PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 2 | 188–193
Article title

Komu, kiedy i w jakiej dawce? Miejsce arypiprazolu w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej

Content
Title variants
EN
To whom, when and in what dosage? The role of aripiprazole in the treatment of schizophrenia and bipolar disorder
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Arypiprazol to neuroleptyk atypowy o udowodnionej skuteczności w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej typu I. Mimo wieloletniej już obecności na rynku lek wciąż nie jest wybierany przez psychiatrów tak często, jak mógłby i powinien być. Arypiprazol traktuje się jako lek dodany, dołączany w niewielkiej dawce do innego neuroleptyku, a nie jako główny lek przeciwpsychotyczny czy zapobiegający nawrotom manii. Postępowanie to nie pozwala osiągnąć pełni korzyści i uzyskać optymalnego efektu klinicznego arypiprazolu. Do przyczyn opisanego stanu rzeczy należą nieznajomość wszystkich możliwości klinicznych, jakie daje profil farmakologiczny tego neuroleptyku, i niedocenianie jego skuteczności. Arypiprazol jest lekiem relatywnie dobrze tolerowanym, rzadziej niż niektóre inne atypowe leki przeciwpsychotyczne powoduje występowanie objawowej hiperprolaktynemii, wydłużenie odstępu QT, upośledzenie tolerancji glukozy czy istotny przyrost masy ciała. Jego przyjmowanie wiąże się z niskim ryzykiem objawów pozapiramidowych. Korzystny profil bezpieczeństwa umożliwia zastosowanie leku u chorych obciążonych somatycznie, po 65. roku życia i otyłych. W artykule krótko podsumowano stan wiedzy na temat działania arypiprazolu w chorobie afektywnej dwubiegunowej i schizofrenii, skupiając się na aspektach praktycznych. Odpowiedziano również na następujące pytania: • Jacy pacjenci najbardziej skorzystają wskutek leczenia arypiprazolem i jak dostosować dawkę do profilu objawów? • Kiedy pomyśleć o zmianie terapii na arypiprazol? • Kiedy zdecydować się na arypiprazol w monoterapii, a kiedy – w ramach leczenia skojarzonego? Aby jak najlepiej ukazać możliwości terapeutyczne arypiprazolu, w artykule przedstawiono pokrótce kilka przypadków klinicznych, w których terapia omawianym lekiem przyniosła dobre rezultaty.
EN
Aripiprazole is an atypical neuroleptic of proven effectiveness for the treatment of schizophrenia and bipolar I disorder. Despite its many years’ availability on the market, it tends not to be as popular as it deserves among psychiatrists. Aripiprazole is often used as an adjunctive treatment, added in a small dose to another neuroleptic, not as the primary antipsychotic treatment or prevention of manic episodes. Hence, its full benefits and optimal clinical effect cannot be achieved. This is due to the lack of knowledge concerning the full medical potential associated with the pharmacological profile of this neuroleptic and lack of awareness regarding its efficiency. Aripiprazole is characterised by better tolerability than some other antipsychotics, e.g. in terms of inducing symptomatic hyperprolactinemia, QTc prolongation, impaired glucose tolerance or significant weight gain. It is also associated with a low risk of extrapyramidal symptoms. Its good safety profile facilitates its use in patients with somatic burden, older than 65 years old and obese patients. The article briefly presents the current state of knowledge concerning the effect of aripiprazole in bipolar affective disorder and schizophrenia, focusing on the practical aspects. The following questions have been addressed: • Who is most likely to benefit from aripiprazole treatment, and how to adjust the dosage to the patient’s symptom profile? • When to consider a change of therapy to aripiprazole? • When is it appropriate to use aripiprazole as monotherapy and when as an element of combination therapy? Several case reports have been included in the study to best illustrate the drug’s therapeutic potential.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
188–193
Physical description
Contributors
 • II Klinika Psychiatryczna, Oddział Chorób Afektywnych, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska
References
 • Datta SS, Kumar A, Wright SD et al.: Evidence base for using atypical antipsychotics for psychosis in adolescents. Schizophr Bull 2014; 40: 252–254.
 • Dhillon S: Aripiprazole: a review of its use in the management of mania in adults with bipolar I disorder. Drugs 2012; 72: 133–162.
 • Di Sciascio G, Riva MA: Aripiprazole: from pharmacological profile to clinical use. Neuropsychiatr Dis Treat 2015; 11: 2635–2647.
 • El-Sayeh HG, Morganti C, Adams CE: Aripiprazole for schizophrenia. Systematic review. Br J Psychiatry 2006; 189: 102–108.
 • Jarema M: Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych. 2nd ed., Via Medica, Gdańsk 2015.
 • Kane JM, Carson WH, Saha AR et al.: Efficacy and safety of aripiprazole and haloperidol versus placebo in patients with schizophrenia and schizoaffective disorder. J Clin Psychiatry 2002; 63: 763–771.
 • Li DJ, Tseng PT, Stubbs B et al.: Efficacy, safety and tolerability of aripiprazole in bipolar disorder: an updated systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2017; 79: 289–301.
 • Potkin SG, Saha AR, Kujawa MJ et al.: Aripiprazole, an antipsychotic with a novel mechanism of action, and risperidone vs placebo in patients with schizophrenia and schizoaffective disorder. Arch Gen Psychiatry 2003; 60: 681–690.
 • Rado J, Janicak PG: Aripiprazole for late-life schizophrenia. Clin Interv Aging 2010; 5: 253–258.
 • Schatzberg AF, Nemeroff CB (eds.): The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychopharmacology. 4th ed., American Psychiatric Publishing, Washington, D.C. 2009.
 • Sobów T: Aripiprazol: od wyjątkowego mechanizmu działania do szerokich zastosowań. Psychiatr Psychol Klin 2016; 16: 160–164.
 • Vieta E, Bourin M, Sanchez R et al.; Aripiprazole Study Group: Effectiveness of aripiprazole v. haloperidol in acute bipolar mania: double-blind, randomised, comparative 12-week trial. Br J Psychiatry 2005; 187: 235–242.
 • Więdłocha M, Szulc A: Częściowy agonizm, pełna skuteczność – profil farmakologiczny i zastosowanie kliniczne arypiprazolu. Psychiatria 2017; 14: 1–6.
 • Yatham LN: A clinical review of aripiprazole in bipolar depression and maintenance therapy of bipolar disorder. J Affect Disord 2011; 128 Suppl 1: S21–S28.
 • Yu X, Corell CU, Xiang YT et al.: Efficacy of atypical antipsychotics in the management of acute agitation and aggression in hospitalized patients with schizophrenia or bipolar disorder: results from a systematic review. Shanghai Arch Psychiatry 2016; 28: 241–252.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-658a90a9-9188-4c7f-b378-358e69c9e986
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.