PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 8 | 2 | 104-111
Article title

Wybrane czynniki psychiczne a częstość wymiotów w przebiegu żarłoczności psychicznej oraz ich związek ze zmianami stężeń amylazy w surowicy i w moczu

Content
Title variants
EN
Correlation of selected mental factors with frequency of vomiting in the course of bulimia nervosa and their association with altered amylase level in serum and urine
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
One of the most health- and sometimes also life-threatening symptoms of bulimia nervosa is vomiting. It may lead to severe complications, e.g. electrolyte imbalance, metabolic alkalosis, hyperchloremia, hypokalemia, metabolic disturbances, heart arrhythmia, vitamin deficit, damage of posterior wall of pharynx and oesophagus, erosion of dental enamel. Detection of a specific predictor of unfavourable consequences of the disease might help to define a group of patients more at risk of developing uncontrollable vomiting in the course of bulimia nervosa, as well as to provide a means of monitoring frequency of vomiting in non-cooperative patients. The aim of this study was to explore correlations between frequency of vomiting in the course of bulimia nervosa and selected variables, e.g. symptoms of depression, anxiety, hostility, dissatisfaction with own body image and elevated levels of amylase in serum and urine. Using a specially designed questionnaire, Hamilton Depression Scale, Hamilton Anxiety Scale, Buss-Durkee Hostility Inventory and Body Image Questionnaire, we studied 55 patients (54 females and 1 male) with a diagnosis of bulimia nervosa (acc. to ICD-10), treated at the out-patients clinic (52 persons) and institutionalised (3 persons) since 2003 thru 2005. Each participant of the study was tested for serum and urine amylase level. Study protocol has been approved by Bioethical Committee. In the study group we noticed a significant positive correlation between frequency of vomiting and severity of anxiety and hostility and amylase level in serum and urine. Furthermore, a significant positive correlation was noticed between amplitude of body mass fluctuations, severity of hostility and amylase level in serum and urine. No associations were found between frequency of vomiting, presence of depression and dissatisfaction with own body.
PL
Jednym z najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia, a często i dla życia objawów żarłoczności psychicznej (ZP) są wymioty. Mogą one prowadzić do poważnych powikłań, takich jak: zaburzenia elektrolitowe, zasadowica metaboliczna, hiperchloremia, hipokaliemia, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia rytmu serca, niedobory witamin, uszkodzenie tylnej ściany gardła i przełyku, erozja szkliwa zębów. Znalezienie predyktora niekorzystnych konsekwencji choroby mogłoby pomóc w wyodrębnieniu pacjentek bardziej zagrożonych ryzykiem wymiotów w przebiegu ZP, a także dałoby szansę monitorowania częstości wymiotów u pacjentek niewspółpracujących. Celem badania było ustalenie związku pomiędzy częstością wymiotów w przebiegu ZP a wybranymi zmiennymi, takimi jak: obecność objawów depresji, lęku, wrogości, niezadowolenia z obrazu własnego ciała oraz podwyższonych stężeń amylazy w surowicy krwi i moczu. Za pomocą specjalnie opracowanego kwestionariusza oraz Skali Depresji Hamiltona, Skali Lęku Hamiltona, Kwestionariusza Wrogości Bussa-Durkee, Kwestionariusza Obrazu Ciała przebadano 55 pacjentów (54 kobiety i 1 mężczyznę) z rozpoznaniem ZP (wg ICD-10), leczonych w poradni (52 osób) oraz w oddziale (3 osoby) w latach 2003-2005. U każdego uczestnika badania oznaczono stężenia amylazy we krwi i w moczu. Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej. W grupie badanej stwierdzono istotną dodatnią korelację pomiędzy częstością wymiotów a nasileniem objawów lęku oraz wrogości oraz stężeniem amylazy w surowicy i moczu. Ustalono także występowanie istotnej dodatniej korelacji pomiędzy wielkością zmian/wahań masy ciała a nasileniem wrogości oraz stężeniem amylazy w surowicy i moczu. Nie obserwowano związku między częstością wymiotów a obecnością depresji oraz niezadowolenia z własnego ciała.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
104-111
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej Katedry Psychiatrii UM w Łodzi
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Katedry Psychiatrii UM w Łodzi
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Katedry Psychiatrii UM w Łodzi
References
 • 1. Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J.: Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi. Bulimia nervosa. W: Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (red.): Psychiatria. Tom 2: Psychiatria kliniczna. Urban & Partner, Wrocław 2002: 529-530.
