PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 9 | 1 | 18-25
Article title

Doświadczenia własne Kliniki Onkologii Ginekologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu w leczeniu skojarzonym raka szyjki macicy w stopniu I według FIGO

Content
Title variants
EN
Combined treatment of stage I cervical cancer: experience of the Gynecologic Oncology Clinic of the Wroclaw Medical University
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim of study: Patients affected with high-risk stage I cervical cancer undergo surgical treatment combined with adjuvant radio- or radiochemotherapy. The purpose of the present study was to assess the outcome of FIGO stage IB cervical cancer patients treated at a single center (Gynecologic Oncology Clinic of the Wroclaw Medical University, Poland) compared with worldwide data presented at the 2006 FIGO Annual Report. Patients and methods: Retrospective analysis included in total 61 patients with squamous-cell cervical cancer, treated at our institution since 2003 thru 2005. In this group, 45 patients underwent Wertheim-Meigs procedure, 16 – simple hysterectomy with adnexectomy. Fifty-eight patients received adjuvant external beam radiotherapy and brachytherapy, while 3 – brachytherapy alone. Twenty-seven patients received conventional teleradiotherapy and 31 – conformal radiotherapy. Results: Overall 5-year survival rate in the entire study population was 75.9%. In patients undergoing Wertheim-Meigs procedure and conventional radiotherapy vs. conformal radiotherapy, 5-year survival rates were 72.2% and 75%, respectively. In patients undergoing simple hysterectomy with adnexectomy and conventional vs. conformal radiotherapy, 5-year survival rates were 71.8% and 80%, respectively. Conclusions: To sum up, use of conformal radiotherapy favorably affected treatment outcomes, particularly in patients undergoing simple hysterectomy with adnexectomy. In spite of progress in therapeutic techniques, no significant improvement in patients affected with cervical cancer was obtained, while treatment outcomes in Poland appear significantly worse than those reported in the FIGO report.
PL
Cel pracy: Chore na raka szyjki macicy w stopniu zaawansowania I według FIGO z niekorzystnymi czynnikami rokowniczymi leczone są operacyjnie z uzupełniającą radioterapią lub radiochemioterapią. Celem pracy była ocena wyników leczenia chorych na raka szyjki macicy w stopniu IB według FIGO w materiale Kliniki Onkologii Ginekologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu i porównanie wyników z danymi FIGO zawartymi w Annual Report 2006. Pacjenci i metoda: Analizie retrospektywnej poddano 61 chorych na raka płaskonabłonkowego szyjki macicy leczonych w latach 2003-2005. U 45 pacjentek została wykonana operacja Wertheima-Meigsa, u 16 chorych proste usunięcie macicy z przydatkami. U 58 kobiet zastosowano uzupełniającą teleterapię i brachyterapię, u 3 chorych samodzielną brachyterapię. U 27 chorych przeprowadzono teleterapię konwencjonalną, u 31 chorych konformalną. Wyniki: Dla całej badanej grupy 5-letnie przeżycia całkowite wyniosły 75,9%. W grupie chorych po operacji Wertheima-Meigsa poddanych radioterapii konwencjonalnej 5-letnie przeżycia całkowite wynosiły 72,2%, a w grupie poddanych radioterapii konformalnej 75%. W grupie chorych po prostym usunięciu macicy z przydatkami, które były napromieniane techniką konwencjonalną, 5-letnie przeżycia całkowite wynosiły 71,4%, u napromienianych techniką konformalną 80%. Wnioski: Podsumowując, zastosowanie radioterapii konformalnej wpływa korzystnie na wyniki leczenia, szczególnie u chorych po prostym usunięciu macicy z przydatkami. Pomimo postępu w metodach leczenia nie zanotowano poprawy wyników leczenia u chorych na raka szyjki macicy, a wyniki leczenia w Polsce są istotnie gorsze niż na świecie.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
18-25
Physical description
Contributors
 • Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, tel./faks: 71 361 91 11. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel
 • Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel
author
 • Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel
References
 • 1. Wojciechowska U., Didkowska J., Tarkowski W. i wsp.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2003 roku. Centrum Onkologii-Instytut, Warszawa 2005.
