PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 4 | 74-79
Article title

Możliwości operacyjnego leczenia raka gardła dolnego

Content
Title variants
EN
Possibilities of surgery in hypopharyngeal carcinoma
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rak gardła dolnego uznawany jest za nowotwór o złym rokowaniu. Trzy okolice, w których lokalizuje się rak gardła dolnego to tylna ściana gardła, zachyłek gruszkowaty i okolica zapierścienna. Niezależnie od lokalizacji, rak rozwija się szybko i bezobjawowo. Jest to spowodowane warunkami anatomicznymi tej okolicy, które usposabiają do naciekania narządów sąsiednich i dużej skłonności do rozwijania się przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych. Z tego powodu ponad 70% chorych w trakcie diagnostyki znajduje się już w III lub IV stadium zaawansowania klinicznego, co znacznie pogarsza rokowanie. Strategia leczenia zwykle opiera się na leczeniu skojarzonym (operacja i następowa radio lub radiochemioterapia). Większość przypadków wymaga leczenia radykalnego w postaci pharyngolaryngektomii całkowitej. Niesie to ze sobą poważne konsekwencje czynnościowe w postaci wytworzenia tracheostomy, trudności w porozumiewaniu się ze względu na usunięcie krtani, czasem zaburzenia połykania. Tylko nieliczne, bardzo dokładnie wyselekcjonowane przypadki poddaje się częściowemu leczeniu operacyjnemu w postaci zabiegów endoskopowych lub częściowych operacji z dostępu zewnętrznego. Niektóre operacje częściowe i wszystkie radykalne wymagają jednoczasowej rekonstrukcji, uzupełniającej ubytek tkanki.
EN
Hypopharyngeal carcinoma has an unfavorable prognosis. There are three anatomic areas where cancer is located: posterior pharyngeal wall, pyriform sinus and postcricoid region. Irrespective of the location, cancer develops quickly and silently. The anatomic conditions cause that patient is not aware of the problem until the tumor is large, obstructive symptoms or pain occur and the cancer extends to the close structures and cervical lymph nodes. About 70% of patients present III or IV stage of clinical advancement during the diagnostic process. The treatment strategy consists of operation and postoperative adjuvant therapy. The majority of cases require radical operation – pharyngolaryngectomy. It causes that the functions are signifi - cantly aff ected. The tracheostomy is established, voice function is carried down and swallowing problems occurred. Only very several, precisely selected cases can undergo to the partial surgery. Some of them as a endoscopic procedures and some of them from external approach. Many of those operations need simultaneous reconstruction in diff erent way.
Discipline
Year
Volume
63
Issue
4
Pages
74-79
Physical description
Contributors
 • Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii, 41-800 Zabrze, ul. Curie-Skłodowskiej 10; tel./fax 32 271 74 20
author
 • Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii w Zabrzu SUM w Katowicach
 • Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii w Zabrzu SUM w Katowicach
 • Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii w Zabrzu SUM w Katowicach
References
 • 1. Shah J., Patel S.G. Head & Neck Surgery & Oncology. Third Edition, Mosby, 2003: 235-266.
 • 2. Saunders M.I., Rojas A.M., Management of cancer of the head and neck- a coctail with your PORT? N. Engl. J. Med. 2004; 350: 1997-1999.
 • 3. Lang S., Wollenberg B., Dellian M. i wsp. Clinical and epidemiological data of patients with malignomas of the head and neck. Laryngorhinootologie 2002; 81: 499-508.
 • 4. Hoff man H.T., Karnell L.H., Funk G.F., Robinson R.A., Menck H.R. The National Cancer Data Base report on cancer of the head and neck. Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. 1998; 124: 951-962.
 • 5. Chevalier D., Watelet J.B., Darras J.A., Piquet J.J, Supraglottic hemilaryngectomy plus radiation for the treatment of early lateral margin and pyriform sinus carcinoma. Head Neck, 1997; 19: 1-5.
 • 6. Eckel H.E., Staar S., Volling P., Sittel C., Damm M., Jungehuelsing M., Surgical treatment for hypopharynx carcinoma: Feasibility, mortality, and results. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2001; 124: 561- 569.
