PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 9 | 1 | 58-62
Article title

Wznowa ziarniszczaka jajnika po 7 latach od pierwotnego, oszczędzającego leczenia operacyjnego – opis przypadku, przegląd piśmiennictwa

Content
Title variants
EN
Recurrence of granulosa cell tumor of the ovary 7 years after primary sparing surgery – case report and review of the literature
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Granulosa cell tumor of the ovary is a rare gonadal tumor, accounting for 1-5% of all malignant ovarian tumors. It may take two histological forms: mature (95%), occurring mostly in the 5th decade, and juvenile, developing mostly in young women. In most cases, it is diagnosed at FIGO stage I. The tumor is hormonally active, secreting estrogens and/or, rarely, androgens. While being a slow-growing and moderately malignant, even after appropriate therapy, it often recurs several years after first diagnosis. We present a case of granulosa cell tumor of the ovary in a young woman, 7 years after diagnosis and correct, sparing surgical treatment. At laparoscopy, during tumor removal, the lesion has been torn apart, and also tumor tissue was detected in contralateral ovary, spared during primary surgery. Due to invasion of existing ovary and dissemination after tumor rupture at laparoscopy, radical surgery was opted for, with excision of existing adnexae, uterus and subsequent staging. Persistent tumor focus was found within the pelvic peritoneum. The patient was referred for adjuvant treatment by chemotherapy (the BEP protocol). Currently, management of granulosa cell tumor relies in surgery, both sparing (in the case of young women at an early clinical stage), and radical. An important aspect of treatment is adjuvant chemotherapy, rarely – radiotherapy. Recurrence rate is estimated at 10-33% of all cases, both within the pelvis and, even more frequently, out of it. Ten-year survival rate in patients with recurrence is estimated at 57%. A review of pertinent literature is included.
PL
Ziarniszczak jajnika jest rzadkim nowotworem gonadalnym, który stanowi 1-5% wszystkich guzów złośliwych jajnika. Występuje w dwóch postaciach histologicznych: dojrzałej (95% przypadków), zazwyczaj w 5. dekadzie życia, oraz młodzieńczej, u młodych kobiet. W większości przypadków rozpoznawany jest w I stopniu zaawansowania klinicznego według FIGO. Należy do guzów hormonalnie czynnych wydzielających estrogeny, rzadziej androgeny. Choć jest guzem o niskim potencjale złośliwości i charakteryzuje się wolnym wzrostem, pomimo zastosowania prawidłowego postępowania leczniczego często odnotowuje się wznowy w odległym czasie od pierwotnego rozpoznania. Przedstawiono przypadek występowania ziarniszczaka jajnika u młodej kobiety, u której po prawidłowym, oszczędzającym leczeniu operacyjnym po 7 latach stwierdzono wznowę choroby. Zastosowano laparoskopię, w czasie której, w trakcie usuwania zmiany, doszło do rozerwania guza, jak również wykazano proces nowotworowy w obrębie pozostawionego jednego jajnika po pierwotnej operacji. Z uwagi na obecność zmian nowotworowych w pozostawionym jajniku i rozsiew procesu z powodu rozerwania guza w czasie laparoskopii przeprowadzono radykalne postępowanie chirurgiczne, usuwając pozostawione przydatki, macicę, a także dokonano oceny zaawansowania procesu. Wykazano ognisko przetrwałej choroby w obrębie otrzewnej miednicy. Chora zakwalifikowana do leczenia adiuwantowego chemioterapią systemową (BEP). Podstawą leczenia ziarniszczaka jest leczenie chirurgiczne – zarówno oszczędzające, w przypadku młodych kobiet z wczesnym stopniem zaawansowania klinicznego, jak i radykalne. Istotny etap terapii stanowi zastosowanie adiuwantowej chemioterapii, rzadziej radioterapii. Nawroty choroby występują w10-33% przypadków zarówno w obrębie miednicy, jak i – częściej – poza nią. W grupie chorych ze wznową okres 10-letniego przeżycia wynosi 57%. Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej ziarniszczaka jajnika.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
58-62
Physical description
Contributors
 • Oddział Ginekologii i Położnictwa w Ustce, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku, ul. Mickiewicza 12, 76-270 Ustka, tel.: 59 815 42 20. Ordynator Oddziału: dr n. med. Adam Cieminski
 • Oddział Ginekologii i Położnictwa w Ustce, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku, ul. Mickiewicza 12, 76-270 Ustka, tel.: 59 815 42 20. Ordynator Oddziału: dr n. med. Adam Cieminski
 • Oddział Ginekologii i Położnictwa w Ustce, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku, ul. Mickiewicza 12, 76-270 Ustka, tel.: 59 815 42 20. Ordynator Oddziału: dr n. med. Adam Cieminski
References
 • 1. Miller K., McCluggage WG.: Prognostic factors in ovarian adult granulosa cell tumour. J. Clin. Pathol. 2008; 61: 881-884.
 • 2. Schumer S.T., Cannistra S.A.: Granulosa cell tumor of the ovary. J. Clin. Oncol. 2003; 21: 1180-1189.
