PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 74 | 207–211
Article title

Pitfalls in ultrasound imaging of the stomach and the intestines

Content
Title variants
PL
Błędy w diagnostyce USG żołądka i jelit
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The gastrointestinal tract is an extraordinary human organ in terms of its morphology and function. Its complex structure and enormous length as well as frequent presence of gas discourage many doctors performing ultrasound examination from its exploration. Moreover, there are anatomical structures in multiple locations which can mimic certain abnormalities. It is difficult to present an exhaustive account of the problem of gastrointestinal tract ultrasound imaging errors in a single work; therefore, this study focuses mainly on false positive errors which usually result from a lack of knowledge of anatomical variants of the gastrointestinal tract structure. In the case of the stomach, rugae and muscle layer thickening towards the pylorus have been mentioned, which constitute variants of the structure of this organ examined when empty. Diagnostic pitfalls in the small intestine may include the dudenojejunal flexure (ligament of Treitz), the horizontal part of the duodenum and the ileocaecal valve. The status of the apparent lesions in all of the cases mentioned will be resolved following fluid intake by the patient. In the colon, the varied structure of semilunar folds should be taken note of. Their large thickness can warrant suspicion of wall invasion or a polyp. In addition, the study emphasises the importance of appropriate preparation of a patient for gastrointestinal tract examination since it determines the accuracy of the diagnosis. The authors also take note of common ‘sins’ of physicians such as hasty examination and failure to comply with the stomach and appendix examination protocol.
PL
Cewa pokarmowa to wyjątkowy pod względem morfologicznym i czynnościowym narząd ciała ludzkiego. Jej złożona budowa, ogromna długość oraz częsta obecność w niej gazu zniechęcają do jej eksploracji wielu lekarzy wykonujących badanie ultrasonograficzne. Ponadto w wielu miejscach można spotkać struktury anatomiczne mogące pozorować istnienie zmian patologicznych. W jednym opracowaniu trudno przedstawić całość problematyki związanej z błędami popełnianymi w diagnostyce ultrasonograficznej cewy pokarmowej, dlatego w prezentowanej pracy skupiono się głównie na błędach fałszywie pozytywnych, które w przeważającej mierze wynikają z nieznajomości wariantów anatomicznych budowy przewodu pokarmowego. W odniesieniu do żołądka zwrócono uwagę na tzw. ufałdowanie i grubiejącą w kierunku odźwiernika błonę mięśniową – zmienności budowy ściany tego narządu badanego na czczo. W jelicie cienkim pułapkę diagnostyczną mogą stanowić: zgięcie dwunastniczo-czcze Treitza, poziomy odcinek dwunastnicy i zastawka krętniczo-kątnicza. We wszystkich wymienionych przypadkach rozstrzygające będzie zachowanie się tych tzw. rzekomych zmian po napojeniu osoby badanej. W jelicie grubym należy zwracać uwagę na zróżnicowaną budowę fałdów półksiężycowatych, których duża grubość może nasuwać podejrzenie nacieku ściany bądź polipa. Ponadto w pracy podkreślono znaczenie prawidłowego przygotowania pacjenta do badania cewy pokarmowej, od tego bowiem zależy trafność stawianych rozpoznań. Autorzy zwracają także uwagę na częste „grzechy” w pracy lekarzy, takie jak pospieszne badanie oraz nietrzymanie się metodycznego standardu badania USG żołądka i wyrostka robaczkowego.
Keywords
Discipline
Year
Volume
18
Issue
74
Pages
207–211
Physical description
Contributors
 • Ultrasound Self-Study Club, Department of Genetics and Pathology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
 • Ultrasound Self-Study Club, Department of Genetics and Pathology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
References
 • 1. Berlin L: Malpractice and radiologists, update 1986: an 11.5-year perspective. AJR Am J Roentgenol 1986; 147: 1291–1298.
 • 2. Renfrew DL, Franken EA Jr, Berbaum KS, Weigelt FH, Abu-Younsef MM: Error in radiology: classification and lessons in 182 cases presented at a problem case conference. Radiology 1992; 183: 145–150.
 • 3. Smereczyński A, Domański Z: Gaz jako czynnik wspierający rozpoznanie USG. Pol Przegl Radiol 1996; 61: 376–379.
 • 4. Hollerweger A, Wüstner M, Dirks K: Bowel obstruction: sonography evaluation. Ultraschall Med 2015; 36: 216–238.
