PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 23 | 2 | 79-85
Article title

Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu chorób alergicznych

Content
Title variants
EN
Difficulties in the diagnosis of allergic diseases
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Diagnostyka chorób alergicznych należy do najtrudniejszych w medycynie. Dużym wyzwaniem jest prawidłowe zebranie wywiadu, szczególnie jeżeli chodzi o alergię pokarmową m.in. ze względu na ilość i różnorodność spożywanych pokarmów, obecność kofaktorów, czy stosowanie dodatków do żywności. Problemem jest również obecność tak zwanych alergenów ukrytych. Diagnostykę komplikuje również brak precyzyjnych narzędzi badawczych, które charakteryzują się 100% czułością i swoistością. Każda ze stosowanych metod ma swoje ograniczenia, a ujemny wynik nie jest podstawą do wykluczenia alergii. W artykule przedstawiono problemy, z którymi może spotkać się lekarz zajmujący się diagnostyką alergii. Autorzy mają nadzieję, że bę- dzie on pomocny, szczególnie u tych chorych, u których obraz kliniczny nie koreluje z wynikiem otrzymywanych badań. Tym bardziej, że choroby alergiczne stanowią coraz większy problem, który dotyczy on nie tylko samego chorego, ale również stanowią problem społeczny i ekonomiczny. Objawy chorób alergicznych są na tyle uciążliwe dla pacjentów, że połączono w jedną jednostkę chorobową określaną jako: allergic irritability syndrome.
EN
Diagnosis of allergic diseases is one of the most difficult in medicine. Detailed gathering of a medical history, especially if it concerns food allergy is a big challenge, among others due to the amount and variety of food intake, the presence of cofactors, or the use of food additives. The problem is also the presence of the so-called hidden allergens. Diagnostic process is also complicated by the lack of precise research tools, which are characterized by 100% sensitivity and specificity. Each of the methods used has its limitations, and the negative result is not the basis for the exclusion of allergies. The article presents problems that may be encountered by a doctor diagnosing allergic diseases. The authors hope that it will be helpful, especially in those patients whose clinical manifestations do not correlate with the results of the tests. The more so that allergic diseases are an increasing problem that affects not only the patient himself, but they also constitute a social and economical problem. The symptoms of allergic diseases are so troublesome for patients that they have been combined into one disease entity known as: allergic irritability syndrome.
Discipline
Publisher
Year
Volume
23
Issue
2
Pages
79-85
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
 • Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • 1. Juniper EF, Riis B, Juniper BA. Development and validation of an electronic version of the Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire. Allergy 2007; 62: 1091-3.
 • 2. Rutkowski R, Kosztyła-Hojna B, Rutkowska J. Alergiczny nieżyt nosa – problem epidemiologiczny, ekonomiczny i społeczny XXI wieku. Pneumonol Alergol Pol 2008; 76: 348-52.
 • 3. Skjøth CA, Sommer J, Stach A, et al. The long-range transport of birch (Betula) pollen from Poland and Germany causes significant pre-season concentrations in Denmark. Clin Exp Allergy 2007; 37: 1204-12.
 • 4. Ranta H, Kubin E, Siljamo P, et al. Long distance pollen transport cause problems for determining the timing of birch pollen season in Fennoscandia by using phonological observations. Grana 2006; 45: 297-304.
 • 5. Gamboa PM, Cáceres O, Antepara I, et al. Two different profiles of peach allergy in the north of Spain. Allergy 2007; 62: 408-14.
 • 6. Ferreira F, Hawranek T, Gruber P, et al. Allergic cross-reactivity: from gene to the clinic. Allergy 2004; 59: 243-67.
 • 7. Marzban G, Mansfeld A, Hemmer W, et al. Fruit cross-reactive allergens: A theme of uprising interest for consumers’ health. Biofactors 2005; 23: 235-41.
 • 8. Gastaminza G, Bernaola G, Camino ME. Acute pancreatitis caused by allergy to kiwi fruit. Allergy 1998; 53: 1104-5.
 • 9. Patriarca G, Schiavino D, Pecora V, et al. Food allergy and food intolerance: diagnosis and treatment. Intern Emerg Med 2009; 4: 11- 24.
 • 10. Dowling PJ. Food Allergy: Practical Considerations for Primary Care. Missouri Medicine 2011; 108: 344-9.
 • 11. Sinkiewicz W, Sobański P, Bartuzi Z. Alergiczny zawał serca. Folia Cardiol Excerpta 2008; 3: 449-55.
 • 12. Zurzolo GA, Mathai ML, Koplin JJ, et al. Hidden Allergens in Foods and Implications for Labellingand Clinical Care of Food Allergic Patients. Curr Allergy Asthma Rep 2012; 12: 292-6.
 • 13. Wiśniewska-Barcz B, Orłowska E. Testy skórne w diagnostyce alergologicznej. Alergologia Współczesna 2001; 4: 15-23.
 • 14. Białek S, Białek-Gosk K. Udział laboratorium w rozpoznawaniu alergii. Artykuł dostępny na stronie http://www.alergia.org.pl/pacjent/ diagnostyka/laboratorium.html.
 • 15. Buczyłko K, Budkowska H. Alergia pokarmowa a uczulenie na pyłek roślin. Diagnostyka i postępowanie. Terapia 2005; 4: 22-5.
 • 16. Anhoej C, Backer V, Nolte H. Diagnostic evaluation of grass- and birch-allergic patients with oral allergy syndrome. Allergy 2001; 56: 548-52.
 • 17. Heinzerling L, Mari A, Bergmann K, et al. The skin prick test – European standards. Clin Transl Allergy 2013; 3: 3.
 • 18. Małolepszy J. Testy skórne, oznaczanie przeciwciał IgE i próby prowokacji wargowej w rozpoznaniu alergii pokarmowej towarzyszą- cej pyłkowicy. Rozprawa doktorska, PAM w Szczecinie, 2001.
 • 19. Bartuzi Z. Wybrane problemy alergii pokarmowej u dorosłych. Świat Med i Farm 2003/2004; 12: 46-52.
 • 20. Wasilewska J, Cudowska B, Kaczmarski M. Objawy kliniczne alergii. Trudności diagnostyczne u dzieci z nadwrażliwością pokarmową. Alergia 2001/2002; 4: 32-7.
 • 21. Kowalski ML. Alergia atopowa - epidemia XX wieku? Służba Zdrowia 2000; 65-68: 2958-61.
 • 22. Asero R, Fernandez-Rivas M, Knulst AC, et al. Double-blind, placebo-controlled food challenge in adults in everyday clinical practice: a reappraisal of their limitations and real indications. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2009; 9: 379-85.
 • 23. Bartuzi Z, Kaczmarski M, Czerwionka-Szaflarska M, et al. The diagnosis and management of food allergies. Position paper of the Food Allergy Section the Polish Society of Allergology. Postepy Dermatol Alergol 2017; 34: 391-404.
 • 24. Luengo O, Cardona V. Component resolved diagnosis: when should it be used? Clin Transl Allergy 2014; 4: 28.
 • 25. Borres MP, Maruyama N, Sato S, et al. Recent advances in component resolved diagnosis in food allergy. Allergol Int 2016; 65: 378- 87.
 • 26. Tuano KS, Davis CM. Utility of Component-Resolved Diagnostics in Food Allergy. Curr Allergy Asthma Rep 2015; 15: 32.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6333cbbb-9281-463c-9faa-7cba23a845ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.