PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 72 | 382-390
Article title

Soft competencies in sustainable development

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Constant development and improvements of the way in which organizations operate as well as the unstable and turbulent environment cause that organizations have to revise their management practices. In the past management was usually perceived from the perspective of four functions, which comprised: planning, organizing, managing and controlling. Nowadays, one can notice that new functions in this respect have appeared which are directly linked to psychology. They concern such activities as inspiring the environment, creating the friendly work environment or delegating rights. Soft competences, such as communicativeness or easiness of making friends, are more and more frequently skills which employees are expected to possess. A very important aspect of employee selection process is examining the level of soft competences they possess. This also constitutes a very important factor of a successful management process in organizations.
Year
Volume
72
Pages
382-390
Physical description
Contributors
 • Faculty of Management, Czestochowa University of Technology, Czestochowa, Poland
References
 • [1] Allen, Jon G. Haslam-Hopwood, G. Tobias G., The value of social contacts. Psychiatry, 2005, 68.3: 214-219.
 • [2] Amstrong, M, (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Warszawa.
 • [3] Aronson E., Wilson T., Akert R., (1994). Social psychology: The Heart and the Mind. HarperCollins College Publishers, USA
 • [4] Borys T. (2011). Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany. Problemy Ekorozwoju: studia filozoficzno-sozologiczne.
 • [5] Boyatzis R, (1982). The competenct manager: A model for effective performance, John Wiley & Sons Inc., Canada
 • [6] Bukowski Z, (2009). Zrównoważony rozwój w systemie prawa. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, Warszawa.
 • [7] Czakon, W, (2011), Kompetencja współdziałania przedsiębiorstwa: relacyjna i sieciowa, w: Wybrane aspekty pracy kierowniczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 187
 • [8] Dyjecińska, D., Smółka P, (2006). Miękkie kompetencje. Kompendium. E-book opublikowany przez firmę Generator Charyzmy Sp. zoo i dostępny na stronie firmowego wortalu www. miekkie-kompetencje.gc.com.pl
 • [9] Ghillyer A, (2009). Management: A real world approach. McGraw Hill.
 • [10] Lisa G. Sisson MM RD and Allison R. Adams MBA. Essential Hospitality Management Competencies: The Importance of Soft Skills. Journal Of Hospitality & Tourism Education Vol. 25, Issue 3, 2013
 • [11] Ludwiczyński A, (2000), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Wnioski z konferencji. PFPK, Warszawa
 • [12] Lulewicz A, Miłaszewski R, (2005). Ocena projektów czystszej produkcji w przedsiębiorstwie, Gifin.
 • [13] Makles S (2011). Prawidłowy dobór kompetencji kadry kierowniczej gwarancją sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu 4/1.
 • [14] Nitkiewicz T, Adamczyk, J. (2007). Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa
 • [15] Pabian A, (2011), Sustainable personel–pracownicy przedsiębiorstwa przyszłości, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 5.
 • [16] Pabian A, (2013). Zarządzanie w koncepcji sustainability-ujęcie funkcjonalne. Przegląd Organizacji 10.
 • [17] Pindór T. (2011). Wykorzystanie wybranych odnawialnych źródeł energii w kontekście kryteriów rozwoju zrównoważonego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 231, Kryzys a rozwój zrównoważony rolnictwa i energetyki.
 • [18] Wawrzyniak B. (1999). Kapitał ludzki a zarządzanie wiedzą – w poszukiwaniu nowej podstawy zarządzania przedsiębiorstwem.[w:] Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, pod red. A. Ludwiczyńskiego.
 • [19] Wesselink, Renate, et al. Individual competencies for managers engaged in corporate sustainable management practices. Journal of Cleaner Production 106 (2015) 497-506
 • [20] Witaszek Z. (2011). Rozwój kompetencji menedżerskich przesłanką sukcesu organizacji, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej.
 • [21] Woodruffe Ch. (1993). What Is Meant by a Competency?, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 14, Issue 1, pp. 29-36
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5fe5fa63-9ecf-47ab-a54c-29f2cb921043
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.