PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 2 | 183–188
Article title

Ocena surowiczego stężenia 25(OH)D u dzieci z nawracającymi infekcjami z regionu łódzkiego

Content
Title variants
EN
Serum concentration of 25(OH)D in children with recurrent infections from Łódź Province
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Witamina D pełni bardzo ważną funkcję w procesach regulacji wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej. Celem niniejszej pracy była ocena surowiczego stężenia metabolitu witaminy D – 25(OH)D – u dzieci z częstymi infekcjami dróg oddechowych. Badanie objęło 296 często chorujących dzieci w wieku od 1. do 18. roku życia, które były hospitalizowane na Oddziale Klinicznym Interny Dziecięcej i Alergologii w celu poszerzenia diagnostyki nawracających infekcji. W badanych surowicach oznaczano wątrobowy metabolit witaminy D – 25(OH)D – w różnych porach roku. U 61% dzieci stwierdzono niskie stężenie 25(OH)D. Wykazano odwrotną korelację stężenia oznaczanej witaminy D z wiekiem pacjenta: im młodsze dziecko, tym wyższe surowicze stężenie kalcydiolu. Nie stwierdzono zależności między stężeniem 25(OH)D a płcią i porą roku, w jakiej dokonywano oznaczeń. Uzyskane wyniki wskazują, że niedobór witaminy D (surowicze stężenie poniżej 30 ng/ml) jest częsty u dzieci z regionu łódzkiego z nawracającymi infekcjami układu oddechowego
EN
Vitamin D plays an important role in regulation of innate and acquired immunity. The aim of the study was to assess the serum concentration of a vitamin D metabolite – 25(OH)D – in children with recurrent respiratory tract infections. Two hundred and ninety-six children with recurrent infections, aged 1–18 years, who were hospitalised in the Department of Paediatrics and Allergy for an extended diagnosis of recurrent infections were recruited. The hepatic metabolite of vitamin D, namely 25(OH)D was determined in the analysed sera in different seasons of the year. Sixty-one per cent of the children had a low concentration of 25(OH)D. The vitamin D level was shown to be inversely correlated with the age of the patient; the younger the child, the higher the serum concentration of calcidiol. There was no correlation between the concentration of 25(OH)D and gender or season of the year in which the measurements were done. The results showed that vitamin D deficiency (serum concentration below 30 ng/mL) is common in children with recurrent respiratory tract infections from the region of Łódź.
Keywords
Discipline
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
183–188
Physical description
Contributors
 • Laboratorium Synevo, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Łódź, Polska
 • Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii, Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
 • Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii, Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
 • Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii, Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
References
 • 1. Rustecka A, Jung A, Kalicki B: Znaczenie witaminy D w chorobach atopowych u dzieci. Pediatr Med Rodz 2013; 9: 41–45.
 • 2. Stelmach I, Majak P, Jerzynska J et al.: Cord serum 25-hydroxyvitamin D correlates with early childhood viral-induced wheezing. Respir Med 2015; 109: 38–43.
 • 3. Jolliffe DA, Greenberg L, Hooper RL et al.: Vitamin D supplementation to prevent asthma exacerbations: a systematic review and meta-analysis of individual participant data. Lancet Respir Med 2017; 5: 881–890.
 • 4. Martineau AR, Jolliffe DA, Hooper RL et al.: Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ 2017; 356: i6583.
 • 5. Rustecka A, Jung A, Jobs K et al.: Ocena stężeń witaminy D w surowicy dzieci z alergią. Pediatr Med Rodz 2016; 12: 85–93.
 • 6. Morris HA: Vitamin D: a hormone for all seasons – how much is enough? Clin Biochem Rev 2005; 26: 21–32.
 • 7. Thieden E, Philipsen PA, Wulf HC: Ultraviolet radiation exposure pattern in winter compared with summer based on timestamped personal dosimeter reading. Br J Dermatol 2006; 154: 133–138.
 • 8. Szodoray P, Nakken B, Gaal J et al.: The complex role of vitamin D in autoimmune diseases. Scand J Immunol 2008; 68: 261–269.
 • 9. Majak P, Olszowiec-Chlebna M, Smejda K et al.: Vitamin D supplementation in children may prevent asthma exacerbation triggered by acute respiratory infection. J Allergy Clin Immunol 2011; 127: 1294–1296.
 • 10. Holick MF: Vitamin D: photobiology, metabolism, etc. In: Favus MJ (ed.): Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism. 3rd ed., American Society for Bone and Mineral Research, Lippincott-Raven, Philadelphia 1996: 74–81.
 • 11. Płudowski P, Karczmarewicz E, Chech-Kowalska J et al.: Nowe spojrzenie na suplementację witaminą D. Stand Med, Pediatr 2009; 6: 23–41.
 • 12. Chlebna-Sokół D, Golec J, Karalus J: Suplementacja witaminy D u dzieci i młodzieży w Polsce. Stand Med, Pediatr 2012; 9: 701–704.
 • 13. Holick MF: Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80 (Suppl): 1678S–1688S.
 • 14. Salih FM: Effect of clothing varieties on solar photosynthesis of previtamin D3: an in vitro study. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2004; 20: 53–58.
 • 15. Sempos CT, Vesper HW, Phinney KW et al.; Vitamin D Standardization Program (VDSP): Vitamin D status as an international issue: national surveys and the problem of standardization. Scand J Clin Lab Invest Suppl 2012; 243: 32–40.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-624b351e-0051-4bf4-bbb3-03ac6a7f67c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.