 • 7. Deleyiannis F.W.,Piccirillo J.F., Kirchner J.A. Relative prognostic importance of histologic invasion of the laryngeal framework by hypopharyngeal cancer. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 1996; 105: 101-108.
 • 8. Wagenfeld D.J., Harwood A.R., Bryce D.P., van Nostrand A.W., de Boer G. Second primary respiratory tract malignant neoplasms in supraglottic carcinoma. Arch. Otolayngol. 1981; 107: 135-137.
 • 9. Pesko P., Bjelovic M., Sabljak P. i wsp. Itraoperative endoscopy in obstructive hypopharyngeal carcinoma. World J. Gastroenterol. 2006; 12(28): 4561-4564.
 • 10. Ogura H.J., Jurema A.A., Watson R.K., Partial laryngophayngectomy and neck dissection for pyriform sinus cancer. 1960; 70: 1399-1417.
 • 11. Trotter W. Malignant disease of the hypopharynx. Treatment by excision. 1932; 47: 252-258.
 • 12. Alonso J.M. Conservative surgery of cancer of the larynx. Trans. Amer. Acad. Otolaryn. 1947; 4: 633-642.
 • 13. Orton H.B. Lateral transhyoid pharyngotomy. Arch. Otolaryngol. 1930; 12: 320- 338.
 • 14. Symonds R.P, Recent advances: Radiotherapy. BMJ. 2001; 323: 1107-1110.
 • 15. Eckel H.E., Raunik W, Klocker J.G. i wsp. Leczenie chorych z rakiem gardła dolnego. Mag. Otolaryngol. 2005; 16: 111-121.
 • 16. Jaquet Y., Pilloud R., Grosjean P., Radu A., Monnier P., Extended endoscopic mucosal resection in the esophagus and hypopharynx: a new rigid device. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2007; 264: 57-64.
 • 17. Rajan E., Gostout C.J., Feitoza A.B. i wsp. Widespread EMR: a new technique for removal of large areas of mucosa. Gastrointest. Endosc. 2004; 60: 623-627.
 • 18. Giovannini M., Bories E., Peswnti C. i wsp. Circumferential endoscopic mucosal resection in Barrett’s esophagus with highgrade intraepithelial neoplasia or mucosal cancer. Preliminary results in 21 patients. Endoscopy. 2004; 36: 782-787.
 • 19. Ploiun-Gaodon I., Lengele B., Desuter G. i wsp. Conservation laryngeal surgery for selected pyriform sinus cancer. EJSO, 2004; 30: 1123-1130.
 • 20. Hamoir M., Lengele B., Rombaux P., Badr El-Din A., El Fouly P., Stretched radial forearm fl ap for reconstruction of the laryngopharynx: an alternative conservation procedure for radiation-failure carcinoma of the pyriform sinus. Laryngoscope, 1999; 109: 1339-1343.
 • 21. Urken M.L., Blackwell K., Biller H.F., Reconstruction of the laryngopharynx after hemocricoid/hemothyroid cartilage resection. Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. 1997; 123: 1213-1222.
 • 22. Shimizu Y., Yamamoto J., Kato M. I wsp. Endosopic submucosal dissection of early stage hypopharyngeal carcinoma. Gastrointest. Endosc. 2006; 64: 255-259.
 • 23. Fruba J. Operacje rekonstrukcyjne-płaty skórne uszypułowane i z zespoleniem naczyniowym. W:Janczewski G., Osuch- Wójcikiewicz E. red. Rak krtani i gardła dolnego, α-medica press, Bielsko-Biała 2002: 179-191.
 • 24. Szmidt J., Nazarewski S. Operacje rekonstrukcyjne – wolne autoprzeszczepy jelit oraz przemieszczanie żołądka. W: Janczewski G., Osuch-Wójcikiewicz E. red. Rak krtani i gardła dolnego, α-medica press, Bielsko-Biała 2002: 192- 206.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6524460b-b67a-4cf5-ac31-a6ce788d47a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.