PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 1 | 13–18
Article title

Financialization may affect the therapeutic relationship in psychotherapy

Content
Title variants
PL
Finansjalizacja wpływa na jakość relacji terapeutycznej w psychoterapii
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background: The therapeutic relationship is one of the most important and independent predictors in psychotherapy. Therapeutic relationships take place in a social environment, which shapes the mentality of therapists. One of the important aspects of this environment is financialization, which is considered to be the most significant socioeconomic phenomenon characteristic of capitalism. The aim of this paper is to discuss the effect of financialization on the attitudes of psychotherapists and on the quality of care they provide. Discussion: The paper presents a theoretical analysis of the relationship between the primary constituents of the therapeutic relationship (i.e. trust, realness, individuality of approach, honesty, truth, ethics, the good of the patient) and the phenomena characteristic of the process of financialization (such as replacement of relationship for transaction, distrust, advertisement, statistics, profitability, acceptance of a lie, relativism, consumptionism, perception of own benefits). Summary: Financialization can change the therapeutic relationship through indiscriminate introjection of financialization by the therapist. The primary cognitive and behavioural effect of this process is a shift in the proportions between the foundations of therapeutic relationship towards the foundations of financialization (as defined in this article). To the best of our knowledge, this is the first article presenting the correlation between financialization and psychotherapy.
PL
Wprowadzenie: Relacja terapeutyczna jest szczególnym związkiem terapeuty i pacjenta. Dobrze rozwinięty związek terapeutyczny należy do najważniejszych niespecyficznych technik wszystkich podejść terapeutycznych. Relacje terapeutyczne z definicji rozgrywają się w środowisku społecznym, kształtującym mentalność zarówno terapeutów, jak i pacjentów. Jednym z dominujących w tym środowisku procesów jest szeroko obecnie dyskutowane zjawisko finansjalizacji, czyli podporządkowania całej organizacji nowoczesnych społeczeństw wymogom rynków finansowych. Celem niniejszej pracy jest podjęcie dyskusji na temat potencjalnego wpływu finansjalizacji na osobiste postawy i zachowania psychoterapeutów, jak również na jakość świadczonych przez nich usług terapeutycznych. Omówienie: Została podjęta teoretyczna analiza korelacji zasadniczych składowych relacji terapeutycznej, którymi są: zaufanie, realność, indywidualność podejścia, przejrzystość, uczciwość, prawda, dobro pacjenta, ze zjawiskami charakterystycznymi dla procesu finansjalizacji, takimi jak: zamiana relacji na transakcję, nieufność, reklama, podejście statystyczne, zyskowność, akceptacja kłamstwa, relatywizm, konsumpcjonizm, dostrzeganie własnych korzyści przed postawami utylitarnymi. Podsumowanie: Finansjalizacja może wpływać na relację terapeutyczną poprzez niezreflektowaną przez terapeutę „introjekcję finansjalizacji”. Głównym skutkiem poznawczo-behawioralnym tego procesu może być zmiana proporcji pomiędzy fundamentami relacji terapeutycznej a definiowanymi w pracy fundamentami finansjalizacji na korzyść tych ostatnich, co może prowadzić do systematycznego obniżania jakości terapii, zacierania się jej indywidualnego charakteru, co staraliśmy się wykazać. Według naszej wiedzy jest to pierwszy artykuł opisujący potencjalną korelację pomiędzy zjawiskiem finansjalizacji a psychoterapią.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
1
Pages
13–18
Physical description
Contributors
 • MD, PhD, Instytut Psychologii, Akademia Ignatianum, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, tel.: +48 609 502 393, fax: +48 12 399 95 01
 • Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland
author
 • Institute of Psychology, Ignatianum University in Cracow, Poland
author
 • Department of Gynecologic Oncology, Jagiellonian University Medical College in Cracow, Poland
 • Department of Psychiatry, Jagiellonian University Medical College, Cracow, Poland
References
 • Aleksandrowicz JW: Kilka uwag o procesach integracji teorii psychoterapii. Psychiatria i Psychoterapia 2010; 6: 3–10.
 • Arrow K: The Economics of Information. The Belknap Press, Cambridge, MA 1984.
 • Beisert M: Przemiany współczesnej rodziny polskiej. Rocznik Lubuski 2006; 32: 19–37.