 • 2. Wojciechowska U., Didkowska J., Tarkowski W i wsp.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2004 roku. Centrum Onkologii-Instytut, Warszawa 2006.
 • 3. Didkowska J., Wojciechowska U., Tarkowski W. i wsp.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2005 roku. Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa 2007.
 • 4. Błaszczyk J., Pudełko M., Cisarż K.: Nowotwory złośliwe w województwie dolnośląskim w 2003 roku. Dolnośląski Rejestr Nowotworów, Wrocław 2005.
 • 5. Błaszczyk J., Pudełko M., Cisarż K.: Nowotwory złośliwe w województwie dolnośląskim w 2004 roku. Dolnośląski Rejestr Nowotworów, Wrocław 2006.
 • 6. Błaszczyk J., Pudełko M., Cisarż K.: Nowotwory złośliwe w województwie dolnośląskim w 2005 roku. Dolnośląski Rejestr Nowotworów, Wrocław 2007.
 • 7. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych. Adres: http://www.onkologia. zalecenia.med.pl.
 • 8. NCCN, National Comprehensive Cancer Network, Practice Guidelines in Oncology - V I. 2010: http://www. nccn.org/ proffesionals/physicians.
 • 9.Peters W.A. 3rd, Liu P.Y., Barrett R.J. 2nd i wsp.: Concurrent chemotherapy and pelvic radiation therapy compared with pelvic radiation therapy alone as adjuvant therapy after radical surgery in high-risk early-stage cancer of the cervix. J. Clin. Oncol. 2000; 18: 1606-1613.
 • 10. Keys H.M., Bundy B.N., Stehman F.B. i wsp.: Cisplatin, radiation, and adjuvant hysterectomy compared with radiation and adjuvant hysterectomy for bulky IB cervical carcinoma. N. Engl. J. Med. 1999; 340: 1154-1161.
 • 11. Whitney C.W., Sause W, Bundy B.N. i wsp.: Randomized comparison of fluorouracil plus cisplatin versus hydroxyurea as an adjunct to radiation therapy in stage IIB-IVA carcinoma of the cervix with negative para-aortic lymph nodes: a Gynecologic Oncology Group and Southwest Oncology Group Study. J. Clin. Oncol. 1999; 17: 1339-1348.
 • 12. Rose P.G., Bundy B.N., Watkins E.B. i wsp.: Concurrent cispla-tin-based radiotherapy and chemiotherapy for locally advanced cervical cancer. N. Engl. J. Med. 1999; 340: 1144-1153.
 • 13. Morris M., Eifel P.J., Lu J. i wsp.: Pelvic radiation with concurrent chemotherapy compared with pelvic and para-aortic radiation for high-risk cervical cancer. N. Engl. J. Med. 1999: 340: 1137-1143.
 • 14. Quinn M.A., Benedet J.L., Odicino F. i wsp.: Carcinoma of the cervix uteri. FIGO 26th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer. Int. J. Gynaecol. Obstet. 2006; 95 (supl. 1): S43-S103.
 • 15. Berrino F., Capocaccia R., Coleman M.P. i wsp.: Survival of cancer patients in Europe: the EUROCARE-3 study. Ann. Oncol. 2003; supl. 5.
 • 16. Sant M., Allemani C., Santaquilani M. i wsp.; EUROCARE Working Group: EUROCARE-4. Survival of cancer patients diagnosed in 1995-1999. Results and commentary. Eur. J. Cancer 2009; 45: 931-991.
 • 17. SEER program - National Cancer Instittute, USA. Adres: http://www.seer.cancer.gov.
 • 18. Błaszczyk J., Jagas M., Hudziec P.: Nowotwory złośliwe w województwie dolnośląskim w roku 2008. Dolnośląski Rejestr Nowotworów, Wrocław 2010.
 • 19. Wojciechowska U., Didkowska J., Zatoński W: Pięcioletnie przeżycia chorych na nowotwory złośliwe w Polsce. Nowotwory 2010; 60: 122-129.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-622fee66-e47b-45a8-b763-9878b8d4f158
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.