PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 60 | 85-95
Article title

Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego – aktualizacja. Ocena tętnic trzewnych

Content
Title variants
EN
Standards of the Polish Ultrasound Society – update. Ultrasound examination of the visceral arteries
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Ultrasound examination is a valuable method in diagnosing visceral vasoconstriction of atherosclerotic origin, as well as constriction related to the compression of the celiac trunk. Given the standard stenosis recognition criteria of >70%, the increase in peak systolic velocity (PSV) over 200 cm/s in the celiac trunk; of PSV > 275 cm/s in the superior mesenteric artery, and of PSV > 250 cm/s in the inferior mesenteric artery, the likelihood of correct diagnosis is above 90%. In the case of stenosis due to compression of the celiac trunk by median arcuate ligament of the diaphragm, a valuable addition to the regular examination procedure is to normalize the flow velocity in the vessel, i.e. the reduction in peak systolic velocity levels below 200 cm/s, and in end-diastolic velocity (EDV) levels below 55 cm/s during deep inspiration. In the case of celiac trunk stenosis exceeding 70–80%, additional information on the level of collateral circulation can be obtained by measuring the flow in the hepatic and splenic arteries – assessing the flow velocity, resistance, and pulsatility indices (which fall below 0.65 and below 1.0 in cases of stenosis of the celiac trunk with a reduced capacity of collateral circulation), as well as assessing the changes in these parameters during normal respiration and during inspiration. This paper discusses in detail the examination methods for the celiac trunk and mesenteric arteries, as well as additional procedures used to confirm the diagnosis and pathologies affecting visceral blood flow velocity, i.e.: cirrhosis and hypersplenism. The publication is an update of the Polish Ultrasound Society guidelines published in 2011.
PL
Badanie USG jest cenną metodą służącą do rozpoznawania zwężeń naczyń trzewnych – zarówno pochodzenia miażdżycowego, jak i związanego z uciskiem na pień trzewny. Przy stosowanych kryteriach rozpoznania zwężenia >70% dla pnia trzewnego wzrost prędkości szczytowo-skurczowej (PSV) do >200 cm/s oraz w tętnicy krezkowej górnej PSV >275 cm/s i tętnicy krezkowej dolnej PSV >250 cm/s prawdopodobieństwo postawienia prawidłowego rozpoznania wynosi powyżej 90%. W przypadku zwężeń spowodowanych uciskiem na pień trzewny przez krzyżujące się w okolicy jego odejścia od aorty odnogi przepony – więzadła łukowate – cennym uzupełnieniem badania potwierdzającym rozpoznanie jest normalizacja prędkości przepływu w naczyniu, tj. jej spadek w zakresie prędkości szczytowo-skurczowej poniżej 200 cm/s oraz końcowo-rozkurczowej poniżej 55 cm/s. W przypadku zwężeń pnia trzewnego przekraczających 70–80% dodatkowe informacje na temat stopnia rozwoju krążenia obocznego można uzyskać, mierząc przepływy w tętnicy wątrobowej i śledzionowej – oceniając zarówno prędkości przepływu, wskaźniki oporności oraz pulsacyjności (obniżające się poniżej 0,65 i poniżej 1,0 w przypadkach zwężenia pnia trzewnego bez rozwiniętego krążenia obocznego), jak zmiany powyższych parametrów w czasie normalnego oddychania oraz wdechu. Omówiono szczegółowo technikę badania pnia trzewnego i tętnic krezkowych, a także dodatkowe elementy potwierdzające rozpoznanie oraz patologie mogące zmieniać prędkości przepływu w naczyniach trzewnych – marskość wątroby, hipersplenizm. Publikacja stanowi aktualizację standardów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego wydanych w roku 2011.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
60
Pages
85-95
Physical description
Contributors
  • Department of General Surgery and Chest Diseases, Medical University of Warsaw, Poland
  • Department of General and Transplantation Surgery, Medical University of Warsaw, Poland
References
  • 1. Pellerito J, Polak JF: Introduction to vascular sonography. Elsevier, Philadelphia 2012.
  • 2. Moneta GL, Taylor DC, Helton WS, Mulholland MW, Strandness DE Jr et al.: Duplex ultrasound measurement of postprandial intestinal blood fl ow: effect of meal composition. Gastroenterology 1988; 95: 1294–1301.
  • 3. Jäger K, Bollinger A, Valli C, Ammann R: Measurements of mesenteric blood fl ow by duplex scan. J Vasc Surg 1986; 3: 462–469.
  • 4. Baxter BT, Pearce H: Diagnosis and surgical management of chronic mesenteric ischemia. In: Strandness DE, van Breda A (eds.): Vascular Diseases: Surgical and Interventional Therapy. Churchill Livingstone, New York 1994.
  • 5. Cronenwett JL, Johnston KW: Rutherford’s Vascular Surgery. Saunders Elsevier, Philadelphia 2010.
  • 6. Pellerito JS, Revzin MV, Tsang JC, Greben CR, Naidich JB: Doppler sonographic criteria for the diagnosis of inferior mesenteric artery stenosis. J Ultrasound Med 2009; 28: 641–650.
  • 7. Cronenwett JL, Johnston KW: Rutherford’s Vascular Surgery. Saunders Elsevier, Philadelphia 2014.
  • 8. Armstrong PA: Visceral duplex scanning: evaluation before and after artery intervention for chronic mesenteric ischemia. Perspect Vasc Surg Endovasc Ther 2007; 19: 386–392.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-61221e12-86e2-4efd-b10e-35407e01a42c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.