PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 15 | 2 | 142–145
Article title

In postmenopausal women, some uterine leiomyosarcomas mimic a cystic degeneration of uterine myoma: two case reports and a literature review

Content
Title variants
PL
U kobiet w okresie pomenopauzalnym mięsak gładkokomórkowy macicy może imitować zwyrodnienie torbielowate mięśniaka macicy – opis dwóch przypadków i przegląd literatury
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Uterine leiomyosarcoma is an uncommon malignancy accounting for approximately 1% of gynecologic oncology cases. Most uterine leiomyosarcomas occur in menopausal women and they are notorious for their aggressive character, early dissemination, and poor prognosis. It is difficult to accurately differentiate uterine leiomyosarcoma from leiomyomas, especially when leiomyomas undergo degenerative changes. We treated two menopausal women with a uterine mass showing cystic change. Clinical work-up included needle aspiration, sonography, computed tomography, and serum tumor markers to differentiate uterine leiomyosarcoma from leiomyoma. All results were negative for malignancy, but uterine leiomyosarcoma was ultimately diagnosed by pathological examination. Until an accurate preoperative diagnostic method is available, menopausal women diagnosed with a degenerating cystic uterine fibroid should be considered to have a malignancy intraoperatively in order to prevent tumor cells from intraperitoneal spreading.
PL
Mięsak gładkokomórkowy macicy to rzadki nowotwór złośliwy odpowiadający za około 1% przypadków nowotworów narządów rodnych. Nowotwór ten występuje głównie u kobiet w okresie pomenopauzalnym i jest znany z agresywnego przebiegu, wczesnego rozsiewu oraz złego rokowania. Przeprowadzenie dokładnej diagnostyki różnicującej mięsaka gładkokomórkowego i mięśniaków jest trudne, zwłaszcza w przypadku zmian degeneracyjnych tych drugich. W pracy przedstawiono przypadki dwóch kobiet w okresie pomenopauzalnym, u których w macicy stwierdzono obecność masy wykazującej zmianę torbielowatą. W ramach diagnostyki klinicznej wykonano biopsję aspiracyjną, badanie ultrasonograficzne, tomografię komputerową oraz oznaczono stężenia markerów nowotworowych w surowicy krwi w celu zróżnicowania mięsaka gładkokomórkowego i mięśniaka. Chociaż wszystkie badania dały wynik ujemny dla nowotworu złośliwego, badanie histopatologiczne potwierdziło rozpoznanie mięsaka gładkokomórkowego macicy. Dopóki nie będzie dostępna dokładna metoda diagnozowania przedoperacyjnego, w przypadku kobiet w okresie pomenopauzalnym z rozpoznaniem zwyrodnienia torbielowatego mięśniaka macicy należy śródoperacyjne założyć obecność nowotworu złośliwego w celu uniknięcia dootrzewnowego rozsiewu komórek nowotworowych.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
2
Pages
142–145
Physical description
Contributors
 • Department of Obstetrics and Gynecology, Dong-A University, College of Medicine, 26, Daesingongwon-ro, Seo-gu, Busan, 49201, Republic of Korea
author
 • Department of Pathology, Dong-A University, College of Medicine, 26, Daesingongwon-ro, Seo-gu, Busan, 49201, Republic of Korea
author
 • Department of Obstetrics and Gynecology, Dong-A University, College of Medicine, 26, Daesingongwon-ro, Seo-gu, Busan, 49201, Republic of Korea
References
 • 1. D’Angelo E, Prat J: Uterine sarcomas: a review. Gynecol Oncol 2010; 116: 131–139.
 • 2. Nam JH, Park JY: Update on treatment of uterine sarcoma. Curr Opin Obstet Gynecol 2010; 22: 36–42.
 • 3. Perri T, Korach J, Sadetzki S et al.: Uterine leiomyosarcoma: does the primary surgical procedure matter? Int J Gynecol Cancer 2009; 19: 257–260.
 • 4. Koh W, Greer BE, Abu-Rustum NR et al.: Uterine sarcoma, version 1.2016: featured updates to the NCCN Guidelines. J Natl Compr Canc Netw 2015; 13: 1321–1331.
 • 5. Harry VN, Narayansingh GV, Parkin DE: Uterine leiomyosarcomas: a review of the diagnostic and therapeutic pitfalls. The Obstetrician & Gynaecologist 2007; 9: 88–94.
 • 6. Pritts EA, Parker WH, Brown J et al.: Outcome of occult uterine leiomyosarcoma after surgery for presumed uterine fibroids: a systematic review. J Minim Invasive Gynecol 2015; 22: 26–33.
 • 7. George S, Barysauskas C, Serrano C et al.: Retrospective cohort study evaluating the impact of intraperitoneal morcellation on outcomes of localized uterine leiomyosarcoma. Cancer 2014; 120: 3154–3158.
 • 8. Raine-Bennett T, Tucker LY, Zaritsky E et al.: Occult uterine sarcoma and leiomyosarcoma: incidence of and survival associated with morcellation. Obstet Gynecol 2016; 127: 29–39.
 • 9. Exacoustos C, Romanini ME, Amadio A et al.: Can gray-scale and color doppler sonography differentiate between uterine leiomyosarcoma and leiomyoma? J Clin Ultrasound 2007; 35: 449–457.
 • 10. Cho HY, Kim K, Kim YB et al.: Differential diagnosis between uterine sarcoma and leiomyoma using preoperative clinical characteristics. J Obstet Gynaecol Res 2016; 42: 313–318.
 • 11. Kawamura N, Ichimura T, Ito F et al.: Transcervical needle biopsy for the differential diagnosis between uterine sarcoma and leiomyoma. Cancer 2002; 94: 1713–1720.
 • 12. Goto A, Takeuchi S, Sugimura K et al.: Usefulness of Gd-DTPA contrast-enhanced dynamic MRI and serum determination of LDH and its isozymes in the differential diagnosis of leiomyosarcoma from degenerated leiomyoma of the uterus. Int J Gynecol Cancer 2002; 12: 354–361.
 • 13. Sato K, Yuasa N, Fujita M et al.: Clinical application of diffusionweighted imaging for preoperative differentiation between uterine leiomyoma and leiomyosarcoma. Am J Obstet Gynecol 2014; 210: 368.e1–368.e8.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-645c1106-c18a-4701-91dc-e307cac2d6d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.