PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 4 | 3 | 186-192
Article title

Znaczenie prognostyczne dystalnego i radialnego marginesu resekcji raka odbytnicy z cechą T4 połączonej z wycięciem narządu rodnego

Content
Title variants
EN
Prognostic significance of radial and distal clearance for females with T4 rectal cancer requiring hysterectomy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Objectives: Females with unresectable rectal cancer have a poor prognosis. In some cases curative treatment for tumors infiltrating the internal genitalia (T4) may be achieved with multivisceral excision. Radiochemotherapy combined with extended resection can improve local control and survival. Aim of the study was to evaluate long-term oncological outcomes of combined curative therapy with sphincter preservation for women with T4 rectal cancer, involving internal reproductive organs. Material and methods: Consecutive 21 females in years 1997-2003 underwent R0 anterior resection of the rectum with excision of internal genitalia in one tissue block combined with radiochemotherapy and were studied retrospectively. Two-year disease-free survival rates were analyzed in relation to patient age, tumor differentiation, lymph node metastases, blood loss, radial and distal resection margins. Results: Survival rate was significantly increased (p<0.05) for females after resections with distal margin minimum 1 cm and radial margin minimum 2 mm microscopically free of cancer infiltration (80.0 vs. 27.3% and 71.4 vs. 14.3%, respectively). Lymph node metastases also significantly influenced poor prognosis (85.7 vs. 35.7%). Age less than 60 years, well or moderate tumor differentiation and blood loss <1 L were related to enhanced survival but with the lack of statistical importance (66.7 vs. 41.8%, 55.6 vs. 55.0% and 75.0 vs. 47.1%, respectively). Conclusions: Extended surgery combined with radiochemotherapy may result in improved long-term outcome for females with T4 rectal cancer, infiltrating internal genitalia. Effective local control with adequate resection margins and node-negative status are significantly related to enhanced survival rates.
PL
Wstęp: Rokowanie u pacjentek z nieresekcyjnym rakiem odbytnicy jest złe. W niektórych przypadkach miejscowo zaawansowanych guzów naciekających narząd rodny (T4) rozszerzone zabiegi operacyjne mogą być podjęte z intencją radykalności. Skojarzenie chirurgii z radio- i chemioterapią prowadzi do poprawy kontroli miejscowej i przeżyć długoterminowych. Celem pracy była ocena odległych wyników onkologicznych skojarzonego radykalnego leczenia z zaoszczędzeniem zwieraczy u kobiet z rakiem odbytnicy naciekającym narząd rodny. Materiał i metody: Retrospektywą analizą objęto kolejnych 21 kobiet poddanych w latach 1997-2003 przedniej resekcji R0 odbytnicy i narządu rodnego w jednym bloku tkankowym skojarzonej z radiochemioterapią. Obliczono odsetki bezobjawowych przeżyć dwuletnich i ustalono ich korelację z wiekiem pacjentek, stopniem zróżnicowania histologicznego guza, obecnością przerzutów w okolicznych węzłach chłonnych, śródoperacyjną utratą krwi oraz wielkością dystalnych i radialnych marginesów resekcji. Wyniki: Odsetki przeżyć były znamiennie wyższe (p<0,05) u pacjentek po resekcjach z mikroskopowo wolnym od infiltracji nowotworowej marginesem dystalnym nie mniejszym niż 1 cm i radialnym co najmniej 2 mm (80,0 vs 27,3% i 71,4 vs 14,3%). Obecność przerzutów węzłowych także istotnie wpływała na pogorszenie rokowania (85,7 vs 35,7%). Wiek poniżej 60 lat, wysoki lub średni stopień dojrzałości guza oraz utrata krwi poniżej 1 l były związane z wyższymi odsetkami przeżyć, lecz bez statystycznej znamienności (66,7 vs 41,8%, 55,6 vs 55,0% i 75,0 vs 47,1%). Wnioski: Rozszerzone zabiegi operacyjne skojarzone z radiochemioterapią mogą poprawić wyniki odległe radykalnego leczenia raka odbytnicy T4 naciekającego narząd rodny. Skuteczna kontrola miejscowa osiągnięta dzięki adekwatnym marginesom resekcji jest wraz z brakiem przerzutów w węzłach chłonnych czynnikiem istotnie zwiększającym odsetki przeżyć długoterminowych.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
3
Pages
186-192
Physical description
Contributors
 • II Oddział Chirurgii Onkologicznej, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, tel.: 071 368 93 32, faks: 071 361 91 11
 • II Oddział Chirurgii Onkologicznej, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
author
 • Wydział Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego
 • II Oddział Chirurgii Onkologicznej, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
 • II Oddział Chirurgii Onkologicznej, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
 • II Oddział Chirurgii Onkologicznej, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
author
 • Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
author
 • II Oddział Chirurgii Onkologicznej, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
References
 • 1. Amshel C., Avital S., Miller A. i wsp.: T4 rectal cancer: analysis of patient outcome after surgical excision. Am. Surg. 2005; 71: 901-904.
