PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 4 | 4 | 245-252
Article title

Zmiany w zakresie szczepień ochronnych u dzieci

Content
Title variants
EN
Changes in the range of prophylactic immunization in children
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Vaccinations belong to the basic and most important prophylactic activities. The paper presents the latest changes in vaccination recommendations for healthy neonates and high risk groups (premature infants) as well as infant population. Considerable changes in tuberculosis immunization for developmental age population have been noted recently in Poland. According to the latest recommendations BCG vaccination should be applied once, as soon as possible after a child’s birth, yet not necessarily during the first 24 hours of life, but on a chosen day of stay in a neonate clinic. The obligation of scare after vaccination evaluation has been abolished, too. However, the duty of medical documentation control in the first year of life in order to check if BCG vaccination has been performed is obligatory. In premature neonates with the risk of serious bacterial infections, compulsory vaccinations should not be delayed, and in children without clinical problems, they should be performed in accordance with chronological age. The children from this group should also be covered by the extended program of active immunization available today in Poland. The constant threat of infectious diseases is noted in WHO reports. The latest report published in 2008 presents the groups of the most dangerous diseases which require priority preventive activities. The group includes pneumococcal and meningococcal infections, influenza and varicella. Compulsory refunded vaccinations against pneumococci for children up to the age of 5 and against varicella for children up to the age of 12 were introduced in October 2008 in Poland. One should hope that thanks to the progress in vaccinology and new vaccines implementation it will be possible to effectively protect the developmental age population against numerous diseases.
PL
Szczepienia ochronne należą do podstawowych i najważniejszych działań profilaktycznych. W pracy przedstawiono najnowsze zmiany w zaleceniach dotyczących szczepień ochronnych w grupie noworodków zdrowych oraz z grup wysokiego ryzyka, tj. wcześniaków, oraz w populacji niemowląt. W ostatnich latach nastąpiły w Polsce istotne zmiany dotyczące uodpornienia populacji wieku rozwojowego przeciwko gruźlicy. Według najnowszych wytycznych szczepienie BCG należy wykonać jednorazowo, jak najszybciej po urodzeniu dziecka, jednak niekoniecznie w 1. dobie życia, ale w dowolnym dniu pobytu w oddziale noworodkowym. Zniesiono też obowiązek oceny wielkości blizny poszczepiennej u 12-miesięcznych niemowląt. Obowiązuje natomiast kontrola dokumentacji medycznej w 1. roku życia dziecka w celu sprawdzenia, czy wykonane zostało szczepienie BCG. U wcześniaków, należących do grupy wysokiego ryzyka ciężkich zakażeń, głównie bakteryjnych, nie należy opóźniać realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych; przy dobrym stanie klinicznym powinny być wykonywane zgodnie z wiekiem kalendarzowym. Dzieciom tym trzeba także rozszerzać program czynnego uodpornienia o aktualnie dostępne w Polsce szczepionki zalecane. O stałym zagrożeniu chorobami zakaźnymi na świecie informują raporty WHO. W ostatnim raporcie, opublikowanym w 2008 roku, przedstawiono grupy najgroźniejszych chorób, wymagających priorytetowych działań prewencyjnych, do których zaliczono m.in. zakażenia pneumokokowe i meningokokowe, grypę i ospę wietrzną. Od października 2008 roku w Polsce wprowadzono obowiązkowe, refundowane szczepienia dla dzieci z grup wysokiego ryzyka przeciwko pneumokokom do 5. r.ż. i ospie wietrznej do 12. r.ż. Należy mieć nadzieję, że dzięki postępowi wakcynologii i wdrażaniu nowych szczepionek możliwa będzie coraz skuteczniejsza ochrona populacji wieku rozwojowego przed licznymi chorobami.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
4
Pages
245-252
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina D. Piotrowska-Jastrzębska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina D. Piotrowska-Jastrzębska
References
 • 1. Kroger A.T, Atkinson WL., Marcuse E.K., Pickering L.K.; Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) Centers for Disease Control and Prevention (CDC): General recommendations on immunization: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm. Rep. 2006; 55: 1-48.
 • 2. Hart PD., Sutherland I.: BCG and vole bacillus vaccines in the prevention of tuberculosis in adolescence and early adult life. Br. Med. J. 1977; 2: 293-295.
 • 3. Bernatowska E.: Szczepienia ochronne, 2008.
