PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 2 | 104-109
Article title

Nieswoiste zapalenia jelit a płodność, przebieg ciąży, porodu i karmienie piersią

Content
Title variants
EN
Non-specific enteritis and fertility, course of gestation, labour and breast feeding
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The non-specific enteritis include ulcerative inflammation of the large intestine and the Crohn’s disease. As the peak of incidence of the diseases is between 15 and 35 years old and these concerns people in procreative period, some questions and doubts on the influence of the diseases and their treatment on fertility, the course of gestation, labour and the safety of breast feeding are born. In the paper, some rules on the treatment of nonspecific enteritis in males and females planning having offspring as well as pregnant and feeding females are showed. It should be underlined that non-specific enteritis are not contraindication to become pregnant. Gestation also does not constitute indication for the non-specific enteritis treatment interruption. It should be underlined that gestation is not indication for the non-specific enteritis treatment interruption as their exacerbation relates to higher risk for offspring than implementation of an invasive but successful treatment. The disease activation increases the risk of miscarriage, preterm labours and intrauterine death of foetus. Continuous pharmacotherapy of the enteritis with non-carcinogenic substances has great influence on the birth of a healthy child. The best time to become pregnant is the period after at least 3 months of the disease remission. At the time of gestation planning, folic acid supplementation is indicated.
PL
Do nieswoistych zapaleń jelit zaliczamy wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna. Ponieważ szczyt zapadalności na te choroby przypada między 15. a 35. rokiem życia, a więc dotyczy osób w okresie prokreacyjnym, rodzi się szereg pytań i wątpliwości na temat wpływu tych schorzeń oraz ich leczenia na płodność, a także przebieg ciąży, porodu i ewentualne bezpieczeństwo późniejszego karmienia piersią. W opracowaniu zostały przedstawione zasady leczenia nieswoistych zapaleń jelit u mężczyzn oraz u kobiet planujących posiadanie potomstwa, jak również kobiet będących w ciąży i karmiących. Należy podkreślić, że sam fakt rozpoznania nieswoistych chorób zapalnych jelit nie jest bezpośrednim przeciwwskazaniem do zajścia w ciążę. Ciąża nie stanowi również wskazania do przerwania leczenia tych chorób, tj. nieswoistych zapaleń jelit, gdyż zaostrzenie ich przebiegu wiąże się z większym ryzykiem dla potomstwa w porównaniu z niebezpieczeństwem wynikającym z wdrożenia nawet agresywnego, a skutecznego leczenia. Aktywacja tych chorób zwiększa zarówno ryzyko poronień, jak i porodów przedwczesnych oraz wewnątrzmacicznego obumarcia płodu. Nieprzerwana farmakoterapia nieswoistych zapaleń jelit środkami niemającymi działania karcynogennego ma istotny wpływ na urodzenie zdrowego dziecka. Optymalnym czasem do zajścia w ciążę w takim przypadku jest okres po trwającej przynajmniej 3 miesiące remisji choroby. W okresie planowania ciąży zaleca się suplementację kwasu foliowego.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
104-109
Physical description
Contributors
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwon Grys
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwon Grys
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwon Grys
 • Klinika Gastroenterologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
author
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwon Grys
References
 • 1. Waluga M . , Hartleb M. : Rozpoznawanie i leczenie chorób gastroenterologicznych u kobiet w ciąży. Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4: 61-70 .
 • 2. Janczewska B.: Płodność, ciąża i karmienie piersią w nieswoistych zapaleniach jelit . Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita, Warszawa 2008 .
 • 3. Habal F. M . , Kapila V: Inflammatory bowel disease and pregnancy: evidence, uncertainty and patient decisionmaking . Can. J. Gastroenterol. 2009; 23: 49-53 .
 • 4. Marteau P. : IBD and pregnancy. Inflamm . Bowel Dis . 2008; 14 supl. 2: S43-S44.
 • 5. Grześ B., Sozański L., Zimmer M., Bednarz W: Przebieg ciąży i porodu u ciężarnych po częściowej resekcji jelita w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit (choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego) . Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 2008; 1: 152-156 .
 • 6. Gisbert J . P.: Safety of immunomodulators and biologics for the treatment of inflammatory bowel disease during pregnancy and breast-feeding Inflamm Bowel Dis 2010; 16: 881-895.
 • 7. Gutkowski K , Hartleb M .: Nieswoiste choroby zapalne jelit u ciężarnych. Ginekol. Pol. 2009; 80: 379-382.
 • 8. Bartnik W: Wytyczne postępowania w nieswoistych chorobach zapalnych jelit. Przegląd Gastroenterologiczny 2007; 2: 215-229.
 • 9. Brar H. , Einarson A.: Effects and treatment of inflammatory bowel disease during pregnancy Can Fam Physician 2008; 54: 981-983 .
 • 10. Habal F M. , Ravindran N. C .: Management of inflammatory bowel disease in the pregnant patient World J Gastroenterol. 2008; 14: 1326-1332 .
 • 11. Radwan P., Radwan-Kwiatek K., Kwiatek M., Skrzydło-Radomańska B.: Wpływ nieswoistych zapaleń jelit na płodność oraz przebieg ciąży i porodu. Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3: 295-301.
 • 12. Grześ B., Sozański L., Zimmer M., Bednarz W: Cięcie cesarskie kończące ciążę powikłaną ostrym rzutem choroby Leśniowskiego-Crohna. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 2008; 1: 69-72 .
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-635504e5-641a-4274-bddf-7e1d815ae1c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.