 • Berger AA: Ads, Fads, and Consumer Culture: Advertising’s Impact on American Character and Society. 2nd ed., Rowman & Littlefield, Lanham, MD 2004.
 • Berlin I: Two concepts of liberty. In: Berlin I: Four Essays on Liberty. Oxford University Press, Oxford 1969.
 • Bion WR: Attention and Interpretation. Tavistock Publications, London 1970.
 • Bok S: Lying: Moral Choice in Public and Private Life. The Harvester Press, Hassocks 1978.
 • Carr AZ: Is business bluffing ethical? Harv Bus Rev 1968; Jan – Feb: 143–153.
 • Dembinski PH: Finance: Servant or Deceiver? Financialization at the Crossroad. Observatoire de la Finance, Palgrave Macmillan 2009.
 • Duska R: Business ethics: oxymoron or good business? Bus Ethics Q 2000; 10: 111–129.
 • Flückiger C, Del Re AC, Wampold BE et al.: How central is the alliance in psychotherapy? A multilevel longitudinal meta-analysis. J Couns Psychol 2012; 59: 10–17.
 • Foster JB: The financialization of capitalism. Mon Rev 2007; 58: 1–14.
 • Hausman C: Lies We Live By: Defeating Double-Talk and Deception in Advertising, and the Media. Routledge, New York 2000. Keep W: Adam Smith’s imperfect invisible hand: motivations to mislead. Bus Ethics 2003; 12: 343–353.
 • Kołaczek B: Uwarunkowania demograficzne, społeczno-gospodarcze i kulturowe polityki rodzinnej w krajach Unii Europejskiej. In: Zubik M (ed.): Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski (Family policy in the EU – recommendations for Poland). Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich – Materiały nr 67, Zeszyty Naukowe, Warszawa 2009: 31–54.
 • Kołodko G: A two-thirds rate of success: Polish transformation and economic development, 1989–2008. In: Fosu AF (ed.): Development Success: Historical Accounts from More Advanced Countries. United Nations University, Helsinki 2013: 277–307.
 • Kramer RM, Tyler TR (eds.): Trust in Organizations. Frontiers of Theory and Research. SAGE, London 1996.
 • Kupiszewski M: Migration in Poland in the period of transition – the adjustment to the labour market change. In: Kuboniwa M,Nishimura Y (eds.): Economics of Intergenerational Equity in Transition Economies. Maruzen, Tokyo 2006: 255–276. Available online as Discussion Paper No. 266, Project on Intergenerational Equity, Institute of Economic Research, Hitotsubashi University, Tokyo.
 • Lutz W: Efficacy, effectiveness, and expected treatment response in psychotherapy. J Clin Psychol 2003; 59: 745–750.
 • Martin R: Financialization of Daily Life. Temple University Press, Philadelphia 2002.
 • Milgrom P, Roberts J: Price and advertising signals of product quality. J Polit Econ 1986; 94: 796–821.
 • Rakowska JM: Skuteczność psychoterapii. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Rathner G: Post-communism and the marketing of the thin ideal. In: Nasser M, Katzman MA, Gordon RA (eds.): Eating Disorders and Cultures in Transition. Brunner-Routledge (Taylor & Francis Group), London and New York 2001: 93–110.
 • Serban G: Lying: Man’s Second Nature. Praeger, Wesport, Conn. 2001.
 • Shedler J: The efficacy of psychodynamic psychotherapy. Am Psychol 2010; 65: 98–109.
 • Slany K: Dylematy i kontrowersje wokół małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie. In: Kowaleski TJ (ed.): Wybrane zagadnienia demografii. Zakład Demografii i Statystyki, Łódź 2004.
 • Stiles WB, Shapiro DA: Disabuse of the drug metaphor: psychotherapy process-outcome correlations. J Consult Clin Psychol 1994; 62: 942–948.
 • Tian K, Keep B: Customer Fraud and Business Responses: Let the Marketer Beware. Greenwood Publishing, Westport, CT 2002.
 • Torrey EF: Management of chronic schizophrenic outpatients. Psychiatr Clin North Am 1986; 9: 143–151.
 • Whiston SC, Sexton TL: An overview of psychotherapy outcome research: implications for practice. Prof Psychol Res Pr 1993; 24: 43–51.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-65097a24-886a-4e46-b4e3-612334fb7a0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.