PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 3 | 204-210
Article title

Zależności pomiędzy alergią a infekcjami układu oddechowego u dzieci – możliwości profilaktyki i terapii

Authors
Content
Title variants
EN
Allergy and respiratory tract infection in children – options for prevention and therapy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to review the relationship between the prevalence of atopic disease and exposure to respiratory infection. Mucosal inflammation in asthma is present from the beginning of the disease and is even seen in patients with allergic rhinitis predisposed to asthma. In other hand, a viral infection may be the immediate cause for an asthma exacerbation. Rhinoviruses infections are common and can be transmitted easily, leading to an asthma exacerbation. The peak of the epidemic asthma hospitalisation is synchronized with school return after the summer vacation. Children returning to school after the summer vacation are re-exposed to respiratory viral infections, most commonly rhinoviruses aetiology. The infections of the upper respiratory tract are one of the most common health problems in preschool and school children. Recurrent respiratory tract infections are demanding medical consultation and diagnosis of the causes. These infections have a lot reasons and the risk factors. Therefore it is important to administer antibiotics only in necessary cases. Specific vaccine play role in prevention of the bacterial infections. Immunostimulatory drugs presume to prevent respiratory tract infections.
PL
Celem opracowania jest przegląd zależności między obecnością choroby atopowej a skłonnością do infekcji układu oddechowego u dzieci. Zmiany zapalne błony śluzowej dróg oddechowych u chorych na astmę i/lub alergiczny nieżyt nosa są obecne już od początku objawów chorobowych. Z drugiej strony większość epizodów zaostrzeń astmy jest ściśle związana z infekcjami układu oddechowego. Obserwowano, że zwłaszcza okres wczesnojesienny, kiedy dzieci po wakacjach wracają do zajęć szkolnych, obfituje w infekcje wywołane najczęściej przez rinowirusy. W tym samym czasie u dzieci chorych na astmę częściej występuje również wyraźne zwiększenie zagrożenia pojawienia się zaostrzenia choroby. Zakażenia górnych dróg oddechowych są jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Nawracające zakażenia układu oddechowego wymagają konsultacji lekarskiej i diagnostyki przyczynowej, ponieważ lista przyczyn i czynników ryzyka składa się z wielu punktów koniecznych do uwzględnienia w rozpoznaniu różnicowym. Ważnym aspektem postępowania jest stosowanie antybiotyków tylko w uzasadnionych przypadkach. Istotną rolę w profilaktyce odgrywają szczepienia uodporniające przed potencjalnie zagrażającymi patogenami. Preparaty immunostymulujące mogą być pomocne w profilaktyce nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
204-210
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. www.dniodpomosci.pl.
 • 2. Zeman K.: Kiedy podejrzewać niedobory immunologiczne u dziecka. Klin. Pediatr. 2007; 15: 5004-5008.
 • 3. Kubik M., Grzelewska-Rzymowska I., Kardas-Sobantka D.: Częstość występowania chorób atopowych wśród dzieci i młodzieży oraz określenie najsilniejszych czynników ryzyka ich rozwoju. Pol. Merkuriusz Lek. 2004; 17: 220-224.
 • 4. Emeryk A., Chojna E., Bartkowiak-Emeryk M., Postepski J.: Prevalence of asthma and some respiratory symptoms in the years 1995 and 2001 in schoolchildren from rural regions of Poland. Ann. Agric. Environ. Med. 2004; 11: 63-66.
 • 5. Sears M.R., Johnston N.W: Understanding the September asthma epidemic. J. Allergy Clin. Immunol. 2007; 120: 526-529.
 • 6. Johnston N.W, Mandhane PJ., Dai J. i wsp.: Attenuation of the September epidemic of asthma exacerbations in children: a randomized, controlled trial of montelukast added to usual therapy. Pediatrics 2007; 120: e702-e712.
 • 7. Stein R.T., Martinez F.D.: Asthma phenotypes in childhood: lessons from an epidemiological approach. Pediatr. Respir. Rev. 2004; 5: 155-161.
 • 8. Zawadzka-Krajewska A., Zagórska V, Kielan-Gumna I. i wsp.: Czy to jest astma? Alerg. Astma Immun. 2006: 11 supl. 1: 248.
