PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 17 | 4 | 38-46
Article title

Antybiotykooporność bakterii heterotroficznych jako skutek zanieczyszczenia środowiska

Content
Title variants
EN
Resistance to antibiotics in heterotrophic bacteria as a result of environmental pollution
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. Celem pracy było badanie oporności na wybrane antybiotyki szczepów bakterii Escherichi coli i Enterococcus faecalis wyizolowanych z wód dziesięciu potoków płynących w granicach miasta Sopot. Materiał i metody. Zbadano 114 szczepów bakterii E. coli i 57 szczepów E. faecalis. Antybiotykooporność oznaczano metodą dyfuzyjno- krążkową, z zastosowaniem krążków nasyconych antybiotykiem. Wyniki. Wyizolowane szczepy bakterii E. coli były oporne na działanie chloramfenikolu (21%), cefepimu (51%), tetracykliny (41%), imipenemu (35%), cephazolinu (62%) i gentamycyny (90%). Wyizolowane szczepy bakterii E. faecalis były oporne na działanie: erytromycyny (75%) chloramfenikolu (21%) oraz imipenemu (33%). Wnioski. Na podstawie wyników badań stwierdzono występowanie w badanych wodach powierzchniowych wieloopornych szczepów bakterii E. coli i E. faecalis.
EN
Introduction. The aim of the study was to investigate resistance to selected antibiotics in Escherichia coli and Enterococcus faecalis strains that were isolated from water collected from ten streams within the administrative boundaries of the city of Sopot. Material and methods. 114 E. coli strains and 57 E. faecalis strains were studied. Antibiotic resistance was determined by the disc diffusion method using antibiotic-impregnated discs. Results. The isolated E. coli strains were resistant to chloramphenicol (21%), cefepime (51%), tetracycline (41%), imipenem (35%), cephazoline (62%) and gentamicin (90%). E. faecalis isolates showed resistance to erythromycin (75%), chloramphenicol (21%) and imipenem (33%). The relationship between the level of antibiotic resistance, the origin of water sample and the level of water contamination with E. coli and Enterococcus faecalis bacteria in the investigated streams was analyzed. Conclusions. Based on the obtained results, it was determined that multi-drug resistant bacterial strains of E. coli and E. faecalis are present in the investigated surface waters.
Contributors
 • Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Transportu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Transportu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Zakład Toksykologii Środowiska
References
 • 1. Martinez J.L.: Environmental pollution by antibiotics and by antibiotic resistance determinants; Environ Pollut 2009; 157: 2893-2902.
 • 2. Lobova T.I., Barkhatov J., Salamatina O.V., Popova L.Y.: Multiple antibiotic resistance of heterotrophic bacteria in the littoral zone of lake Shira as an indicator of human impact on the ecosystem. Microbiol Res 2008; 163: 152-160.
 • 3. Maheshwari R.: Combating antibiotic resistance in bacteria. Indian J Microbiol 2007; 47: 181-183.
 • 4. Kowalczyk P., Jankiewicz U.: Metody przenoszenia informacji genetycznej i ich wpływ na zdrowie człowieka. Borgis – nowa Medycyna 2013; 3: 124-129.
 • 5. Stanton T. B.: A call for antibiotic alternatives research. Trends in Microbiology; 2013; Vol. 21; No.3: 111-113.
 • 6. Olczak-Pienkowska A., Mazinska B., Ozorowski T., Hryniewicz W.: Hospital antibiotic management in Poland – results of the ABS maturity survey of the ABS International group; Wien Klin Wochenschr 2008; 307-311.
 • 7. WHO Report: Antimicorobial Resistance; 2014; www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en
 • 8. Pignato S., Coniglio M. A., Faro G., Weill F. X., Giammanco G.: Plasmid-mediated multiple antibiotic resistances of Escherichia coli in crude and treated wastewaters used in agriculture. J Water Health 2009; 251-8: 251-258.
 • 9. Huang J-J., Hu H-Y., Lu S-Q., Li Y., Tang F., Lu Y., Wei B.: Monitoring and evaluation of antibiotic-resistant bacteria AT a municipal wastewater treatment plant in China. Environ International 2012; 42: 31-36.
 • 10. da Silva F.M., Tiago I., Verissimo A., Bonaventura R.A., Nunes O.C., Manaia C.M.: Antibiotic resistance of enterococci and related bacteria in an urban wastewater treatment plant. FEMS Microbiol Ecol 2006; 55(2): 322-329.
 • 11. Velicu M., Suri R.: Presence of steroid hormones and antibiotics in surface water of agricultural, suburban and mixed-use areas. Environ Monit Assess 2009; 154: 349-359.
 • 12. Watkinson A.J., Micalizzi G.R., Bates J.R., Costanzo S.D.: Novel method for rapid assessment of antibiotic resistance in Escherichia coli isolates from environmental waters by use of a modified chromogenic agar. Appl Environ Microbiol 2007; Volume 7; Issue 7: 2224-2229.
 • 13. Łebkowska M.: Występowanie bakterii antybiotykoopornych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ochrona Środowiska 2009; Vol. 31; Nr 2: 11-15.
 • 14. Baquero F., Martinez J.-L., Canton R.: Antibiotics and antibiotic resistance in water environments. Curr Opin Biotechnol 2008; 19: 260-265.
 • 15. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. Clinical and Laboratory Standards Institute USA 2012; Vol. 32 No. 3.
 • 16. da Costa P.M., Vaz-Pires P., Bernardo F.: Antimicrobial resistance in Escherichia coli isolated in wastewater and sludge from poultry slaughterhouse wastewater. J Environ Health 2008; 70(7): 40-45.
 • 17. Mudryk Z. J.: Occurrence and distribution antibiotic resistance of heterotrophic bacteria isolated from a marine beach. Mar Pollut Bull 2005; 50: 80-86.
 • 18. Ash R. J., Iverson J. L.: Antibiotic and Disinfectant Resistant Bacteria in Rivers of the United States. Emerg Infect Diseases 2002; 8(7): 713-716.
 • 19. Łuczkiewicz A., Jankowska K., Kurlenda J., Olańczuk-Neyman K.: Identification and antimicrobial resistance of Enterococcus spp. isolated form surface water. Water Sci Technol 2010; 62.2: 466-473.
 • 20. da Costa P. M., Vaz-Pires P., Bernardo F.: Antimicrobial resistance in Enterococcus spp. isolated from inflow, effluent and sludge form municipal water treatment plants. Water Res 2006; 40; 1735-1740.
 • PN-ISO9308-3:2002. Jakość wody –Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli – Część 3: Zminiaturyzowana metoda wykrywania i oznaczania E. Coli w wodach powierzchniowych i w ściekach (najbardziej prawdopodobna liczba bakterii)
 • PN-EN ISO 7899-2. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych – Część 2: Metoda filtracji membranowej
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-617711e9-5558-40b0-8cdc-fbc7ef2ef824
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.