PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | XVII | 1 | 155-170
Article title

Uwarunkowania komunikacji samotnego rodzica z dorastającym tej samej płci

Content
Title variants
EN
Determinants of single parent’s communication with adolescent of the same sex
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Communication with single parent of the same sex was assessed by 64 daughters and 66 sons by using the Parent-Adolescent Communication Scale (PACS). Analysis between parent’s socio-demographic characteristics and their families has showed that mothers with higher education were assessed by daughter as the most communicative and their openness was conditioned by age of adolescents and amount of siblings. In pairs father-son, increase of boys’s age causes open communication in families of younger fathers.
Year
Volume
Issue
1
Pages
155-170
Physical description
Contributors
 • Zakład Psychologii Akademia im. Jana Długosza Częstochowa
References
 • Adamczuk, E. (1991). Samotne matki wobec dylematów wychowawczych. Problemy Rodziny, 1, 7-10.
 • Barnes, H.L., Olson, D.H. (1985). Parent-adolescent communication and the circumplex model. Child Development, 56, 438-447.
 • Beatty, M.J., Dobos, J.A. (1993). Adult males’ perceptions of confirmation and relational partner communication apprehension: Indirect effects of fathers on sons’ partners. Communication Quarterly, 41, 66-76.
 • Bochner, S. (1976). Research in family communication. Human Communication Research, 2, 381-397.
 • Caughlin, J.P., Malis, R.S. (2004). Demand/withdraw between parents and adolescents as a correlate of relational satisfaction. Communication Reports, 17, 59-71.
 • Chartier, J., Chartier, M. (1975). Perceived parental communication and self-esteem: An exploratory study. Western Speech, 39, 26-31.
 • Clark, R., Shields, G.(1997). Family communication and delinquency. Adolescence, 32, 81-92.
 • Collins, W., Russell, G. (1991). Mother-child and father-child relationship in middle adolescence: A developmental analysis. Developmental Review, 11, 99-136.
 • DeLong, T., DeLong, C.C. (1992). Managers as fathers: Hope on the homefront. Human Resource Management, 32, 178-188.
 • Doherty, W.J. (1991). Beyond reactivity and the deficit model of manhood: A commentary on articles by Napier, Pittman, and Gottman. Journal of Marital and Family Therapy, 17, 29-32.
 • Dryll, E. (2001). Interakcja wychowawcza. Warszawa: Wydawnictwo IP PAN.
 • Ellis, D., Nyet, F.I. (1959). The nagging parent. The family life coordinator, 8, 20, 2010. www.empoweringparents.com (z 6.09.2011).
 • Elwood, T.D., Schrader, D.C. (1998). Family communication patterns and communication apprehension. Journal of Social Behavior and Personality, 13, 493-502.
 • Floyd, K., Morman, M.T.(2003). Human affection exchange: II. Affectionate communication in father-son relationships. Journal of social Psychology, 5, 599-612.
 • Grygielski, M. (1994). Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z rodzicami. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Hakim-Larson, J., Hobart, C.J. (1987). Maternal regulation and adolescent autonomy: Mother-daughter resolution of story conflicts. Journal of Youth and Adolescence, 16, 2, 153-166.
 • Harris, K.M., Furstenberg, F.F., Marmer, J.K. (1998). Parental involvement with adolescents in intact families: The influence of fathers over the life course. Demography, 35, 201-216.
 • Harwas-Napierała, B. (2006). Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Hawkins, A.J., Dollahite, D.C. (1997). Beyond the role-inadequacy perspective. W: A.J. Hawkins, D.C. Dollahite (red.), Generative fathering: Beyond deficit perspectives (s. 3-16). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Jackson, S., Bijstra, J., Oostra, L., Bosma, H. (1998). Adolescents’ perceptions of communication with parents relative to specific aspects of relationships with parents and personal development. Journal of Adolescence, 21, 305-322.
 • Jaworowska, A. (1986). Specyfika roli ojca: Różnice między matką a ojcem w zakresie funkcjonowania w rolach rodzicielskich. Psychologia Wychowawcza, 1, 69-75.
 • Kelly, L., Keaten, J.A., Finch, C., Duarte, I.B., Hoffman, P., Michels, M.M. (2002). Family communication patterns and the development of reticence. Communication Education, 51, 202-209.
 • Kindlon, D., Thompson, M. (1999). Raising Cain: Protecting the emotional life of boys. New York: Ballantine Books.
