PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 2 | 86–90
Article title

Health and life hazards related to aggressive behaviour of patients diagnosed with alcohol abstinence syndrome

Content
Title variants
PL
Zagrożenia zdrowia i życia powiązane z agresywnym zachowaniem pacjentów ze zdiagnozowanym alkoholowym zespołem abstynencyjnym
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Alcohol withdrawal syndrome is one of the most serious disorders resulting from alcohol addiction. Moreover, this disorder may cause complications such as hallucinations including delirium. Doctors and paramedics dealing with patients very often face aggressive behaviour. The aim of the study was to investigate the scale of that phenomenon and characterize it. The study included the analysis of patients’ medical documentation with diagnosed alcohol abstinence syndrome at the time of admission. Research confirmed that the aggressive behaviour occurred in 25% of cases. It occurred most frequently in case of delirium, and was directed to the patient’s environment. Conclusions: 1) Aggressive behaviour is quite a serious problem that affected every fourth patient being tested. The reasons can be different, but the crew of ambulances and doctors from hospital wards must be attentive and prepared for all kinds of violent behaviour, not only towards them, but to the patient himself also. 2) Aggressive behaviour was observed more frequently in the event of alcoholic delirium. 3) Aggression demonstrated by the patients with alcohol abstinence syndrome is addressed in almost ⅔ of the cases to the environment of the patient.
PL
Alkoholowy zespół abstynencyjny jest jednym z najpoważniejszych zaburzeń wynikających z uzależnienia od alkoholu. Dodatkowo w trakcie jego przebiegu może dojść do powikłań z wystąpieniem halucynacji oraz pełnoobjawowym majaczeniem alkoholowym włącznie. Lekarze i ratownicy medyczni w kontaktach z takimi pacjentami często spotykają się z agresywnym zachowaniem. Celem pracy było zbadanie skali wspomnianego zjawiska oraz próba jego scharakteryzowania. Badania polegały na analizie kart chorobowych pacjentów z rozpoznanym, w chwili przyjęcia, alkoholowym zespołem abstynencyjnym. Z badań tych wynikało, że zachowania agresywne występowały w 25% przypadków. Najczęściej agresja była skierowana na otoczenie pacjenta i dotyczyła majaczenia alkoholowego. Wnioski: 1) Agresywne zachowanie jest dość poważnym problemem, występującym u co czwartego badanego pacjenta. Przyczyny tego stanu bywają różne, a członkowie załóg karetek pogotowia i lekarze oddziałów szpitalnych muszą być uważni i przygotowani na różnego rodzaju gwałtowne zachowania, skierowane nie tylko na personel, ale także na samego pacjenta. 2) Agresywne zachowanie było obserwowane zdecydowanie częściej w przypadku majaczenia alkoholowego. 3) Agresja pacjentów z alkoholowym zespołem abstynencyjnym skierowana jest w blisko ⅔ przypadków na otoczenie pacjenta.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
86–90
Physical description
Contributors
author
 • Social Medicine Department, Medical University of Lodz, Lodz, Poland
 • Social Medicine Department, Medical University of Lodz, Lodz, Poland
 • Social Medicine Department, Medical University of Lodz, Lodz, Poland
References
 • Augustynowicz A, Czerw A, Wrześniewska-Wal I et al.: Ochrona prawna pielęgniarki/położnej w razie agresywnych zachowań pacjentów w podmiotach leczniczych. Journal of Education, Health and Sport 2015; 5: 259–268.
 • Charan SH, Reddy CM: Genital self mutilation in alcohol withdrawal state complicated with delirium. Indian J Psychol Med 2011; 33: 188–190.
 • Chlebowska I, Szewczuk-Bogusławska M: Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu. In: Kiejna A, Małyszczak K (eds.): Psychiatria. Podręcznik akademicki. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław 2012 : 65–94.
 • Cierpiałkowska L: Psychopatologia. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Poznań 2007.
 • Cierpiałkowska L, Ziarko M: Psychologia uzależnień – alkoholizm. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • Gilchrist H, Jones SC, Barrie L: Experiences of emergency department staff: alcohol-related and other violence and aggression. Australas Emerg Nurs J 2011; 14: 9–16.
 • Khemiri L, Jokinen J, Runeson B et al.: Suicide risk associated with experience of violence and impulsivity in alcohol dependent patients. Sci Rep 2016; 6: 19373.
 • Kupś I, Pełka-Wysiecka J, Samochowiec J: Przymus bezpośredni – realizacja założeń Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wobec pacjenta zachowującego się agresywnie w wybranych placówkach służby zdrowia w województwie zachodniopomorskim. Psychiatria 2007; 4: 87–96.
 • Miczek KA, DeBold JF, Hwa LS et al.: Alcohol and violence: neuropeptidergic modulation of monoamine systems. Ann N Y Acad Sci 2015; 1349: 96–118.
 • Morphet J, Griffiths D, Plummer V et al.: At the crossroads of violence and aggression in the emergency department: perspectives of Australian emergency nurses. Aust Health Rev 2014; 38: 194–201.
 • Pompili M, Serafini G, Innamorati M et al.: Suicidal behavior and alcohol abuse. Int J Environ Res Public Health 2010; 7: 1392–1431.
 • Powley D: Reducing violence and aggression in the emergency department. Emerg Nurse 2013; 21: 26–29.
 • Rudnicka-Drożak E, Misztal-Okońska P, Młynarska M: Opinia pracowników szpitalnego oddziału ratunkowego na temat udzielania pomocy medycznej pacjentom w stanie zatrucia alkoholem – doniesienie wstępne. Probl Hig Epidemiol 2013; 94: 577–582.
 • Samochowiec J: Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu i innymi substancjami psychoaktywnymi. In: Jarema M, Rabe-Jabłońska J (eds.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011: 81–96.
 • Strac DS, Erjavec GN, Perkovic MN et al.: Association of GABAA receptor α2 subunit gene (GABRA2) with alcohol dependencerelated aggressive behavior. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2015; 63: 119–125.
 • Szajewski J, Klimaszyk D: Zatrucia substancjami chemicznymi. In: Interna Szczeklika 2015. Medycyna Praktyczna, Kraków 2015: 2464–2468.
 • Tikkanen R, Tiihonen J, Rautiainen MR et al.: Impulsive alcohol-related risk-behavior and emotional dysregulation among individuals with a serotonin 2B receptor stop codon. Transl Psychiatry 2015; 5: e681.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-61b80a31-fc96-4afb-a9b0-0c84af964cfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.