PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 16 | 4 | 164-169
Article title

Odwracalna jednostronna ślepota jako powikłanie ropnia oczodołu – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Reversible, unilateral blindness as complication of orbital abscess – case report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Powikłania oczodołowe i wewnątrzczaszkowe zapalenia zatok spotykane są rzadko, jednak wciąż stanowią ważny problem kliniczny. Wczesna diagnoza i szybko wdrożone leczenie zmniejszają możliwość trwałych następstw. Prezentujemy przypadek 64-letniego mężczyzny, który został przyjęty do szpitala z powodu wytrzeszczu gałki ocznej prawej, silnego bólu zagałkowego oraz szybko postępującego upośledzenia wzroku. W wywiadzie 34 lata temu wypadek komunikacyjny ze złamaniem twarzoczaszki i przetrwałym ubytkiem kostnym dolnej ściany oczodołu prawego. Po przeprowadzonej diagnostyce postawiono rozpoznanie ostrego zapalenia zatok przynosowych z ropniem oczodołu. Wykonano endoskopową operację zatok oraz odbarczenie ropnia z dojścia zewnętrznego. Po zastosowanym leczeniu uzyskano znaczną poprawę wzroku, a ostatecznie powrót ostrości wzroku do normy.
EN
Orbital and intracranial complications of sinusitis are rare but still constitute an important clinical problem. Early diagnosis and rapid treatment reduce the possibility of permanent consequences. We present a case of 64-year-old man who was admitted to hospital because of an exophthalmia of the right globe, severe retrobulbar pain, and progressing visual impairment. He reported a traffic accident 34 years ago, which caused craniofacial fracture with bone defect of the bottom wall of the orbit. After diagnostic procedures, a diagnosis of acute rhinosinusitis and orbital abscess was made. Endoscopic sinus surgery with external abscess drainage was performed. After applied surgical treatment substantial improvement in vision was noticed, followed by complete sight recovery.
Discipline
Publisher
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
164-169
Physical description
Contributors
 • Oddział Laryngologiczny, Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
 • Oddział Laryngologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
 • Oddział Laryngologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
References
 • 1. Hastan D, Fokkens WJ, Bachert C, Newson RB, Bislimovska J, Bockelbrink A, et al. Chronic rhinosinusitis in Europe an underestimated disease. A GALEN study. Allergy 2011; 6: 1216-23.
 • 2. Kinis V, Ozbay M, Bakir S, Yorgancilar E, Gun R, Akdag M, et al. Management of orbital complications of sinusitis in pediatric patients. J Craniofac Surg 2013; 24: 1706-10.
 • 3. Goździk-Żołnierkiewicz T, Krzeski A. Powikłania zapaleń zatok przynosowych. (w) Zapalenia zatok przynosowych. Krzeski A, Gromek I (red.). Via Medica, Gdańsk 2008: 157-63.
 • 4. Osguthorpe J, Hochman M. Inflammatory sinus diseases affecting the orbit. Otolaryngol Clin North Am 1993; 26: 657-71.
 • 5. Krzeski A, Galewicz-Zielińska A. Powikłania oczodołowe zapalenia zatok przynosowych. (w) Otorynolaryngologia praktyczna. Tom I. Janczewski G (red.). Via Medica, Gdańsk 2007: 340-50.
 • 6. Chandler JR, Langenbrunner DJ, Stevens ER. The pathogenesis of orbital complications in acute sinusitis. Laryngoscope 1970; 80: 1414-28.
 • 7. Dalke K, Sawicki P, Burduk P, Kaźmierczak H. Przypadek mnogich powikłań zatokopochodnych w ostrym jednostronnym zapaleniu zatok przynosowych. Otolaryngol Pol 2011; 65: 228-32.
 • 8. Misiura T, Komoń-Kotecka E, Morawski K, Kaczmarczyk D. Ropień oczodołu jako powikłanie urazu zatoki czołowej. Pol Prz Otorynolaryngol 2013; 2: 169-72.
 • 9. Patt BS, Manning SC. Blindness resulting from orbital complications of sinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg 1991; 104: 789.
 • 10. Chang Y-S, Chen P-L, Hung J-H, et al. Orbital complications of paranasal sinusitis in Taiwan, 1988 through 2015: Acute ophthalmological manifestations, diagnosis, and management. PLoS ONE 2017; 12(10): e0184477.
 • 11. Rubin SE, Slavin ML, Rubin LG. Eyelid swelling and erythema as the only signs of subperiosteal abscess. Br J Ophthalmol 1989; 73: 576-8.
 • 12. Choi SS, Grundfast KM. Complications in sinus disease. (w) Disease of the sinuses – diagnosis and management. Kennedy DW, Bolger WE (red.). BC Decker, Hamilton London 2001.
 • 13. Gutowski WM, Mulbury PE, Hengerer AS, Kido DK. The role of CT scans in managing the orbital complications of ethmoiditis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1988; 15: 117-28.
 • 14. Teinzer F, Stammberger H, Tomazic PT. Transnasal Endoscopic Treatment of Orbital Complications of Acute Sinusitis: The Graz Concept. Ann Otol Rhinol Laryngol 2014; 124: 368-73.
 • 15. Younis RT, Anand VK, Davidson B. The role of computed tomography and magnetic resonance imaging in patients with sinusitis with complications. Laryngoscope 2002; 112 224-9.
 • 16. Baring DEC, Hilmi OJ. An evidence based review of Periorbital Cellulitis. Clin Otolaryngol 2011; 36: 57-64.
 • 17. Bień S, Świerczyński Z. Operacje zatok czołowych. (w) Chirurgia zatok przynosowych – dostępy zewnątrznosowe. Krzeski A (red.). Medycyna Praktyczna, Kraków 2011; 47- 61.
 • 18. Dalke K. Chirurgia zatoki czołowej z dostępu wewnątrznosowego. (w) Chirurgia zatok przynosowych – dostępy wewnątrznosowe. Krzeski A (red.). Medycyna Praktyczna, Kraków 2014; 133-52.
 • 19. Chaiyasate S, Fooanant S, Navacharoen N, Roongrotwattanasiri K, Tantilipikorn P, Patumanond J. The complications of sinusitis in a tertiary care hospital: Types, patient characteristics, and outcomes. Int J Otolaryngol 2015; 2015: 709302.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-65d73543-d695-423d-ba91-3d26bff4de85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.