PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 2 | 57-60
Article title

Klozapina: między skutecznością a bezpieczeństwem

Authors
Content
Title variants
EN
Clozapine: between efficacy and safety
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Although clozapine is considered to be an effective antipsychotic agent, it is used less frequently than dictated by its properties and supported by clinical trials. At least 1/3 of schizophrenia patients are treatment-resistant, carry a high risk of suicide or suffer from severe extrapyramidal symptoms related to other antipsychotics. A possible reason for the relative underuse of clozapine in clinical practice is its perception as a drug burdened with serious side effects. Agranulocytosis and other blood dyscrasias are well known, and the principles of prevention are established in recommendations. Other side effects, including potentially dangerous ones, such as cardiomyopathy and myocarditis, intestinal obstruction or convulsions, are less known. These side effects can be prevented, detected and treated provided that clinical vigilance is maintained. The awareness of benefits and risks associated with the use of clozapine is a prerequisite for efficient and safe use of this medication and for taking full advantage of its unique properties.
PL
Klozapina, choć uważana za bardzo skuteczny lek przeciwpsychotyczny, jest stosowana rzadziej, niż wynikałoby z przesłanek klinicznych wspierających jej stosowanie. Co najmniej 1/3 chorych ze schizofrenią spełnia kliniczne kryteria lekooporności, charakteryzuje się wysokim ryzykiem samobójstwa lub reaguje nasilonymi objawami pozapiramidowymi na inne leki przeciwpsychotyczne. Możliwym powodem relatywnie rzadkiego sięgania po klozapinę w praktyce klinicznej jest postrzeganie leku jako obarczonego poważnymi objawami niepożądanymi. Agranulocytoza i inne dyskrazje krwi są dobrze znane, a zasady prewencji – uporządkowane zaleceniami. O innych objawach niepożądanych, również tych potencjalnie niebezpiecznych (kardiomiopatia, zapalenia mięśnia sercowego, niedrożność jelit czy drgawki) wiadomo mniej. Ryzyko wystąpienia groźnych powikłań kuracji klozapiną można jednak zminimalizować, a same powikłania – wykrywać i leczyć, pod warunkiem zachowania czujności diagnostycznej. Świadomość ryzyka i korzyści związanych ze stosowaniem klozapiny to warunek konieczny skutecznego i bezpiecznego użycia tego leku oraz pełnego wykorzystania jego niezwykłych właściwości.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
2
Pages
57-60
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • American Psychiatric Association: Practice guideline for the assessment and treatment of patients with suicidal behaviors. Am J Psychiatry 2003; 160 (Suppl): 1–60.
 • Asenjo Lobos C, Komossa K, Rummel-Kluge C et al.: Clozapine versus other atypical antipsychotics for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2010; (11): CD006633.
 • Buchanan RW, Breier A, Kirkpatrick B et al.: Positive and negative symptom response to clozapine in schizophrenic patients with and without the deficit syndrome. Am J Psychiatry 1998; 155: 751–760.
 • Bürki HR, Sayers AC, Ruch W et al.: Effects of clozapine and other dibenzo-epines on central dopaminergic and cholinergic systems. Structure–activity relationships. Arzneimittelforschung 1977; 27: 1561–1565.
 • Crilly J: The history of clozapine and its emergence in the US market: a review and analysis. Hist Psychiatry 2007; 18: 39–60.
 • Dold M, Leucht S: Pharmacotherapy of treatment-resistant schizophrenia: a clinical perspective. Evid Based Ment Health 2014; 17: 33–37.
 • Fakra E, Azorin JM: Clozapine for the treatment of schizophrenia. Expert Opin Pharmacother 2012; 13: 1923–1935.
 • Frogley C, Taylor D, Dickens G et al.: A systematic review of the evidence of clozapine’s anti-aggressive effects. Int J Neuropsychopharmacol 2012; 15: 1351–1371.
 • Griffith RW, Saameli K: Letter: Clozapine and agranulocytosis. Lancet 1975; 2: 657.
 • Hennen J, Baldessarini RJ: Suicidal risk during treatment with clozapine: a meta-analysis. Schizophr Res 2005; 73: 139–145.
 • Hunziker F, Fischer E, Schmutz J: 11-Amino-5H-dibenzo[b, e]-1, 4-diazepine. 10. Mitteilung uber siebengliedrige Heterocyclen. Helv Chim Acta 1967; 50: 1588–1599.
 • Idänpään-Heikkilä J, Alhava E, Olkinuora M et al.: Agranulocytosis during treatment with clozapine. Eur J Clin Pharmacol 1977; 11: 193–198.
 • Kane J, Honigfeld G, Singer J et al.: Clozapine for the treatment-resistant schizophrenic. A double-blind comparison with chlorpromazine. Arch Gen Psychiatry 1988; 45: 789–796.
 • Kapur S, Seeman P: Does fast dissociation from the dopamine D2 receptor explain the action of atypical antipsychotics? A new hypothesis. Am J Psychiatry 2001; 158: 360–369.
 • Latif Z, Jabbar F, Kelly BD: Clozapine and blood dyscrasia. Psychiatrist 2011; 35: 27–29.
 • Leucht S, Cipriani A, Spineli L et al.: Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis. Lancet 2013; 382: 951–962.
 • Meltzer HY: Clozapine: balancing safety with superior antipsychotic efficacy. Clin Schizophr Relat Psychoses 2012; 6: 134–144.
 • Meltzer HY: The role of serotonin in antipsychotic drug action. Neuropsychopharmacology 1999; 21 (Suppl): 106S–115S.
 • Meltzer HY, Okayli G: Reduction of suicidality during clozapine treatment of neuroleptic-resistant schizophrenia: impact on risk-benefit assessment. Am J Psychiatry 1995; 152: 183–190.
 • Moncrieff J: Clozapine v. conventional antipsychotic drugs for treatment-resistant schizophrenia: a re-examination. Br J Psychiatry 2003; 183: 161–166.
 • Nielsen RE, Levander S, Kjaersdam Telléus G et al.: Second-generation antipsychotic effect on cognition in patients with schizophrenia – a meta-analysis of randomized clinical trials. Acta Psychiatr Scand 2015; 131: 185–196.
 • Seeman P: Clozapine, a fast-off-D2 antipsychotic. ACS Chem Neurosci 2014; 5: 24–29.
 • Seeman P, Van Tol HHM: Deriving the therapeutic concentrations for clozapine and haloperidol: the apparent dissociation constant of a neuroleptic at the dopamine D2 or D4 receptor varies with the affinity of the competing radioligand. Eur J Pharmacol 1995; 291: 59–66.
 • Tandon R, Belmaker RH, Gattaz WF et al.; Section of Pharmacopsychiatry, World Psychiatric Association: World Psychiatric Association Pharmacopsychiatry Section statement on comparative effectiveness of antipsychotics in the treatment of schizophrenia. Schizophr Res 2008; 100: 20–38.
 • Tiihonen J, Lönnqvist J, Wahlbeck K et al.: 11-year follow-up of mortality in patients with schizophrenia: a population-based cohort study (FIN11 study). Lancet 2009; 374: 620–627.
 • Wahlbeck K, Cheine M, Essali A et al.: Evidence of clozapine’s effectiveness in schizophrenia: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. Am J Psychiatry 1999; 156: 990–999.
 • Wenthur CJ, Lindsley CW: Classics in chemical neuroscience: clozapine. ACS Chem Neurosci 2013; 4: 1018–1025.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6266b716-b3b1-4aa9-878a-ee6411b05be4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.