PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 3 | 116-120
Article title

Narażenie na organiczne związki chemiczne powstające w trakcie obróbki termicznej olejów jadalnych

Content
Title variants
EN
Exposure to organic compounds during heat treatment of cooking oils
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dymy pochodzące z obróbki termicznej olejów jadalnych
wykazują właściwości genotoksyczne w testach
krótkoterminowych. Ponadto w badaniach epidemiologicznych
przeprowadzonych na kobietach w Chinach
i na Tajwanie odnotowano wyższą zachorowalność na
nowotwory płuc. Kobiety te nie paliły papierosów lub
paliły ich niewiele, natomiast dużo czasu spędzały
w kuchni przygotowując posiłki. W dymach powstających
w wyniku obróbki termicznej olejów jadalnych
podczas smażenia zidentyfikowano wiele związków
organicznych w tym również związków z grupy WWA.
EN
Fumes from cooking oils were found to be genotoxic
in several short-term tests. Epidemiological research
among Taiwanese and Chinese women has shown high
incidence of lung cancer. These women were not smoking
or rarely smoking , but they cooked meals every
day. A lot of organic compounds have been identified
from cooking oils including PAH.
Keywords
Contributors
  • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Zakład Szkodliwości Chemicznych
author
  • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Zakład Szkodliwości Chemicznych
author
  • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Zakład Szkodliwości Chemicznych
References
  • 1. Tai-An Chiang, Pei-Fen Wu, Ying-Chin Ko: Identification of carcinogens in cooking oil fumes. Environmental Research 1999; 81/1: 18-22.
  • 2. Tai-An Chiang, Pei-Fen Wu, Li-Fang Wang, Huei Lee, Chien-Hung Lee, Ying-Chin Ko: Mutagenicity and polycyclic aromatic hydrocarbon content of fumes from heated cooking oils produced in Taiwan. Mutation Research 1997; 381/2: 157-161.
  • 3. Zhong,-L; Goldberg,-M-S; Parent,-M-E; Hanley,-J-A: Risk of developing lung cancer in relation to exposure to fumes from Chinese-style cooking. Scand-J-Work-Environ-Health 1999; 25(4): 309-16.
  • 4. Wu,-P-F; Chiang,-T-A; Ko,-Y-C; Lee,-H: Genotoxicity of fumes from heated cooking oils produced in Taiwan. Environ-Res 1999; 80: 122-126.
  • 5. Ko,-Y-C; Cheng,-L-S; Lee,-C-H; Huang,-J-J; Huang,-M-S; Kao,-E-L; Wang,-H-Z; Lin,-H-J: Chinese food cooking and lung cancer in women nonsmokers. Am-J-Epidemiol 2000; 151(2): 140-147.
  • 6. Ko,-Y-C; Lee,-C-H; Chen,-M-J; Huang,-C-C; Chang,-W-Y; Lin,-H-J;> Wang,-H-Z; Chang,-P-Y: Risk factors for primary lung cancer among non-smoking women in Taiwan. Int-J-Epidemiol 1997; 26(1): 24-31.
  • 7. Zalecenie Komisji z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie dalszego badania poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w niektórych środkach spożywczych; 2005/108/WE; Komisja Wspólnot Europejskich; Dziennik Urzędowy L034, 08/02/2005 P.0043-0045.
  • 8. Schauer,-J-J; Kleeman,-M-J; Cass,-G-R; Simoneit,-B-R: Measurement of emissions from air pollution sources. 4. C1-C27 organic compounds from cooking with seed oils. Environ-Sci-Technol 2002; 36(4): 567-75.
  • 9. Selected Nitro- and Nitro-oxy-polycyclic Aromatic Hydrocarbons; Environmental Health Criteria 229, WHO, Geneva 2003.
  • 10. Wu,-P-F; Chiang,-T-A; Wang,-L-F; Chang,-C-S; Ko,-Y-C: Nitro-polycyclic aromatic hydrocarbon contents of fumes from heated cooking oils and prevention of mutagenicity by catechin. Mutat-Res 1998; 403(1-2): 29-34.
  • 11. Purcaro,-G; Navas,-J-A; Guardiola,-F; Conte,-L-S; Moret,-S: Polycyclic aromatic hydrocarbons in frying oils and snacks. J-Food-Prot 2006; 69(1): 199-204.
  • 12. Dung,-C-H; Wu,-S-C; Yen,-G-C: Genotoxicity and oxidative stress of the mutagenic compounds formed in fumes of heated soybean oil, sunflower oil and lard. Toxicol-In- Vitro 2006; 20(4): 439-47.
  • 13. Chiang,-T-A; Pei-Fen,-W; Ying,-L-S; Wang,-L-F; Ko,-Y-C: Mutagenicity and aromatic amine content of fumes from heated cooking oils produced in Taiwan. Food-Chem-Toxicol 1999; 37(2-3): 125-34.
  • 14. Rojas-Molina,-M; Campos-Sanchez,-J; Analla,-M; Munoz- Serrano,-A; Alonso-Moraga,-A: Genotoxicity of vegetable cooking oils in the Drosophila wing spot test. Environ-Mol-Mutagen. 2005; 45(1): 90-5.
  • 15. www.ekonomia24.pl
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-645cff2a-d8b6-4842-8c90-7444a05740cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.