 • Koerner, A.F., Fitzpatrick, M.A. (1997). Family type and conflict. The impact of conversation orientation and conformity orientation on conflict in the family. Communication Studies, 48, 59-75.
 • Kowalski, W.S. (1980). Percepcja postaw rodzicielskich przez młodzież w zależności od płci rodziców i płci dziecka. Problemy Rodziny, 4, 35-42.
 • Lachowska, B. (1998). Dzieci osób owdowiałych. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Lamb, M.E. (1981). Fathers and child development: An integrated overview. W: M. Lamb (red.), The role of the father in child development (s. 1-70). New York: Wiley.
 • Larson, R., Richards, M. (1994). Divergent realities: The emotional lives of mothers, fathers, and adolescents. New York: Basic Books.
 • Mackay, R. (2005). The impact of family structure and family change on child outcomes: a personal reading of the research literature. Social Policy Journal of New Zealand, 24, 111-133.
 • Matyjas, B. (1992). Wypełnianie zadań opiekuńczo-wychowawczych przez samotnych ojców. Problemy Rodziny, 6, 8-10.
 • Mendecka, G. (2003). Środowisko rodzinne w percepcji osób aktywnych twórczo. Częstochowa: Wydawnictwo WSP.
 • Napora, E. (2009). Rodzinne uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania dorastających córek. Studia nad Rodziną, 1-2 (24-25), 229-245.
 • Napora, E. (2009a). Wirtualny świat drogą donikąd... Kontekst relacji dziecka z ojcem. W: A. Woźniak-Krakowian, E. Napora, I. Gomółka-Walaszek (red.), Problemy marginalizacji dzieci i młodzieży (s. 243-254). Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza.
 • Napora, E. (w recenzji). The influence of selected mother and family related characteristics on adolescents’ perceptions of communication with their single-mothers in the South of Poland. Journal of Adolescence.
 • Napora, E., Schneider, A. (2010). The influence of parenting style in single mother families from the South of Poland on selected aspects of emotional functioning of the adolescents in homogeneous and heterogeneous dyads. Polish Journal of Applied Psychology, 8, 1, 59-74.
 • Noller, P., Callan, V. (1990). Adolescents’ Perceptions of the nature of their communication with parents. Journal of Youth and Adolescence, 19, 4, 349-362.
 • Obuchowska, I. (2000). Adolescencja. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka (s. 163-201). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Olson, D.H, Barnes H.L. (2004). Family Communication. Minneapolis: Life Innovation, www.facesiv.com (z 10.09.2011).
 • Pasernack, R., Peres, Y. (1986). The Contribution of Marriage to Socialization. Megamot, 29, 372-392.
 • Pielkowa, J. (1983). Rodzina samotnej matki jako środowisko wychowawcze. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 • Pospiszyl, K. (1980). Ojciec a rozwój dziecka. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Przetacznikowa, M. (1981). Psychologia wychowania. W: M. Przetacznikowa, Z. Włodarski (red.), Psychologia wychowawcza (s. 307-607). Warszawa: PWN.
 • Radochoński, M. (1987). Choroba a rodzina. Rzeszów: Wydawnictwo WSP.
 • Ruebush, K.W. (1994). The mother-daughter relationship and psychological separation in adolescence. Journal of Research on Adolescence, 4, 3, 439-451.
 • Russell, A., Saebel, J. (1997). Mother-son, mother-daughter, father-son, and father daughter: are they distinct relationships? Developmental Review, 17, 2, 111-147.
 • Ryś, M. (2004). Systemy rodzinne. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej.
 • Sikorski, W. (2000). Postawy rodzicielskie w percepcji dorastających a poziom ich aspiracji edukacyjnych. Psychologia Wychowawcza, 2-3, 190-200.
 • Tulloch, A.L., Blizzard, L., Pinkus, Z. (1997). Adolescent-parent communication in self-harm. Journal of Adolescent Health, 21, 4, 267-275.
 • Van-Wel, F. (1994). I count my parents among my best friends: Youth’s bonds with parents and friends in the netherlands. Journal of Marriage and the family, 56, 835-843.
 • Vidovic, V., Juresa, V., Begovac, I., Mahnik, M., Tocilj, G. (2005). Perceived family cohesion, adaptability and communication in eating disorders. European Eating Disorders Review, 13, 19-28.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6265e2be-0a06-44fb-920f-6101e0fdaa43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.