PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 3 | 219-225
Article title

Ocena przydatności kryteriów Williamsa w rozpoznawaniu atopowego zapalenia skóry w praktyce lekarza pediatry

Content
Title variants
EN
Validation of the UK diagnostic criteria for atopic dermatitis in paediatrics
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The number of various diagnostic criteria for atopic eczema that have been carried out world-wide shows how many difficulties and doubts this diagnose still causes. In 1994 one of those criteria were presented by the UK working party’s (Williams et al.). The aim of his study was to examine the validity of the UK diagnostic criteria for atopic dermatitis in children and to compare the results with those of Hanifin and Rajka. One hundred and sixty six children from paediatric out-patient clinic (67 boys and 99 girls) aged 4-15 lat (mean age 10.3) were examined. All of them beside the skin changes had pruritus. They underwent thorough clinical examination and were assessed according to Hanifin and Rajka criteria. The results were then subjected to statistical analysis. Atopic eczema was diagnosed in 108 children, remaining 58 infants suffered from scabies, seborrhoic dermatitis, irritant reactions, psoriasis vulgaris, acne vulgaris and urticaria. All of the examined children had a history of dry skin in the last year. History of involvement of typical skin areas, onset under the age of 2, visible eczema of typical localization and a personal history of asthma or hay fever were noted in 96,3% (104/108), 71.3% (77/108), 67.6% (73/108) and 64.3% (70/108) respectively. All of those features were observed more frequently in comparison with the group of non-atopic children and that fact was statistically significant (p<0.001). In 3/108 examined children the results turned false negative and in 2/58 – false positive. The Williams criteria showed sensitivity and specificity of 97.2% and 96.6% respectively. Conclusions: 1. The UK diagnostic criteria for atopic dermatitis are very useful in paediatrician everyday practice, especially in children over 3 years old. 2. Both features general dry skin and history of skin involvement in typical localization are the most useful in diagnosing atopic eczema in children. 3. In complicated and doubtful cases the age limit of the early onset below 2 might be stretched up to 5 which improves overall diagnostic efficiency.
PL
O trudnościach w rozpoznawaniu AZS u dzieci świadczy stosowanie wielu różnych metod diagnostycznych. Jedną z nich są kryteria zaproponowane przez Williamsa i wsp. Celem pracy było określenie przydatności kryteriów Williamsa i wsp. w rozpoznawaniu AZS u dzieci poprzez ocenę porównawczą z kryteriami Hanifina i Rajki. Badaniami objęto 166 pacjentów Poradni Dermatologicznej (67 chłopców i 99 dziewczynek) w wieku od 4 do 15 lat (średnio 10,3 roku), którzy niezależnie od zmian skórnych zgłaszali świąd skóry. Poddano ich badaniu klinicznemu i procedurom zawartym w kryteriach Hanifina i Rajki. Dokonano analizy statystycznej wyników. U 108 dzieci rozpoznano AZS, a u 58 – świerzb, łojotokowe zapalenie skóry, zapalenie skóry z podrażnienia, łuszczycę, trądzik młodzieńczy oraz pokrzywkę. U wszystkich chorych na AZS wykazano suchość skóry. Zajęcie typowych okolic podawane w wywiadzie, początek zmian skórnych <2. roku życia, czynne zmiany w przegubach i osobnicze obciążenie atopią obserwowano odpowiednio u 96,3% (104/108), 71,3% (77/108), 67,6% (73/108) i 64,3% (70/108) pacjentów. Wszystkie te cechy występowały statystycznie istotnie częściej (p<0,001) w porównaniu z grupą dzieci, u których nie rozpoznano wyprysku atopowego. Stosując kryteria Williamsa i wsp., u 3/108 chorych wykazano fałszywie ujemne wyniki, a u 2/58 – fałszywie dodatnie. Czułość i swoistość tej metody badawczej wynosiła odpowiednio 97,2% i 96,6%. Wnioski: 1. Kryteria diagnostyczne Williamsa i wsp. są bardzo pomocne w praktyce lekarza pediatry w rozpoznawaniu AZS u dzieci powyżej 3. roku życia. 2. Suchość skóry i potwierdzenie w wywiadzie obecności zmian wypryskowych o typowej lokalizacji są najbardziej przydatne w rozpoznawaniu AZS u dzieci. 3. W przypadkach wątpliwych rozszerzenie granicy wieku wystąpienia pierwszych zmian skórnych z 2 do 5 lat zwiększa wykrywalność choroby.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
219-225
Physical description
Contributors
 • Klinika Dermatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Stanisław Zabielski
 • Klinika Dermatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Stanisław Zabielski
author
 • Klinika Dermatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Stanisław Zabielski
 • Oddział Dermatologii Dziecięcej Szpitala św. Łazarza w Warszawie. Ordynator Oddziału: dr n. med. Danuta Rosińska-Borkowska
 • Klinika Dermatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Stanisław Zabielski
References
 • 1. Darsow U., Luebbe J., Seidenaii S. i wsp.: Stanowisko wobec rozpoznawania i leczenia atopowego zapalenia skóry. Dermatologica 2005; 6: 22-30.