 • 2. Ruo L., Paty PB., Minsky B.D. i wsp.: Results after rectal cancer resection with in-continuity partial vaginectomy and total mesorectal excision. Ann. Surg. Oncol. 2003; 10: 664-668.
 • 3. Lehnert T., Methner M., Pollok A. i wsp.: Multivisceral resection for locally advanced primary colon and rectal cancer: an analysis of prognostic factors in 201 patients. Ann. Surg. 2002; 235: 217-225.
 • 4. Coco C., ValentiniV, Manno A. i wsp.: Long-term results after neoadjuvant radiochemotherapy for locally advanced resectable extraperitoneal rectal cancer. Dis. Colon Rectum 2006; 49: 311-318.
 • 5. Crane C.H., Skibber J.: Preoperative chemoradiation for locally advanced rectal cancer: rationale, technique, and results of treatment. Semin. Surg. Oncol. 2003; 21:265-270.
 • 6. Box B., Lindsey I., Wheeler J.M. i wsp.: Neoadjuvant therapy for rectal cancer: improved tumor response, local recurrence, and overall survival in nonanemic patients. Dis. Colon Rectum 2005; 48: 1153-1160.
 • 7. Chmielik E., Bujko K., Nasierowska-Guttmejer A. i wsp.: Distal intramural spread of rectal cancer after preoperative radiotherapy: the results of a multicenter randomized clinical study. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2006; 65: 182-188.
 • 8. Pan Z.Z., Wan D.S., Zhang C.Q. i wsp.: Using p53-immunostained large specimens to determine the distal intramural spread margin of rectal cancer. World J. Gastroenterol. 2006; 12: 1626-1629.
 • 9. Moore H.G., Riedel E., Minsky B.D. i wsp.: Adequacy of 1-cm distal margin after restorative rectal cancer resection with sharp mesorectal excision and preoperative combined-modality therapy. Ann. Surg. Oncol. 2003; 10: 80-85.
 • 10. Kuvshinoff B., Maghfoor I., Miedema B. i wsp.: Distal margin requirements after preoperative chemoradiother-apy for distal rectal carcinomas: are <1 cm distal margin sufficient? Ann. Surg. Oncol. 2001; 8: 163-169.
 • 11. Andreola S., Leo E., Belli F. iwsp.: Adenocarcinoma of the lower third of the rectum surgically treated with a <10-mm distal clearance: preliminary results in 35 N0 patients. Ann. Surg. Oncol. 2001; 8: 611-615.
 • 12. Rullier E., Laurent C., Bretagnol F. i wsp.: Sphincter-saving resection for all rectal carcinomas: the end of the 2-cm distal rule. Ann. Surg. 2005; 241: 465-469.
 • 13. Shirouzu K., Isomoto H., Kakegawa T: Distal spread of rectal cancer and optimal distal margin of resection for sphincter-preserving surgery. Cancer 1995; 76: 388-392.
 • 14. Zhao G.P, Zhou Z.G., Lei WZ. i wsp.: Pathological study of distal mesorectal cancer spread to determine a proper distal resection margin. World J. Gastroenterol. 2005; 11: 319-322.
 • 15. Mezhir J.J., Smith K.D., Fichera A. i wsp.: Presence of distal intramural spread after preoperative combined-modal-ity therapy for adenocarcinoma of the rectum: what is now the appropriate distal resection margin? Surgery 2005; 138: 658-663.
 • 16. Ueno H., Mochizuki H., Hashiguchi Y. i wsp.: Preoperative parameters expanding the indication of sphincter preserving surgery in patients with advanced low rectal cancer. Ann. Surg. 2004; 239: 34-42.
 • 17. Nakagoe T., Yamaguchi E., Tanaka K. i wsp.: Distal intramural spread is an independent prognostic factor for distant metastasis and poor outcome in patients with rectal cancer: a multivariate analysis. Ann. Surg. Oncol. 2003: 10: 163-170.
 • 18. Quirke P., Durdey P., Dixon M.F., Williams N.S.: Local recurrence of rectal adenocarcinoma due to inadequate surgical resection. Histopathological study of lateral tumour spread and surgical excision. Lancet 1986; 2: 996-999.
 • 19. Wibe A., Rendedal PR., Svensson E. i wsp.: Prognostic significance of the circumferential resection margin following total mesorectal excision for rectal cancer. Br. J. Surg. 2002; 89: 327-334.
 • 20. Nagtegaal I.D., Marijnen C.A., Kranenbarg E.K. i wsp.; Pathology Review Committee; Cooperative Clinical Investigators: Circumferential margin involvement is still an important predictor of local recurrence in rectal carcinoma: not one millimeter but two millimeters is the limit. Am. J. Surg. Pathol. 2002; 26: 350-357.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-660766c2-c6b9-43eb-8aad-e3f76d57fe15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.