 • 5. Gasche C, Moser G, Turetschek K, Schober E, Moeschl P, Oberhuber G: Transabdominal bowel sonography for the detection of intestinal complications in Crohn’s disease. Gut 1999; 44: 112–117.
 • 6. Puylaert JB: Ultrasound of acute GI tract conditions. Eur Radol 2001; 11: 1867–1877.
 • 7. Muradali D, Goldberg DR: US of gastrointestinal tract disease. Radiographics 2015; 35: 50–68.
 • 8. Fujita M, Manabe N, Honda K, Murao T, Osawa M, Kawai R et al.: Usefulness of ultrasonography for diagnosis of small bowel tumors: A comparison between ultrasonography and endoscopic modalities. Medicine (Balitimore) 2015; 94: e1464.
 • 9. Ahn SE, Moon SK, Lee DH, Park SJ, Lim JW, Kim HC et al.: Sonography of gastrointestinal tract diseases. J Ultrasound Med 2016; 35: 1543–1571.
 • 10. Zheng XZ, Zhang LJ, Wu XP, Lu WM, Wu J, Tan XY: Oral contrast-enhanced gastric ultrasonography in the assessment of gastric lesions: a large-scale multicenter study. J Ultrasound Med 2016; 36: 37–47.
 • 11. Debnath MR, Debnath CR, Ahamed NU, Shohjahan SM, Ahmed SM, Nahar J et al.: Sonographic evaluation of colonic carcinoma in comparison to colonoscopy. Mymensingh Med J 2017; 26: 1–6.
 • 12. Mocci G, Migeleddu V, Cabras F, Sirigu D, Scanu D, Virgilio G et al.: SICUS and CEUS imaging in Crohn’s disease: an update. J Ultrasound 2017; 20: 1–9.
 • 13. Nylund K, Maconi G, Hollerweger A, Ripolles T, Pallotta N, Higginson A et al.: FSUMB Recommendations and Guidelines for Gastrointestinal Ultrasound – part 1. Ultraschall Med 2017; 38: 287–284.
 • 14. Gritzmann N, Hollerweger A, Macheiner P, Rettenbacher T: Transabdominal sonography of the gastrointestinal tract. Eur Radiol 2002; 12: 1748–1761.
 • 15. Smereczyński A: Badanie USG żołądka i jelit. In: Jakubowski W (ed.): Standardy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszaw–Zamość 2011.
 • 16. Taylor SA, Avni F, Cronin CG, Hoeffer C, Kim SH, Laghi A et al.: ESGAR/ESPR consensus statement on the technical performance of cross-sectional small bowel and colonic imaging. Eur Radiol 2016; 27: 2570–2582.
 • 17. Piyarom P, Kaewlai R: False-negative appendicitis at ultrasound – nature and association. Ultrasound Med Biol 2014; 40: 1483–1489.
 • 18. Lee JH, Jeong YK, Park KB, Park JK, Jeong AK, Hwang JC: Operator- -dependent techniques for graded compression sonography to detect the appendix and diagnose acute appendicitis. AJR Am J Roentgenol 2005; 184: 91–97.
 • 19. Chen RJ, Huang PT, Li YP, Zheng ZQ, Zhao YP, Huang FG et al.: [Comparison of preoperative T staging by oral contrast enhanced ultrasonography and double contrast enhanced ultrasonography in advanced gastric carcinoma]. Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 2010; 32: 551–554.
 • 20. Huang P, Li S, Aronow WS, Wang Z, Nair CK, Xue N et al.: Double contrast-enhanced ultrasonography evaluation of preoperative Lauren classification of advanced gastric carcinoma. Arch Med Sci 2011; 7: 287–293.
 • 21. Yan C, Bao X, Shentu W, Chen J, Liu C, Ye Q et al.: Preoperative gross classification of gastric adenocarcinoma: Comparison of double contrast-enhanced ultrasonography and multi-detector row CT. Ultrasound Med Biol 2016; 42: 1431–1440.
 • 22. Li T, Lu M, Song J, Wu P, Cheng X, Zhang Z: Improvement to ultrasonographical differential diagnosis of gastric lesions: The value of contrast enhanced sonography with gastric distension. PLoS One 2017; 12: e0182332.
 • 23. Kuzmich S, Harvey CJ, Kuzmich T, Tan KL: Ultrasound detection of colonic polyps: perspective. Br J Radiol 2012; 85: e1155–e1164.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6605bb4c-fd6f-4e65-97c1-e0e1965d4186
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.