PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 5 | 2 | 61-74
Article title

Chirurgiczne leczenie raka jajnika

Content
Title variants
EN
Surgical treatment of ovarian cancer
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The paper presents current algorithms of surgical treatment of patients with ovarian cancer. At early clinical stages (FIGO stage I and II), the basic principle of surgical treatment is radical excision of malignant lesions within the pelvis and meticulous search for metastatic foci of tumour within the mid-abdomen and epigastrium. Therefore, mandatory procedures include omentectomy, multiple sampling of peritoneum (including diaphragmatic lining) and periaortal lymph nodes. In late-stage disease (FIGO stages III and IV), the main task is to remove all metastatic foci, both within the abdominal cavity and retroperitoneal space. In late-stage cases, surgery requires great expertise of both surgical, anesthetic and physiotherapy teams. Required are also precise surgical instruments, including argon bipolar coagulation, a reliable diathermy unit and a kit of self-retaining retractors. Extensive cytoreductive procedures are burdened by an elevated complication rate, therefore in selected cases preoperative (neoadjuvant) chemotherapy is used.
PL
W artykule przedstawiono współczesne algorytmy postępowania chirurgicznego u chorych leczonych z powodu raka jajnika. We wczesnych stopniach zaawansowania klinicznego (I i II wg klasyfikacji FIGO) zasadą postępowania chirurgicznego jest nie tylko usunięcie zmian nowotworowych zlokalizowanych w miednicy mniejszej, lecz także dokładne sprawdzenie, czy nie ma ognisk nowotworu w śródbrzuszu i nadbrzuszu. Dlatego obligatoryjne jest wycięcie sieci, pobranie licznych wycinków z otrzewnej, w tym także przepony, oraz pobranie do badania węzłów przyaortalnych. W stopniach zaawansowanych (III i IV wg klasyfikacji FIGO) zasadniczym zadaniem jest usunięcie wszystkich ognisk przerzutowych zarówno z terenu jamy brzusznej, jak i przestrzeni zaotrzewnowej. Chirurgia w tych stopniach zaawansowania wymaga bardzo dużego doświadczenia zespołu zarówno chirurgów, jak i anestezjologów i rehabilitantów. Wymaga także użycia precyzyjnych narzędzi chirurgicznych, w tym: bimera argonowego, dobrej diatermii oraz zestawów haków samotrzymają-cych. Rozległe cytoredukcyjne operacje są obarczone większą liczbą powikłań i dlatego niekiedy stosowana jest przedoperacyjna (neoadiuwantowa) chemioterapia.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
61-74
Physical description
Contributors
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
References
 • 1. Young R.C., Decker D.G., Wharton J.T. i wsp.: Staging laparatomy in early ovarian cancer. JAMA 1983; 250: 3072-3076.
 • 2. Green J.A.: Early ovarian cancer - time for rethink on stage? Gynecol. Oncol. 2003; 90: 235-237.
 • 3. Chen S.S., Lee L.: Incidence of paraaortic and lymph node metastasis in epithelial ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 1983; 16: 95-100.
 • 4. Dauplat J., Hacker N.F., Neiberg R.K. i wsp.: Distant metastasis in epithelial ovarian carcinoma. Cancer 1987; 60: 1561-1566.
 • 5. Zanetta G., Chiari S., Rota S. i wsp.: Conservative surgery for stage I ovarian carcinoma in women of childbearing age. Br. J. Obstet. Gynecol. 1997; 104: 1030-1035.
 • 6. Guthrie D., Davy M.L., Philips P.R.: Study of 656 patients with “early” ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 1984; 17: 365-369.
 • 7. Young R.G., Walton L.A., Ellenberg S.S. i wsp.: Adjuvant therapy - in stage I and stage II epithelial ovarian cancer: results of two prospective randomized trials. N. Engl. J. Med. 1990; 322: 1021-1027.
 • 8. Berek J.S.: Complete debulking of advanced ovarian cancer. Cancer J. 1996; 2: 134-135.
