measure Into Polish. J Voice 2016; 30(6): 773.e7-773.e12.
 • 11. Hartnick CJ. Validation of a pediatric voice quality-oflife instrument: the pediatric voice outcome survey. Arch Otolaryngol Head Necg Surg 2002; 128(8): 919-22. Piśmiennictwo
 • 12. Boseley ME, Cunningham MJ, Volk MS, Hartnick CJ. Validation of the Pediatric Voice-Related Quality-of-Life survey. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2006; 132(7): 717-20.
 • 13. Schindler A, Capaccio P, Maruzzi P, Ginocchio D, Bottero A, Otraviani F. Preliminary considerations on the application of the voice handicap index to paediatric dysphonia. Acta Otorhinolaryngol Ital 2007; 27(1): 22-6.
 • 14. Zur KB, Cotton S, Kelchner L, Baker S, Weinrich B, Lee L. Pediatric Voice Handicap Index (pVHI): a new tool for evaluating pediatric dysphonia. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2007; 71(1): 77-82.
 • 15. Hersan R, Behlau M. Behavioral management of pediatric dysphonia. Otolaryngol Clin North Am 2000; 33(5): 1097-110.
 • 16. Kollbrunner J, Seifert E. Functional hoarseness in children: short-term play therapy with family dynamic counseling as therapy of choice. J Voice 2013; 27(5): 579-88.
 • 17. Ricci-Maccarini A, De Maio V, Murry T, Schindler A. Development and validation of the children’s voice handicap index-10 (CVHI-10). J Voice 2013; 27(2): 258. e23-258.e28.
 • 18. Ricci-Maccarini A, De Maio V, Murry T, Schindler A. Development and Validation of the Children’s Voice Handicap Index-10 for Parents. J Voice 2016; 30(1): 120-6.
 • 19. Rocławski B, Fedorowska W, Wardowska B. Wczesne uwarunkowania rozwoju mowy. Wywiad biologiczno- środowiskowy. GLOTTISPOL Gdańsk 1995.
 • 20. Finnegan DE. Maximum phonation time for children with normal voices. J Commun Disord 1984; 17(5): 309-17.
 • 21. Mendes Tavares EL, Brasolotto AG, Rodrigues SA, Benito Pessin AB, Garcia Martins RH. Maximum phonation time and s/z ratio in a large child cohort. J Voice 2012; 26(5): 675.e1-4.
 • 22. Solomon NP, Garlitz SJ, Milbrath RL. Respiratory and laryngeal contributions to maximum phonation duration. J Voice 2000; 14(3): 331-40.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-668230ef-c3be-44fa-978f-6502c8797c9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.