 • 2. Kendler K.S., Walters E.E., Neale M.C. i wsp.: The structure of the genetic and environmental risk factors for six major psychiatric disorders in women. Phobia, generalized anxiety disorder, panic disorder, bulimia, major depression, and alcoholism. Arch. Gen. Psychiatry 1995; 52: 374-383.
 • 3. Godart N.T., Flament M.F., Perdereau F., Jeammet P.: Comorbidity between eating disorders and anxiety disorders: a review. Int. J. Eat. Disord. 2002; 32: 253-270.
 • 4. Bulik C.M., Sullivan P.F., Fear J.L., Joyce P.R.: Eating disorders and antecedent anxiety disorders: a controlled study. Acta Psychiatr. Scand. 1997; 96: 101-107.
 • 5. Godart N.T., Flament M.F., Lecrubier Y., Jeammet P.: Anxiety disorders in anorexia nervosa and bulimia nervosa: comorbidity and chronology of appearance. Eur. Psychiatry 2000; 15: 38-45.
 • 6. Cumella E.J., Kally Z.: Profile of 50 women with midlife-onset eating disorders. Eat. Disord. 2008; 16: 193-203.
 • 7. Speranza M., Corcos M., Loas G. i wsp.: Depressive personality dimensions and alexithymia in eating disorders. Psychiatry Res. 2005; 135: 153-163.
 • 8. Humphries L.L., Adams L.J., Eckfeldt J.H. i wsp.: Hyperamylasemia in patients with eating disorders. Ann. Intern. Med. 1987; 106: 50-52.
 • 9. Walsh B.T., Wong L.M., Pesce M.A. i wsp.: Hyperamylasemia in bulimia nervosa. J. Clin. Psychiatry 1990; 51: 373-377.
 • 10. Kronvall P., Fahy T.A., Isaksson A. i wsp.: The clinical relevance of salivary amylase monitoring in bulimia nervosa. Biol. Psychiatry 1992; 32: 156-163.
 • 11. Kinzl J., Biebl W., Herold M.: Significance of vomiting for hyperamylasemia and sialadenosis in patients with eating disorders. Int. J. Eat. Disord. 1993; 13: 117-124.
 • 12. Metzger E.D., Levine J.M., McArdle C.R. i wsp.: Salivary gland enlargement and elevated serum amylase in bulimia nervosa. Biol. Psychiatry 1999; 45: 1520-1522.
 • 13. Pieper-Bigelow C., Strocchi A., Levitt M.D.: Where does serum amylase come from and where does it go? Gastroenterol. Clin. North Am. 1990; 19: 793-810.
 • 14. Scheutzel P., Gerlach U.: [Alpha-amylase isoenzymes in serum and saliva of patients with anorexia and bulimia nervosa]. Z. Gastroenterol. 1991; 29: 339-345.
 • 15. Ahren-Moonga J., Holmgren S., von Knorring L., af Klinteberg B.: Personality traits and self-injurious behaviour in patients with eating disorders. Eur. Eat. Disord. Rev. 2008; 16: 268-275.
 • 16. Forbush K., Watson D.: Emotional inhibition and personality traits: a comparison of women with anorexia, bulimia, and normal controls. Ann. Clin. Psychiatry 2006; 18: 115-121.
 • 17. Abbate-Daga G., Piero A., Gramaglia C., Fassino S.: Factors related to severity of vomiting behaviors in bulimia nervosa. Psychiatry Res. 2005; 134: 75-84.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-60b7de30-5968-4a9d-9ade-02b8184f9a13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.