PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 3 | 144-153
Article title

Obiektywna ocena aktywności dzieci z diagnozą ADHD

Content
Title variants
EN
Objective assessment of motor activity of children with ADHD
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In the assessment of ADHD, clinicians rely mainly on subjective evaluation based on behavioral questionnaire. Altered motor activity is a frequent symptom of ADHD. The diagnostic modality enabling a precise and objective assessment of motor activity is actigraphy. Method: Actigraph, a new mini-motion logger, in fact a wrist-worn minicomputer, enables an objective assessment of motor activity and is particularly useful in children due to its small size. Material: Thirty-two boys and 5 girls with a diagnosis of ADHD were included in the study. Children with ADHD underwent actigraphic examination and results obtained were compared with age- and gender-matched controls. Level of activity was objectively measured in children with ADHD subtypes: mixed (n=23) and predominantly inattentive (n=14). Actigraph was worn by 37 children (32 boys and 5 girls) during 3 days and 3 nights non-stop. Level of activity was measured as mean value in 30-minutes’ periods. Results: No differences in level of activity were noticed between both subtypes of ADHD. Results of actigraphic examination did not correlate with clinical assessment. Conclusions: Results obtained did not support distinction of ADHD subtypes (according to DSM-IV classification); children with mixed ADHD subtype were not more active than those with predominantly inattentive ADHD subtype.
PL
Stawiając diagnozę ADHD, lekarze opierają się przede wszystkim na subiektywnej ocenie według kwestionariusza diagnostycznego. Zmiany aktywności ruchowej są często obserwowanym objawem ADHD. Metodą, która pozwala na precyzyjny i obiektywny pomiar aktywności ruchowej, jest aktografia. Metoda: Nowy, mały aktograf, będący minikomputerem noszonym na przegubie, umożliwia obiektywną ocenę i jest szczególnie przydatny do badania dzieci ze względu na swoje rozmiary. W badaniach wzięło udział 32 chłopców i 5 dziewcząt zdiagnozowanych w kierunku ADHD. Dzieci z ADHD były oceniane aktograficznie, a rezultaty porównywano pod kątem wieku i płci. Dokonano obiektywnego pomiaru poziomu aktywności (aktograficznego) w grupie dzieci z podtypem ADHD: mieszanym i z przewagą zaburzeń uwagi. Aktograf był noszony przez 37 dzieci (32 chłopców i 5 dziewcząt) przez trzy doby. Czternastu pacjentów miało rozpoznany podtyp z przewagą zaburzeń uwagi, 23 dzieci - podtyp mieszany ADHD. Aktywność była oceniana jako średnia wartość w przedziałach 30-minutowych. Wyniki: Nie zanotowano różnic w aktywności między podlypami ADHD. Wyniki pomiaru aktywności nie korespondowały z oceną kliniczną. Wnioski: Uzyskane wyniki nie potwierdzają podziału na podtypy ADHD wg klasyfikacji DSM-IV i większej aktywności dzieci z podtypem mieszanym w porównaniu z dziećmi z podtypem z przewagą zaburzeń uwagi.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
144-153
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Psychiatrii CM UMK. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
 • Katedra Fizjologii CM UMK. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Tafil-Klawe
author
 • Katedra Fizjologii CM UMK. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Tafil-Klawe
References
 • 1. Sadeh A., Acebo C.: The role of actigraphy in sleep medicine. Sleep Med. Rev. 2002; 6: 113-124.
 • 2. Wiśniewski A.: Zastosowanie aktygrafii w psychiatrii. Psychiatr. Pol. 2004; 6: 1127-1143.
 • 3. Armitage R., Hoffmann R., Emslie G. i wsp.: Rest-activity cycles in childhood and adolescent depression. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 2004; 43: 761-769.
 • 4. Tani P., Lindberg N., Nieminen-von Wendt T. i wsp.: Actigraphic assessment of sleep in young adults with Asperger syndrome. Psychiatry Clin. Neurosci. 2005; 59: 206-208.
