Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | XXIV | 4 | 391–399

Article title

The problem of inter-ethnic interaction and the culture of perception of the mass media

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Artykuł przedstawia obecny stan problemów związanych z tworzeniem kultury międzyetnicznych interakcji w warunkach przestrzeni sowieckiej i postsowieckiej za pomocą edukacji w mass mediach. Metoda badawcza opiera się na zastosowaniu podejścia systemowego i socjokulturowego. Zastosowano krytyczną i retrospektywną analizę źródeł dotyczących tematu badań oraz analizę statystyczną danych. Na podstawie opisu modelu formowania się etnicznej i historycznej samoświadomości osoby autorzy proponują kryteria oceny poziomu myślenia krytycznego, biorąc pod uwagę treści produktów mass mediów. Wykazano rolę edukacyjną mass mediów w procesie tworzenia pozytywnych interakcji międzyetnicznych, ich szczególną funkcję pedagogiczną, która ma za zadanie uformowanie zdolności poszukiwania i rozwijania pozycji jednostki w warunkach agresywnego wpływu mass mediów. Szczególna uwaga zwrócona jest na historię edukacji przez mass media w Rosji, biorąc pod uwagę edukacyjny wpływ kina, audycji radiowych i słowa drukowanego na początku XX wieku. Stwierdzono, że wraz z rozwojem technologii informacyjnych, pomimo większych możliwości jednostki w zakresie przygotowywania i tworzenia własnych form przekazów medialnych pozwalających zachować jej dotychczasową pozycję i przynależność społeczną/etniczną, problematyka dotycząca formowania światopoglądu i rozwój kultury relacji międzyetnicznych pozostaje ważna i aktualna.

Year

Volume

Issue

4

Pages

391–399

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-63d761a5-7357-4f55-bcff-8b935e9b608d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.