 • 3. DiSaia P.J., Creasman W.T.: Ginekologia onkologiczna. Red. wydania polskiego Sikorski J., Czelej Sp. z o.o., Lublin 1999: 12: 429-432.
 • 4. Young R., Dickersin G., Scully R.: Juvenile granulosa cell tumor of the ovary. Am. J. Surg. Pathol. 1984; 8: 575-596.
 • 5. East N., Alobaid A., Goffin F. i wsp.: Granulosa cell tumor: a recurrence 40 years after initial diagnosis. J. Obstet. Gynaecol. Can. 2005; 27: 363-364.
 • 6. Sehouli J., Drescher F.S., Mustea A. i wsp.: Granulosa cell tumor of the ovary: 10 years follow-up data of 65 patients. Anticancer Res. 2004; 24: 1223-1229.
 • 7. Malstorm H., Hogberg T., Risberg B. i wsp.: Granulosa cell tumor of the ovary; prognostic factors and outcome. Gynecol. Oncol. 1994; 52: 50-55.
 • 8. Mom C.H., Engelen M.J., Willemse P.H. i wsp.: Granulosa cell tumors of the ovary: the clinical value of serum inhibin A and B levels in a large single center cohort. Gynecol. Oncol. 2007; 105: 365-372.
 • 9. La Marca A., Volpe A.: Anti-Mullerian hormone (AMH) in female reproduction: is measurement of circulating AMH a useful tool? Clin. Endocrinol. (Oxf.) 2006; 64: 603-610.
 • 10. Colombo N., Parma G., Zanagnolo V, Insinga A.: Management of ovarian stromal cell tumors. J. Clin. Oncol. 2007; 25: 2944-2951.
 • 11. Zanagnolo V., Pasinetti B., Sartori E.: Clinical review of 63 cases of sex cord stromal tumors. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2004; 25: 431-438.
 • 12. Brown J., Sood A.K., Deavers M.T. i wsp.: Patterns of metastasis in sex cord-stromal tumors of the ovary: can routine staging lymphadenectomy be omitted? Gynecol. Oncol. 2009; 113: 86-90.
 • 13. Bundy B.N., Hurteau J.A.: Bleomycin, etoposide, and cis-platin combination therapy of ovarian granulosa cell tumors and other stromal malignancies: a Gynecologic Oncology Group Study. Gynecol. Oncol. 1999; 72: 131-137.
 • 14. Pecorelli S., Wagenaar H.C., Vergote I.B. i wsp.: Cisplatin (P), vinblastine (V) and bleomycin (B) combination chemotherapy in recurrent or advanced granulosa(-theca) cell tumours of the ovary. An EORTC Gynaecological Cancer Cooperative Group Study. Eur. J. Cancer 1999; 35: 1331-1337.
 • 15. Wolf J.K., Mullen J., Eifel P.J.: Radiation treatment of advanced or recurrent granulosa cell tumor of the ovary. Gynecol. Oncol. 1999; 73: 35-41.
 • 16. Freeman S.A., Modesitt S.C.: Anastrozole therapy in recurrent ovarian adult granulosa cell tumors: a report of 2 cases. Gynecol. Oncol. 2006; 103: 755-758.
 • 17. Martikainen H., Penttinen J., Huhtaniemi I., Kauppila A.: Gonadotropin-releasing hormone agonist analog therapy effective in ovarian granulosa cell malignancy. Gynecol. Oncol. 1989; 35: 406-408.
 • 18. Hardy R.D., Bell J.G., Nicely C.J., Reid G.C.: Hormonal treatment of a recurrent granulosa cell tumor of the ovary: case report and review of the literature. Gynecol. Oncol. 2005; 96: 865-869.
 • 19. Grabiec M., Kwiatkowski M., Walentowicz M., Greźlikowska U.: Current views of treatment of the ovarian granulosa-cell tumor. Ginekol. Pol. 2008; 79: 42-46.
 • 20. Chan J.K., Zhang M., Kaleb V. i wsp.: Prognostic factors responsible for survival in sex cord stromal tumors of the ovary - a multivariate analysis. Gynecol. Oncol. 2005; 96: 204-209.
 • 21. Bidziński M., Krynicki R., Linder B. i wsp.: Ziarniszczak jajnika - ocena wybranych czynników klinicznych i terapeutycznych w ich prognostycznym znaczeniu. Ginekol. Pol. 2001; 72: 1449-1454.
 • 22. Vimla N., Kumar L., Kumar S. i wsp.: Granulosa cell tumours of ovary: variables affecting prognosis. Indian J. Med. Paedi-atr. Oncol. 2005; 26: 12-19.
 • 23. Fontanelli R., Stefanon B., Raspagliesi F. i wsp.: Adult granulosa cell tumor of the ovary: a clinicopathologic study of 35 cases. Tumori 1998; 84: 60-64.
 • 24. Wu L., Zhang W, Li L.: Prognostic factors in granulosa cell tumor of the ovary. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 2000; 35: 673-676.
Document Type
report
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-63813ea2-0a5a-4f3f-b8ba-9a774c48bdba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.