 • 4. Szczuka I.: Bezpieczeństwo szczepień BCG - niepożądane odczyny poszczepienne. Część I. Postacie powikłań. System nadzorowania. Przegl. Epidemiol. 2002; 56: 1-13.
 • 5. Zielonka T.M.: Rola odczynu tuberkulinowego w diagnostyce gruźlicy. Medycyna po Dyplomie 2006; 15: 20-29.
 • 6. Shinefield H., Black S., Ray P. i wsp.: Efficacy, immunogenicity and safety of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine in low birth weight and preterm infants. Pediatr. Infect. Dis. J. 2002; 21: 182-186.
 • 7. Dobrzańska A.: Szczepienia dzieci z małą masą urodzeniową ciała. W: Magdzik W, Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A. (red.): Wakcynologia. Wyd. II, α-medica press, Bielsko-Biała 2007: 153-155.
 • 8. Bonhoeffer J., Siegrist C.A., Heath PT.: Immunisation of premature infants. Arch. Dis. Child. 2006; 91: 929-935.
 • 9. Saari T.N.; American Academy of Pediatrics Committee on Infectious Diseases: Immunization of preterm and low birth weight infants. American Academy of Pediatrics Committee on Infectious Diseases. Pediatrics 2003; 112: 193-198.
 • 10. Czajka H., Tarczoń I., Lauterbach R: Szczepienia ochronne u dzieci urodzonych przedwcześnie - aktualny stan wiedzy. Med. Wieku Rozw. 2008; 12: 643-652.
 • 11. Botham S.J., Isaacs D., Henderson-Smart D.J.: Incidence of apnoea and bradycardia in preterm infants following DTPw and Hib immunization: a prospective study. J. Paediatr. Child Health 1997; 33: 418-421.
 • 12. Losonsky G.A., Wasserman S.S., Stephens I. i wsp.: Hepatitis B vaccination of premature infants: a reassessment of current recommendations for delayed immunization. Pediatrics 1999; 103: E14.
 • 13. WHO: Weekly Epidemiological Record. 4 January 2008.
 • 14. Zimmerman R.K., Middleton D.B.: Vaccines for persons at high risk, 2007. J. Fam. Pract. 2007; 56: S38-S46.
 • 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień. Dziennik Ustaw 08.122.795 z dnia 10 lipca 2008 r.
 • 16. Hicks L.A., Harrison L.H., Flannery B. i wsp.: Incidence of pneumococcal disease due to non-pneumococcal conjugate vaccine (PCV7) serotypes in the United States during the era of widespread PCV7 vaccination, 1998-2004. J. Infect. Dis. 2007; 196: 1346-1354.
 • 17. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Emergence of antimicrobial-resistant serotype 19A Streptococcus pneumoniae - Massachusetts, 2001-2006. MMWR Morb. Mortal. Wkly Rep. 2007; 56: 1077-1080.
 • 18. Pichichero M.E., Casey J.R.: Emergence of a multiresis-tant serotype 19A pneumococcal strain not included in the 7-valent conjugate vaccine as an otopathogen in children. JAMA 2007; 298: 1772-1778.
 • 19. Wysocki J., Gałaj A., Omefiaca F. i wsp.: Immunogenicity of the new 10-valent pneumococcal non-typeable Haemophilus influenzae protein D conjugate vaccine (PhiD-CV) in infants after 3-dose priming before 6 months of age. Poster P3-126. 6th International Symposium of Pneumococci and Pneumococcal Diseases, 8-12 June 2008, Reykjavik.
 • 20. Bryant K., Block S., Scott D.: Safety and immunogenicity of a toddler dose of a 13-valent pneumococcal conjugate vaccine. Poster P3-082. 6th International Symposium of Pneumococci and Pneumococcal Diseases, 8-12 June 2008, Reykjavik.
 • 21. American Academy of Pediatrics: Pneumococcal infections. W: Pickering L.K., Baker C.J., Long S.S., McMillan J.A. (red.): Red Book: 2006 Report of the Committee on Infectious Diseases. Wyd. 27, American Academy of Pediatrics, Elk Grove Village, IL 2006: 525-537.
 • 22. Balmer P, Borrow R., Arkwright PD.: The 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine does not provide additional serotype antibody protection in children who have been primed with two doses of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine. Vaccine 2007; 25: 6321-6325.