 • 2. Rudzki E., Samochocki Z., Rebandel P i wsp.: Frequency and significance of the major and minor features of Hanifin and Rajka among patients with atopic dermatitis. Dermatology 1994; 189: 41-46.
 • 3. Hanifin J.M., Rajka G.: Diagnostic features of atopic dermatitis. Acta Dermatol. Venerol. (Stockh.) 1980; supl. 92: 44-47.
 • 4. Wiliams H.C., Burney EG., Pembroke A.C. i wsp.: The UK Working Party’s Diagnostic Criteria for Atopic Dermatitis. III. Independent hospital validation. Br. J. Dermatol. 1994; 131: 406-416.
 • 5. Williams H.C., Burney PG.J., Pembroke A.C. i wsp.: Validation of the UK diagnostic criteria for atopic dermatitis in a population setting. UK Diagnostic Criteria for Atopic Dermatitis Working Party. Br. J. Dermatol. 1996; 135: 12-17.
 • 6. Kruszewski J.: Punktowe testy skórne. Dermatologia 1998; 3: 18-30.
 • 7. Oktaba W: Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczeń. PWN, Warszawa 1976.
 • 8. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki. StatSoft Polska, Kraków 1998.
 • 9. Samochocki Z., Dejewska J., Zabielski S. i wsp.: Kryteria Hanifina i Rajki w rozpoznawaniu atopowego zapalenia skóry u dzieci. Pediatr. Med. Rodz. 2007; 3: 34-42.
 • 10. Kanwar A.J., Handa S.: Comparative efficacy of Hanifin and Rajka’s criteria and the UK working party’s diagnostic criteria in diagnosis of atopic dermatitis in hospital setting in North India. JEADV 2006; 20: 853-859.
 • 11. Bohme M., Svensson A., Kull I. i wsp.: Clinical features of atopic dermatitis at two years of age: a prospective, population-based case-control study. Acta Derm. Venerol. (Stockh.) 2001; 81: 193-197.
 • 12. Samochocki Z.: Rozpoznawanie, przebieg i rokowanie w atopowym zapaleniu skóry u dorosłych na podstawie kryteriów klinicznych i immunologicznych. Rozprawa habilitacyjna, Warszawa 1998.
 • 13. Rudzki E., Samochocki Z., Litewska D. i wsp.: Clinical features of atopic dermatitis and family history of atopy. Allergy 1991; 46: 125-128.
 • 14. Kang K., Tian R.: Atopic dermatitis. An evaluation of clinical and laboratory findings. Int. J. Dermatol. 1987; 26: 27-32.
 • 15. Nagaraja, Kanwar A.J., Dhar S. i wsp.: Frequency and significance of minor clinical features in various age-rela subgroups of atopic dermatitis in children. Psdiatr. Dermatol. 1996; 13: 10-13.
 • 16. Bohme M., Svensson A., Kull I. i wsp.: Hanifin’s and Rajka’s minor criteria for atopic dermatitis: which do 2-year-olds exhibit? J. Am. Acad. Dermatol. 2000; 43: 785-792.
 • 17. Wisuthsarewong W, Viravan S.: Diagnostic criteria for atopic dermatitis in Thai children. J. Med. Assoc. Thai. 2004; 87: 1496-1500.
 • 18. Popescu C.M., Popescu R., Williams H., Forsea D..: Community validation of the United Kingdom diagnostic criteria for atopic dermatitis in Romanian schoolchildren. Br. J. Dermatol. 1998; 138: 436-442.
 • 19. Gu H., Chen X.S., Chen K i wsp.: Evaluation of diagnostic criteria for atopic dermatitis: validity of the criteria of Williams et al. in a hospital based setting. Br. J. Dermatol. 2001; 145: 428-433.
 • 20. Johnke H., Vach W, Norberg L.A. i wsp.: A comparison between criteria for diagnosing atopic eczema in infants. Br. J. Dermatol. 2005; 153: 352-358.
 • 21. Firooz A., Davoudi S.M., Farahmand A.N. i wsp.: Validation of the diagnostic criteria for atopic dermatitis. Arch. Dermatol. 1999; 135: 514-516.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-64bde50c-c84d-469d-9f66-b9d0f200ea0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.