Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | 4 | 4 | 34-44

Article title

Successful prolonged use of non-invasive ventilation in severe COVID-19 patients: a case series.

Content

Title variants

PL
Pomyślne przedłużone stosowanie wentylacji nieinwazyjnej u pacjentów z ciężkim COVID-19: seria przypadków.

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
BACKGROUND: The Coronavirus disease-19 (COVID-19) primarily affects respiratory system leading to acute hypoxemic respiratory failure. Invasive mechanical ventilation has been a gold standard in the respiratory therapy of patients with acute respiratory distress syndrome (ARDS). It requires advanced ventilators, qualified intensivists and trained intensive care unit (ICU) staff to manage, which is not readily available and of which there has been a perpetual shortage during the current pandemic. Non-invasive ventilation (NIV) is one of the bridging non-invasive respiratory supports to avoid invasive intubation intended to improve oxygenation and ventilation in severe COVID-19 patients where conventional oxygen therapy fails. CASE: The authors report a series of four cases where prolonged NIV was used under expert supervision in patients with severe COVID-19 disease. CONCLUSIONS: This case series showed that NIV can be prolonged successfully under supervision in severe COVID-19 patients that can avoid intubation and its complications.
PL
WPROWADZENIE: Choroba COVID-19 wpływa przede wszystkim na układ oddechowy, prowadząc do ostrej hipoksemicznej niewydolności oddechowej. Inwazyjna wentylacja mechaniczna jest złotym standardem w terapii oddechowej pacjentów z zespołem ostrej niewydolności oddechowej (ARDS). Wymaga zaawansowanych respiratorów, wykwalifikowanych specjalistów i wyszkolonego personelu oddziału intensywnej terapii (OIT) do zarządzania, który nie jest łatwo dostępny i którego istnieje stały niedobór podczas obecnej pandemii. Wentylacja nieinwazyjna (NIV) jest jedną z pomostowych nieinwazyjnych metod wspomagania układu oddechowego w celu uniknięcia inwazyjnej intubacji dla poprawy natlenienia i wentylacji u pacjentów z ciężkim COVID-19, gdzie konwencjonalna tlenoterapia zawodzi. PRZYPADEK: Autorzy opisują serię czterech przypadków, w których przedłużona NIV była stosowana pod nadzorem ekspertów u pacjentów z ciężką chorobą COVID-19. WNIOSKI: Ta seria przypadków wykazała, że ​​NIV można z powodzeniem przedłużyć pod nadzorem w ciężkich przypadkach pacjentów z COVID-19, którzy mogą uniknąć intubacji i jej powikłań.

Discipline

Year

Volume

4

Issue

4

Pages

34-44

Physical description

Contributors

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-62a2e578-37ba-4ef8-a877-f7ec2ee12cb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.