PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 5 | 89-96
Article title

Zofia H. Gąsiorowska – pierwszy bibliograf polskiej meteorytyki

Content
Title variants
EN
Zofia H. Gąsiorowska – first bibliographer of the Polish meteoritics
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Zofia H. Gąsiorowska in years 1950–1956 prepared first bibliography of the Polish meteoritics. This work was well-known little. The authoress also left the row of hand-written works relating to the Polish meteoritics.
Year
Volume
5
Pages
89-96
Physical description
Contributors
References
 • Archiwum Mineralogiczne, 1938, XIV [tom oświęcony wynikom badań meteorytu Łowicz].
 • Biała J., Manecki A., 2011, Bibliografia meteorytyki polskiej, Sosnowiec, s. 7–8.
 • Gąsiorowska Z., 1952, Dokumentacja meteorytów polskich, Wiadomości Muzeum Ziemi, VI, 1, s. 150.
 • Gąsiorowska Z.H., 1966, Zestawienie bibliograficzne prac polskich autorów o meteorytach (1805–1955), Prace Muzeum Ziemi, 6, s. 213–226.
 • Kosiński J.W., 2011, Ernest Jerzy Grzymała Pokrzywnicki (1892–1974), Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, 2, s. 67–77.
 • Pokrzywnicki J., 1964, I. Meteoryty Polski. II. Katalog meteorytów w zbiorach polskich, Studia Geologica Polonica, XV.
 • Wąsik M., 2002, Materiały Zofii Gąsiorowskiej (1898–1957), [w:] J. Garbowska (red.), Materiały archiwalne z zakresu historii nauk o Ziemi w zbiorach Muzeum Ziemi PAN. Inwentarz spuścizn naukowych, V, Warszawa, s. 67.
 • Wójcik Z., 1966, Kilka wiadomości o Zofii Halinie Gąsiorowskiej, Prace Muzeum Ziemi, 8, s. 121–123.
 • (ZaMZ) Zbiory archiwalne Muzeum Ziemi PAN w Warszawie – Spuścizny naukowe – S.35 – Gąsiorowska Zofia (1898–1957)
 • ZaMZ 1 – jednostka 17 – Notatka o pracach z zakresu dokumentacji w Archiwum MZ 1952.
 • ZaMZ 2 – jednostka 16 – Notatki z zapisem prac wykonywanych przez Z.G. w Archiwum MZ w okresie 1947–1952.
 • ZaMZ 3 – jednostka 4 – „Posmak sensacji towarzyszący spadkowi meteorytów…” maszynopis.
 • ZaMZ 4 – jednostka 20 – (…) fotografia Z. G. w Archiwum MZ 1951–1953.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-602c3145-8ca2-4d20-962f-3246e0ac41a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.