PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 3 | 116-120
Article title

Narażenie na organiczne związki chemiczne powstające w trakcie obróbki termicznej olejów jadalnych

Content
Title variants
EN
Exposure to organic compounds during heat treatment of cooking oils
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Fumes from cooking oils were found to be genotoxic
in several short-term tests. Epidemiological research
among Taiwanese and Chinese women has shown high
incidence of lung cancer. These women were not smoking
or rarely smoking , but they cooked meals every
day. A lot of organic compounds have been identified
from cooking oils including PAH.
PL
Dymy pochodzące z obróbki termicznej olejów jadalnych
wykazują właściwości genotoksyczne w testach
krótkoterminowych. Ponadto w badaniach epidemiologicznych
przeprowadzonych na kobietach w Chinach
i na Tajwanie odnotowano wyższą zachorowalność na
nowotwory płuc. Kobiety te nie paliły papierosów lub
paliły ich niewiele, natomiast dużo czasu spędzały
w kuchni przygotowując posiłki. W dymach powstających
w wyniku obróbki termicznej olejów jadalnych
podczas smażenia zidentyfikowano wiele związków
organicznych w tym również związków z grupy WWA.
Keywords
Publisher

Year
Volume
15
Issue
3
Pages
116-120
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Zakład Szkodliwości Chemicznych
author
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Zakład Szkodliwości Chemicznych
References
 • 1. Tai-An Chiang, Pei-Fen Wu, Ying-Chin Ko: Identification of carcinogens in cooking oil fumes. Environmental Research 1999; 81/1: 18-22.
 • 2. Tai-An Chiang, Pei-Fen Wu, Li-Fang Wang, Huei Lee, Chien-Hung Lee, Ying-Chin Ko: Mutagenicity and polycyclic aromatic hydrocarbon content of fumes from heated cooking oils produced in Taiwan. Mutation Research 1997; 381/2: 157-161.
 • 3. Zhong,-L; Goldberg,-M-S; Parent,-M-E; Hanley,-J-A: Risk of developing lung cancer in relation to exposure to fumes from Chinese-style cooking. Scand-J-Work-Environ-Health 1999; 25(4): 309-16.
 • 4. Wu,-P-F; Chiang,-T-A; Ko,-Y-C; Lee,-H: Genotoxicity of fumes from heated cooking oils produced in Taiwan. Environ-Res 1999; 80: 122-126.
 • 5. Ko,-Y-C; Cheng,-L-S; Lee,-C-H; Huang,-J-J; Huang,-M-S; Kao,-E-L; Wang,-H-Z; Lin,-H-J: Chinese food cooking and lung cancer in women nonsmokers. Am-J-Epidemiol 2000; 151(2): 140-147.
 • 6. Ko,-Y-C; Lee,-C-H; Chen,-M-J; Huang,-C-C; Chang,-W-Y; Lin,-H-J;> Wang,-H-Z; Chang,-P-Y: Risk factors for primary lung cancer among non-smoking women in Taiwan. Int-J-Epidemiol 1997; 26(1): 24-31.
 • 7. Zalecenie Komisji z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie dalszego badania poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w niektórych środkach spożywczych; 2005/108/WE; Komisja Wspólnot Europejskich; Dziennik Urzędowy L034, 08/02/2005 P.0043-0045.
 • 8. Schauer,-J-J; Kleeman,-M-J; Cass,-G-R; Simoneit,-B-R: Measurement of emissions from air pollution sources. 4. C1-C27 organic compounds from cooking with seed oils. Environ-Sci-Technol 2002; 36(4): 567-75.
 • 9. Selected Nitro- and Nitro-oxy-polycyclic Aromatic Hydrocarbons; Environmental Health Criteria 229, WHO, Geneva 2003.
 • 10. Wu,-P-F; Chiang,-T-A; Wang,-L-F; Chang,-C-S; Ko,-Y-C: Nitro-polycyclic aromatic hydrocarbon contents of fumes from heated cooking oils and prevention of mutagenicity by catechin. Mutat-Res 1998; 403(1-2): 29-34.
 • 11. Purcaro,-G; Navas,-J-A; Guardiola,-F; Conte,-L-S; Moret,-S: Polycyclic aromatic hydrocarbons in frying oils and snacks. J-Food-Prot 2006; 69(1): 199-204.
 • 12. Dung,-C-H; Wu,-S-C; Yen,-G-C: Genotoxicity and oxidative stress of the mutagenic compounds formed in fumes of heated soybean oil, sunflower oil and lard. Toxicol-In- Vitro 2006; 20(4): 439-47.
 • 13. Chiang,-T-A; Pei-Fen,-W; Ying,-L-S; Wang,-L-F; Ko,-Y-C: Mutagenicity and aromatic amine content of fumes from heated cooking oils produced in Taiwan. Food-Chem-Toxicol 1999; 37(2-3): 125-34.
 • 14. Rojas-Molina,-M; Campos-Sanchez,-J; Analla,-M; Munoz- Serrano,-A; Alonso-Moraga,-A: Genotoxicity of vegetable cooking oils in the Drosophila wing spot test. Environ-Mol-Mutagen. 2005; 45(1): 90-5.
 • 15. www.ekonomia24.pl
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-645cff2a-d8b6-4842-8c90-7444a05740cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.