PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | XIV | 1 | 63-77
Article title

Poczucie sensu życia osób w żałobie

Content
Title variants
EN
The sense of life of people in mourning
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the investigation was to establish the relationship between chosen personality variables, it is sense of coherence, basic hope, type D personality, and social support with sense of purpose of life and its change among individuals who lost close person. 40 subjects (20 men and 20 women) participated in the study which was conducted in two stages (after the loss and 6 months later). Mean age was 43,8 (SD=17,6). Five measures were used in the study: Purpose in Life Test, Sense of Coherence Questionnaire, Basic Hope Inventory, D-14 scale to assess type D personality, Social Support Questionnaire. The results of the investigations confirmed the relationship between personality variables with sense of purpose of life in both stages. They also indicated that increase of sense of purpose of life is related primarilly with sense of coherence and social integration.
Keywords
Year
Volume
XIV
Issue
1
Pages
63-77
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki
References
 • Antonovsky, A. (1995). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Antonovsky, A. (1997). Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia. W: I. Heszen- -Niejodek, H. Sęk (red.) Psychologia zdrowia (s. 206-231). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • de Walden-Gałuszko, K. (1992). Wybrane zagadnienia psychoonkologii i psychotanatologii. Psychologiczne aspekty choroby nowotworowej, umierania i śmierci. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Dobrzańska-Socha, B. (1999). Pomoc psychologiczna w sytuacji straty. W: D. Kubacka- Jasiecka, W. Łosiak (red.) Zmagając się z chorobą nowotworową. Psychologia współczesna wobec pacjentów onkologicznych (s. 289-340). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dudek, B. (2003). Zaburzenie po stresie traumatycznym. Gdańsk: GWP.
 • Dudek, B., Koniarek, J., Szymczak, M. (2001). Rola poczucia koherencji w rozwoju symptomów po stresie urazowym. W: H. Sęk, T. Pasikowski (red.) Zdrowie – stres – zasoby (s. 191-202). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Klamut, R. (2004). Metody badające psychologiczny sens życia (przegląd metod opartych na teorii V. E. Frankla). Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 219, 37-48.
 • Koniarek, J., Dudek, B., Makowska, Z. (1993). Kwestionariusz Orientacji Życiowej. Adaptacja The Sense of Coherence Questionnaire (SOC ) Antonovsky’ego. Przegląd Psychologiczny, 4, 491-502.
 • Kubacka-Jasiecka, D. (2005). Interwencja kryzysowa. W: H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna (s. 244-272). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ogińska-Bulik, N. (2004). Osobowość typu D a występowanie chorób somatycznych. Sztuka Leczenia, 2, 9-16.
 • Ogińska-Bulik, N. (2006). Czy osobowość sprzyja etiopatogenezie chorób? Nowe kierunki badań – osobowość typu D. Nowiny Psychologiczne, 2, 5-22.
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Ostrowska, A. (1997). Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo IF iS PAN.
 • Pasikowski, T. (2001). Struktura i funkcje poczucia koherencji: analiza teoretyczna i empiryczna weryfikacja. W: H. Sęk, T. Pasikowski (red.) Zdrowie – stres – zasoby (s. 43-85). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Pilecka, B. (1986). Poczucie sensu życia w wybranych teoriach psychologicznych. W: B. Pilecka (red.) Osobowościowe i środowiskowe korelaty poczucia sensu życia (s. 19-61). Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Pilecka, B. (2004). Kryzys psychologiczny. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Płużek, Z. (1997). Kryzysy psychologiczne i rodzaje kryzysów osobowościowych. W: D. Kubacka-Jasiecka, A. Lipowska-Teutsch (red.) Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej (s. 31-43). Kraków: Wydawnictwo ALL .
 • Popielski, K. (1987). Logoteoria i logoterapia w kontekście psychologii współczesnej. W: K. Popielski (red.) Człowiek – pytanie otwarte. Studia z logoteorii i logoterapii (s. 27-106). Lublin: Wydawnictwo KUL .
 • Popielski, K. (1994). Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia. Lublin: Wydawnictwo KUL .
 • Poprawa, R. (1996). Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem. W: G. Dolińska-Zygmunt (red.) Elementy psychologii zdrowia (s. 101-125). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Sędek, G. (1991.) Jak ludzie radzą sobie z sytuacjami, na które nie ma rady? W: M. Kofta, T. Szustrowa (red.) Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice z psychologii społecznej (s. 289-319). Warszawa: PWN.
 • Sęk, H. (2000). Zdrowie behawioralne. W: J. Strelau (red.) Psychologia (t. 3, s. 533- -553). Gdańsk: GWP.
 • Sęk, H. (2003). Wsparcie społeczne jako kategoria zasobów i wieloznaczne funkcje wsparcia, W: Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik (red.) Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki (s. 17-32). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Tedeschi, R. G., Calhoun, L. G. (1996). The Posttraumatic Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma. Journal of Traumatic Stress, 9, 455-471.
 • Tedeschi, R. G., Calhoun, L. G. (2007). Podejście kliniczne do wzrostu po doświadczeniach traumatycznych. W: P. Linley, S. Joseph (red.) Psychologia pozytywna w praktyce (s. 230-248). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Trzebiński, J., Zięba, M. (2003). Kwestionariusz nadziei podstawowej – BHI -12. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Wesełucha, P. (1980). U podstaw pracy skutecznej. W: H. Bortnowska (red.) Sens choroby, sens śmierci, sens życia (s. 50-80). Kraków: Wydawnictwo ZN AK.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6679883a-4391-4f29-930c-ab8e97d8e107
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.