 • 9. Bristow R.E., Tomacruz R.S., Armstrong D.K. i wsp.: Survival effect of maximal cytoreductive surgery for advanced ovarian carcinoma during the platinum era: a meta-analysis. J. Clin. Oncol. 2002; 20: 1248-1259.
 • 10. Panici PB., Maggioni A., Hacker N. i wsp.: Systematic aortic and pelvic lymphadenectomy versus resection of bulky nodes only in optimally debulked advanced ovarian cancer: a randomized clinical trial. J. Natl Cancer Inst. 2005; 97: 560-566.
 • 11. Griffiths C.T.: Surgical resection of tumor bulk in the primary treatment of ovarian carcinoma. Natl Cancer Inst. Monogr. 1975; 42: 101-104.
 • 12. Hacker N.F., Berek J.S.: Cytoreductive surgery in ovarian cancer. W: Albert PS., Surwit E.A. (red.): Ovarian Cancer. Martinus Nijhoff, Boston 1986: 53-67.
 • 13. Van Lindert A.M., Alsbach G.J., Barrents J.W. i wsp.: The role of the abdominal radical tumor reduction procedure (ARTR) in the treatment of ovarian cancer. W: Heintz A.PM., Griffiths C.T., Trimbos J.B. (red.): Surgery in Gynecologic Oncology. The Hague. Martinus Nijhoff, 1984: 272-287.
 • 14. Hoskins WJ., Bundy B.N., Thigpen J.T., Omura G.A.: The influence of cytoreductive surgery on recurrence-free interval and survival in small-volume stage III epithelial ovarian cancer: a Gynecologic Oncology Group study. Gynecol. Oncol. 1992; 47: 159-166.
 • 15. Montz FJ., Schlaerth J., Berek J.S.: Resection of diaphragmatic peritoneum and muscle: role in cytoreductive surgery in ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 1989; 35: 338-340.
 • 16. Holschneider C.H.H., Berek J.S.: Cytoreductive surgery; principles and rationale. W: Bristow R.E., Karlian B.Y. (red.): Surgery for Ovarian Cancer. Taylor & Francis, 2006: 87-126.
 • 17. Van der Burg M.E., van Lent M., Buyse M. i wsp.: The effect of debulking surgery after induction chemotherapy on the prognosis in advanced epithelial ovarian cancer. N. Engl. J. Med. 1995; 332: 629-634.
 • 18. Rose P.G., Nerenstone S., Brady M.F. i wsp.: Secondary surgical cytoreduction for advanced ovarian carcinoma. N. Engl. J. Med. 2004; 351: 2489-2497.
 • 19. Smirz L.R., Stehman F.B., Ulbright T.M. i wsp.: Second-look laparotomy after chemotherapy in the management of ovarian malignancy. Am. J. Obstet. Gynecol. 1985; 152: 661-668.
 • 20. Friedman J.B., Weiss N.S.: Second thoughts about second-look laparotomy in advanced ovarian cancer. N. Engl. J. Med. 1990; 322: 1079-1082.
 • 21. Berek J.S., Griffiths C.T., Leventhal J.M.: Laparoscopy for second-look evaluation in ovarian cancer. Obstet. Gynecol. 1981; 58: 192-198.
 • 22. Harter P., Bois A., Hahmann M. i wsp.: Surgery in recurrent ovarian cancer: the Arbeitsgemeinschaft Gynaeko-logische Onkologie (AGO) DESKTOP OVAR trial. Ann. Surg. Oncol. 2006; 13: 1702-1710.
 • 23. Havrilesky L.J., Clarke-Pearson D.L.: Palliative surgery for ovarian cancer. W: Bristow R.E., Karlian B.Y. (red.): Surgery for Ovarian Cancer. Taylor & Francis, 2006: 351-374.
 • 24. Pothuri B., Vaidya A., Aghajanian C. i wsp.: Palliative surgery for bowel obstruction in recurrent ovarian cancer: an updated series. Gynecol. Oncol. 2003; 89: 306-313.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6652e4d4-ed4c-415f-b6fe-fbcceeef5669
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.