 • 5. Wiggs L., Stores G.: Sleep patterns and sleep disorders in children with autistic spectrum disorders: insights using parent report and actigraphy. Dev. Med. Child Neurol. 2004; 46: 372-380.
 • 6. Faedda G.L., Teicher M.H.: Objective measures of activity and attention in the differential diagnosis of psychiatric disorders of childhood. Essent. Psychopharmacol. 2005; 6: 239-249.
 • 7. Haug H.J., Wirz-Justice A., Rössler W.: Actigraphy to measure day structure as a therapeutic variable in the treatment of schizophrenic patients. Acta Psychiatr. Scand. Suppl. 2000; 407: 91-95.
 • 8. Miller L.G., Kraft I.A.: Application of actigraphy in the clinical setting: use in children with attention-deficit hyper-activity disorder. Pharmacotherapy 1994; 14: 219-223.
 • 9. Drozdowski W., Szymczak J., Cydzik B.: Objective evaluation of movement disorders using the Aktograf. Neurol. Neurochir. Pol. 1984; 18: 5-9.
 • 10. Dane A.V., Schachar R.J., Tannock R.: Does actigraphy differentiate ADHD subtypes in a clinical research setting? J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 2000; 39: 752-760.
 • 11. Corkum P., Tannock R., Moldofsky H. i wsp.: Actigraphy and parental ratings of sleep in children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Sleep 2001; 24: 303-312.
 • 12. Wiggs L., Montgomery P., Stores G.: Actigraphic and parent reports of sleep patterns and sleep disorders in children with subtypes of attention-deficit hyperactivity disorder. Sleep 2005; 28: 1437-1445.
 • 13. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders. Wyd. 4, American Psychiatric Association, Washington, DC 1994.
 • 14. Committee on Quality Improvement, Subcommittee on Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, American Academy of Pediatrics: Clinical practice guideline: diagnosis and evaluation of the child with attention-deficit/hyperactivity disorder. Pediatrics 2000; 105: 1158-1170.
 • 15. Gomez R.: Australian parent and teacher ratings of the DSM-IVADHD symptoms: differential symptom functioning and parent-teacher agreement and differences. J. Atten. Disord. 2007; 11: 17-27.
 • 16. Short E.J., Fairchild L., Findling R.L., Manos M.J.: Developmental and subtype differences in behavioral assets and problems in children diagnosed with ADHD. J. Atten. Disord. 2007; 11: 28-36.
 • 17. Levy F., Hay D.A., Bennett K.S., McStephen M.: Gender differences in ADHD subtype comorbidity. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 2005; 44: 368-376.
 • 18. Owens J., Hoza B.: Diagnostic utility of DSM-IV-TR symptoms in the prediction of DSM-IV-TR ADHD subtypes and ODD. J. Atten. Disord. 2003; 7: 11-27.
 • 19. Inoue K., Nadaoka T., Oiji A. i wsp.: Clinical evaluation of attention-deficit hyperactivity disorder by objective quantitative measures. Child Psychiatry Hum. Dev. 1998; 28: 179-188.
 • 20. Swanson J.M., Gupta S., Williams L. i wsp.: Efficacy of a new pattern of delivery of methylphenidate for the treatment of ADHD: effects on activity level in the classroom and on the playground. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 2002; 41: 1306-1314.
 • 21. Konrad K., Günther T., Heinzel-Gutenbrunner M., Herpertz-Dahlmann B.: Clinical evaluation of subjective and objective changes in motor activity and attention in children with attention-deficit/hyperactivity disorder in a doubleblind methylphenidate trial. J. Child Adolesc. Psychopharmacol. 2005; 15: 180-190.
 • 22. Tryon W.W., Tryon G.S., Kazlausky T. i wsp.: Reducing hyperactivity with a feedback actigraph: initial findings. Clin. Child Psychol. Psychiatry 2006; 11: 607-617.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5fd74d05-8444-48ab-91be-8d589ec8d375
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.