PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | XIV | 1 | 90-109
Article title

Skala lęku i fascynacji śmiercią

Content
Title variants
EN
Death Anxiety and Fascination Scale
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this study, a novel questionnaire assessing human attitudes to death is introduced. Invented questionnaire comprises two scales: death anxiety and death fascination. Death anxiety refers to general fear of death, especially related to oneself. Death fascination contains not only purely cognitive interest in death and dying, but also acceptance of committing suicide and declared death desire. Validation was performed on 725 subjects – mostly citizens of Gdańsk, Gdynia and Sopot, in majority undergraduate and secondary school students of both sexes. This included testing internal consistency, temporal stability, and external validity. Final version of Death Anxiety and Fascination Scale contains 23 items. „Anxiety” scale consists of 9 items, „Fascination” – 14. Reliability of „Anxiety” scale equals 0,80, and of „Fascination” 0,90 (Cronbach’s alpha). The results show high validity and temporal stability of presented method.
Keywords
Year
Volume
XIV
Issue
1
Pages
90-109
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański
 • Wydział Psychologii Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa
References
 • Abdel-Khalek, A., Maltby, J. (2008). The comparison of predictors of death obssession within two cultures. Death Studies, 32, 366-377.
 • Brzeziński, J., Hornowska, E. (2000). Podstawowe metody badawcze – teoria i praktyka testowania. W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii (t. 1, s. 389-436). Gdańsk: GWP.
 • Dąbrowski, K. (1980). Zdrowie psychiczne i problem śmierci. Zdrowie Psychiczne, 4, 7-17.
 • Feifel, H. (1990). Psychologia a śmierć. Nowiny Psychologiczne, 5-6, 3-16.
 • Feifel, H., Branscomb, A. (1973). Who`s Affraid of Death. Journal of Abnormal Psychology, 81, 282-288.
 • Freud, S. (2000). Poza zasadą przyjemności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gałdowa, A. (red.) (1999). Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Gmitrowicz, A. (1999). Społeczne i psychiatryczne uwarunkowania prób samobójczych u młodzieży. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 8, 457-464.
 • Goldenberg, J. L., Pyszczynski, T., McCoy, S. K., Solomon, S., Greenberg, J. (1999). Death, sex, love and neuroticism: Why is sex such a problem? Journal of Personality and Social Psychology, 77, 1173-1187.
 • Greenberg, J., Solomon, S., Pyszczynski, T., Rosenblatt, A., Burling, J., Lyon, D., Simon, L . (1992). Assessing the terror management analysis of self-esteem: Converging evidence of an anxiety-buffering function. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 913-922.
 • Hoelter, J. (1979). Multidimensional treatment of fear of death. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 47, 5, 996-999.
 • Kastenbaum, R. (1973). Śmierć psychologiczna. W: L. Pearson (red.) Śmierć i umieranie. Postępowanie z człowiekiem umierającym (s. 1-25). Warszawa: PZ WL.
 • Kępiński, A.(1977). Lęk. Warszawa: PZWL.
 • Kępiński, A. (1978). Rytm życia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Kępiński, A. (1985). Melancholia. Warszawa: PZWL.
 • Kępiński, A. (1992). Schizofrenia. Kraków: Sagitarius.
 • Korzeniowski, L., Pużyński, S. (red.) (1986). Encyklopedyczny słownik psychiatrii. Warszawa: PZ WL.
 • Makselon, J. (1983). Struktura wartości a postawa wobec śmierci. Studium z tanatopsychologii. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL .
 • Maltby, J., Day, L. (2000). Religious orientation and death obssession. Journal of Genetic Psychology, 16, 122-124.
 • Matkowski, M. (1992). MMPI . Poznań: Pracownia Terapii i Rozwoju Osobowości.
 • McGregor, H. A., Greenberg, J., Arndt, J., Lieberman, J., Solomon, S., Solomon, L., Pyszczynski, T. (1998). Terror Management and Agression: Evidence that mortality salience motivates agression against worldview-threatening others. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 590-605.
 • Oleś, P. (2000). Psychologia przełomu połowy życia. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL .
 • Opoczyńska, A. (red.) (1999). Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Ostrowska, A. (1997). Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo IF iS PAN.
 • Piotrowski, J., Żemojtel, M. (2001). Lęk i fascynacja – ambiwalencja postaw wobec śmierci. Konstrukcja Skali Lęku i Fascynacji Śmiercią. Niepublikowana praca magisterska. Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Pużyński, S. (1999). Depresje i zaburzenia afektywne. Warszawa: PZ WL.
 • Ringel, E. (1992). Nerwica a samozniszczenie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rosenhan, D., Seligman, M. (1994). Psychopatologia (t. 1). Warszawa: PTP.
 • Seligman, M. (1993). Optymizmu można się nauczyć. Poznań: Media Rodzina of Poznań.
 • Sołoma, A. (1995). Lęk przed śmiercią, światopogląd a samoocena: omówienie teorii opanowywania trwogi. Przegląd Psychologiczny, 38, 191-200.
 • Sosnowski, T., Wrześniewski, K. (1983). Polska adaptacja inwentarza STAI do badania stanu i cechy lęku. Przegląd Psychologiczny, 26, 393-410.
 • Suchańska, A. (1998). Przejawy i uwarunkowania psychologiczne pośredniej autodestrukcyjności. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Suchańska, A. (2000). Anoreksja jako przejaw syndromu autodestrukcji. W: A. Suchańska (red.) Podmiotowe i społeczno-kulturowe uwarunkowania anoreksji (s. 277-288). Poznań: Wydawnictwo Humaniora.
 • Suchańska, A. (red.) (2000). Podmiotowe i społeczno-kulturowe uwarunkowania anoreksji. Poznań: Wydawnictwo Humaniora.
 • Tatarkiewicz, W. (1995). Historia filozofii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Thomä, H., Kächele, H. (1996). Podręcznik terapii psychoanalitycznej. Tom 1. Podstawy. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Tillich, P. (1994). Męstwo bycia. Poznań: Wydawnictwo Rebis.
 • Tomás-Sábado, J., Gómez-Benito, J. (2005). Construction and validation of the Death Anxiety Inventory (DAI). European Journal of Psychological Assessment, 21, 2, 108-114.
 • Turner, J., Helms, D. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i P edagogiczne.
 • Widera-Wysoczańska, A. (1992). Rola zjawiska śmierci w poszukiwaniu wartości życiowych. Acta Universitatis Wratislaviensis Prace Psychologiczne, 28, 9-21.
 • Wilczyńska, J., Drwal, R. Ł. (1995). Opracowanie Kwestionariusza Aprobaty Społecznej (KAS) J. Wilczyńskiej i R. Ł. Drwala. W: R. Ł. Drwal (red.) Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Wybrane zagadnienia i techniki (s. 57-66). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wysoczańska, A. (1990). Spojrzenie dziecka na zagadnienia umierania i śmierci. Przegląd Psychologiczny, 33, 585-593.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-655b80b7-faaf-4ddc-8271-b2a29e6fa03c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.