PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 2 | 91–95
Article title

A case of late presentation of precocious puberty due to pituitary astrocytoma

Content
Title variants
PL
Późne rozpoznanie przedwczesnego pokwitania związanego z obecnością gwiaździaka przysadki. Opis przypadku
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The importance of assessing precocious puberty, especially in boys, is not only due to the great complications it has for the affected patients, but also to the fatal underlying diseases. Therefore, children with central precocious puberty should first undergo neuroimaging. In this case study, we present a 9.5-year-old boy who was referred to Rasoul-e-Akram Medical Center with increased intracranial pressure, nausea/vomiting, and severe headache having begun three months earlier. The development of secondary sexual changes had started two years earlier, and had been neglected. His testes, penis, and pubic hair were at the fourth Tanner stage. He had elevated luteinizing and follicle stimulating hormones. Microscopic evaluation confirmed low-grade pilocytic astrocytoma WHO grade 1. Emergency brain surgery was conducted in which the brain was decompressed, and chemotherapy was started postoperatively. Two years after the surgery, he remains under chemotherapy, with obvious sexual maturation and a height of 154 cm. Training families and medical staff efficiently can help prevent the late diagnosis and treatment of precocious puberty and, as a result, help patients in their social life.
PL
Ocena przedwczesnego pokwitania, szczególnie występującego u chłopców, jest niezwykle istotna nie tylko ze względu na poważne powikłania, na które narażony jest pacjent, lecz także z uwagi na chorobę podstawową, która może mieć charakter śmiertelny. Z tego powodu dzieci dotknięte przedwczesnym pokwitaniem typu centralnego powinny w pierwszej kolejności zostać poddane badaniom neuroobrazowym. W niniejszej pracy przedstawiamy przypadek 9,5-letniego chłopca, który został skierowany do Centrum Medycznego Rasoul-e-Akram ze wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym, nudnościami i wymiotami oraz silnymi bólami głowy trwającymi od trzech miesięcy. Rozwój drugorzędowych cech płciowych rozpoczął się u pacjenta 2 lata wcześniej i został zbagatelizowany. Jądra, penis oraz owłosienie łonowe pacjenta znajdowały się w stadium rozwoju odpowiadającym czwartemu stopniowi skali Tannera. Stwierdzono podwyższony poziom LH oraz FSH. Badanie histopatologiczne potwierdziło obecność gwiaździaka włosowatokomórkowego o stopniu złośliwości G1. U pacjenta wykonano operację odbarczającą w trybie pilnym. Po zabiegu wdrożono chemioterapię. Po upływie 2 lat od operacji chłopiec nadal otrzymuje chemioterapię, osiągnął 154 cm wzrostu i przejawia oczywiste cechy dojrzałości płciowej. Prowadzenie właściwej edukacji rodzin oraz personelu medycznego może zapobiec zbyt późnemu rozpoznawaniu i wdrażaniu leczenia przedwczesnego pokwitania, tym samym ułatwiając pacjentom prowadzenie normalnego życia, dostosowanego do ich wieku i potrzeb społecznych.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
2
Pages
91–95
Physical description
Contributors
 • Endocrine Research Center, Institute of Endocrinology and Metabolism, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 • Hazrat Rasoul-e-Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 • Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
author
 • Minimally Invasive Surgery Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
References
 • Ahmadi F, Anoosheh M, Vaismoradi M et al.: The experience of puberty in adolescent boys: an Iranian perspective. Int Nurs Rev 2009; 56: 257–263.
 • Anvari K, Bahadorkhan G, Nekooi S et al.: Towards the Real Interdisciplinary Approach in Treating Brain Tumors: Report from the Neuro-Oncology Scientific Club opening meeting – NOSC 2011-13 October – Mashhad, IR Iran. WebmedCentral ONCOLOGY 2011; 2: WMC002381.
 • Anvari K, Seilanian Toussi M, Bahadorkhan G et al.: Treatment outcomes and prognostic factors in pediatric non-brainstem astrocytoma in north east of Iran. Iran J Cancer Prev 2014; 7: 96–100.
 • Bierich JR: Sexual precocity. Clin Endocrinol Metab 1975; 4: 107–142.
 • Carel JC, Léger J: Clinical practice. Precocious puberty. N Engl J Med 2008; 358: 2366–2377.
 • Carel JC, Eugster EA, Rogol A et al.: Consensus statement on the use of gonadotropin-releasing hormone analogs in children. Pediatrics 2009; 123: e752–e762.
 • Choi KH, Chung SJ, Kang MJ et al.: Boys with precocious or early puberty: incidence of pathological brain magnetic resonance imaging findings and factors related to newly developed brain lesions. Ann Pediatr Endocrinol Metab 2013; 18: 183–190.
 • Delavar MA, Hajian-Tilaki KO: Age at menarche in girls born from 1985 to 1989 in Mazandaran, Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J 2008; 14: 90–94.
 • Ducharme JR, Collu R: Pubertal development: normal, precocious and delayed. Clin Endocrinol Metab 1982; 11: 57–87.
 • Ghazi AA, Rahimi F, Ahadi MMS et al.: Development of true precocious puberty following treatment of a Leydig cell tumor of the testis. J Pediatr Endocrinol Metab 2001; 14: 1679–1681.
 • Gleeson HK, Shalet SM: The impact of cancer therapy on the endocrine system in survivors of childhood brain tumours. Endocr Relat Cancer 2004; 11: 589–602.
 • Golchin NAH, Hamzehgardeshi Z, Fakhri M et al.: The experience of puberty in Iranian adolescent girls: a qualitative content analysis. BMC Public Health 2012; 12: 698.
 • Jakubowska A, Grajewska-Ferens M, Brzewski M et al.: Ussefulnes of imaging techniques in the diagnostics of precocious puberty in boys. Pol J Radiol 2011; 76: 21–27.
 • Jazayeri SB, Rahimi-Movaghar V, Shokraneh F et al.: Epidemiology of primary CNS tumors in Iran: a systematic review. Asian Pac J Cancer Prev 2013; 14: 3979–3985.
 • Jolly H: Sexual precocity. Proc R Soc Med 1951; 44: 459–463.
 • Klein KO: Precocious puberty: who has it? Who should be treated? J Clin Endocrinol Metab 1999; 84: 411–414.
 • Koohestani HR, Roozbahani N, Baghcheghi N: Adolescent boys’ lived experience of puberty: a qualitative study. Iran Journal of Nursing 2009; 22: 53–65.
 • Mehrazin M, Rahmat H, Yavari P: Epidemiology of primary intracranial tumors in Iran, 1978–2003. Asian Pac J Cancer Prev 2006; 7: 283–288.
 • Moayeri H, Oloomi Z: Prevalence of growth and puberty failure with respect to growth hormone and gonadotropins secretion in beta-thalassemia major. Arch Iran Med 2006; 9: 329–334.
 • Muir A: Precocious puberty. Pediatr Rev 2006; 27: 373–381.
 • Nebesio TD, Eugster EA: Current concepts in normal and abnormal puberty. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 2007; 37: 50–72.
 • Razzaghi Azar M, Moghimi A, Sadigh N et al.: [Age at the onset of puberty and menarche in Iranian girls and boys]. Razi J Med Sci 2006; 13: 71–82.
 • Vakili R, Etemad-Rezaei H, Tafazoli M et al.: Central precocious puberty following diencephalic syndrome: a case report. Arch Iran Med 2004; 7: 133–135.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-629ce92f-e85a-41b5-a812-2ed0d1ec6711
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.