 • 9. Buczylko K., Jeż R., Chwała C., Wagner A.: Otolaryngologiczne i inne objawy pozanosowe w alergicznym nieżycie nosa. Alerg. Astma Immun. 2008; 13 supl. 2: 102.
 • 10. Jakubczak B., Demkow U., Kulus M., Wąsik M.: Aktywność metaboliczna granulocytów u dzieci z alergią oddechową oraz u dzieci z nawracającymi zakażeniami dróg oddechowych. Alerg. Astma Immun. 2006; 11 supl. 1: 228.
 • 11. Haberlein H.: Hedera helix - mechanizm działania potwierdzony badaniami biologicznymi i biofizycznymi na modelu komórkowym. Przewodnik Lekarza 2008; 11: 255-256.
 • 12. Iwane M.K., Edwards K.M., Szilagyi EG. i wsp.; New Vaccine Surveillance Network: Population-based surveillance for hospitalizations associated with respiratory syncytial virus, influenza virus, and parainfluenza viruses among young children. Psdiatrics 2004; 113: 1758-1764.
 • 13. Bridges C.B., Fukuda K., Uyeki TM. i wsp.; Centers for Disease Control and Prevention, Advisory Committee on Immunization Practices: Prevention and control of influenza. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm. Rep. 2002; 51: 1-31.
 • 14. Goldblatt D., Richmond P., Millard E. i wsp.: The induction of immunologic memory after vaccination with Haemophilus influenzae type b conjugate and acellular pertussis-containing diphtheria, tetanus, and pertussis vaccine combination. J. Infect. Dis. 1999; 180: 538-541.
 • 15. Schmitt H.J., Knuf M., Ortiz E. i wsp.: Primary vaccination of infants with diphtheria-tetanus-acellular pertussis-hepatitis B virus-inactivated polio virus and Haemophilus influenzae type b vaccines given as either separate or mixed injections. J. Pediatr. 2000; 137: 304-312.
 • 16. Eskola J., Ward J., Dagan R. i wsp.: Combined vaccination of Haemophilus influenzae type b conjugate and diphtheria-tetanus-pertussis containing acellular pertussis. Lancet 1999; 354: 2063-2068.
 • 17. Eskola J., Takala A.K., Kela E. i wsp.: Epidemiology of invasive pneumococcal infections in children in Finland. JAMA 1992; 268: 3323-3327.
 • 18. Durbin WJ.: Pneumococcal infections. Pediatr. Rev. 2004; 25: 418-424.
 • 19. Sulikowska A., Grzesiowski P, Taraszkiewicz M., Hryniewicz W: Nosicielstwo nosogardłowe Streptococcus pneumoniae u dzieci do 5 roku życia w wybranych środowiskach w Warszawie. Pediatr. Pol. 2003; 78: 377-384.
 • 20. Albrecht P, Radzikowski A.: Zakażenia pneumokokowe - leczyć czy raczej zapobiegać? Psdiatr. Pol. 2002; 77: 7-12.
 • 21. Brouwer C.N.M., Maille A.R., Rovers M.M. i wsp.: Effect of pneumococcal vaccination on quality of life in children with recurrent acute otitis media: a randomized, controlled trial. Pediatrics 2005; 115: 273-279.
 • 22. Paśnik J., Zeman K.: Czy w aptekach są dostępne środki immunomodulujące? Klin. Pediatr. 2007; 15: 5022-5027.
 • 23. Kodym A.: Substancje biologicznie aktywne liści aloesu drzewiastego (Aloe arborescens Mill.) uprawianego w cieplarniach Zakładów Zielarskich „Herbapol” w Klęce. Farmacja Pol. 2001; 57: 887-893.
 • 24. Horoszkiewicz-Hassan M., Beuscher N., Lehnfeld R. i wsp.: Tolerancja i skuteczność syropu Bioaron C® w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych u dzieci. Wyniki post-marketingowego badania obserwacyjnego przeprowadzonego w Polsce. Herba Polonica 2005; 51: 45-53.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-655cec92-94f3-4ce9-aeaf-a091310bf974
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.