 • 23. Skoczyńska A., Kadłubowski M., Waśko I., Hryniewicz W: Characterisation of Neisseria meningitidis C:2b:P1.2,5 isolates in Poland. Clin. Microbiol. Infect. 2006; 12: 1027-1030.
 • 24. Skoczyńska A., Kadłubowski M., Hryniewicz W: Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego wywoływanych przez Neisseria meningitidis i inne drobnoustroje. Krajowy Ośrodek Referencyjny ds.Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN), Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. α-medica press, Bielsko-Biała 2004.
 • 25. Materiały Naukowe III Konferencji Polskiego Towarzystwa Wakcynologii „Szczepienia zmieniają świat”. 9-11 października 2008 r., Warszawa.
 • 26. Brydak L.B.: Nadzór, diagnostyka, terapia i profilaktyka w wirusowych zakażeniach dróg oddechowych. Przew. Lek. 2008; 1: 148-153.
 • 27. Ramet J., Weil-Olivier C., Sedlak W.: Influenza vaccination: the paediatric perspective. Vaccine 2007; 25: 780-787.
 • 28. Smith S., Demicheli V, Di Pietrantonj C. i wsp.: Vaccines for preventing influenza in healthy children. Cochrane Database Syst. Rev. 2006; (1): CD004879.
 • 29. Manzoli L., Schioppa F., Boccia A., Villari P.: The efficacy of influenza vaccine for healthy children: a meta-analysis evaluating potential sources of variation in efficacy estimates including study quality. Pediatr. Infect. Dis. J. 2007; 26: 97-106.
 • 30. Davey VJ., Glass R.J., Min H.J. i wsp.: Effective, robust design of community mitigation for pandemic influenza: a systematic examination of proposed US guidance. PLoS ONE 2008; 3: e2606.
 • 31. Kieny M.P., Costa A., Hombach J. i wsp.: A global pandemic influenza vaccine action plan. Vaccine 2006; 24: 6367-6370.
 • 32. Hamlin J., Senthilnathan S., Bernstein H.H.: Update on universal childhood immunizations. Curr. Opin. Pediatr. 2008; 20: 483-489.
 • 33. Wysocki J.: Postępy w dziedzinie szczepień ochronnych w 2007 roku. Med. Prakt. Pediatr. 2008; 6: 26-35.
 • 34. Denis J., Acosta-Remirez E., Zhao Y. i wsp.: Development of a universal influenza A vaccine based on the M2e peptide fused to the papaya mosaic virus (PapMV) vaccine platform. Vaccine 2008; 26: 3395-3403.
 • 35. Levie K., Leroux-Roels I., Hoppenbrouwers K. i wsp.: An adjuvanted, low-dose, pandemic influenza A (H5N1) vaccine candidate is safe, immunogenic, and induces crossreactive immune responses in healthy adults. J. Infect. Dis. 2008; 198: 642-649.
 • 36. Nolan T.M., Richmond PC., Skeljo M.V i wsp.: Phase I and II randomised trials of the safety and immunogenicity of a prototype adjuvanted inactivated split-virus influenza A (H5N1) vaccine in healthy adults. Vaccine 2008; 26: 4160-4167.
 • 37. Jackowska T, Dziadek J., Wasilewski R i wsp.: Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki przeciwko ospie wietrznej u dzieci zdrowych - obserwacje jednoroczne. Med. Wieku Rozw. 2008; 12: 653-660.
 • 38. Chaves S.S., Gargiullo P., Zhang JX. i wsp.: Loss of vaccine-induced immunity to varicella over time. N. Engl. J. Med. 2007; 356: 1121-1129.
 • 39. Vesikari T, Baer M., Willems P.: Immunogenicity and safety of a second dose of measles-mumps-rubella-varicella vaccine in healthy children aged 5 to 6 years. Pediatr. Infect. Dis. J. 2007; 26: 153-158.
 • 40. Kuter B., Matthews H., Shinefield H. i wsp.; Study Group for Varivax: Ten year follow-up of healthy children who received one or two injections of varicella vaccine. Pediatr. Infect. Dis. J. 2004; 23: 132-137.
 • 41. Davis M.M., Marin M., Cowan A.E. i wsp.: Physician attitudes regarding breakthrough varicella disease and a potential second dose of varicella vaccine. Pediatrics 2007; 119: 258-264.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-626cd60a-83b2-41ab-b412-84991059e992
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.