PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 64 | 25–31
Article title

Urethral length measurement in women during sonographic urethrocystography – an analysis of repeatability and reproducibility

Content
Title variants
PL
Pomiar długości cewki moczowej u kobiet podczas ultrasonograficznej uretrocystografii – analiza powtarzalności i odtwarzalności
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
There has been a rise in the use of sonographic urethrocystography in patients with a full bladder. So far, no publications have been made on the analysis of repeatability and reproducibility of the measurements performed during this procedure. Aim: An assessment of repeatability and reproducibility of urethral length measurements during sonographic urethrocystography in females with a full bladder in the introital approach, using real-time two-dimensional transvaginal ultrasound. Material and methods: The ultrasound was performed in accordance with a standardized technique in female patients with a full bladder containing 200–300 mL of liquid. A total of 92 patients were included in the analysis. Results: The Intraclass Correlation Coefficient for repeatability and reproducibility of urethral length measurements in sonographic urethrocystography ranged between 0.9217 and 0.9873 (p = 0.0000). The analysis of ultrasound urethral length measurements taken by two different physicians at an interval of several months confirmed their very high compatibility (ICC = 0.81, p = 0.000). Conclusions: Very good repeatability and reproducibility of urethral length findings during sonographic urethrocystography performed in accordance with the presented technique support the possible use of this type of examination in both clinical practice and research.
PL
Ultrasonograficzna uretrocystografia u pacjentek z wypełnionym pęcherzem moczowym jest coraz częściej stosowana. Nie opublikowano do tej pory analizy powtarzalności pomiarów zdejmowanych podczas tego badania. Cel pracy: Ocena powtarzalności i odtwarzalności pomiarów długości cewki moczowej podczas ultrasonograficznej cystouretrografii, wykonywanej u kobiet w czasie rzeczywistym, przezprzedsionkowo, głowicą przezpochwową w prezentacji dwuwymiarowej, z wypełnionym pęcherzem moczowym. Materiał i metody: Badanie ultrasonograficzne wykonywano zgodnie z wystandaryzowaną techniką u pacjentek z wypełnionym pęcherzem moczowym, zawierającym 200–300 ml płynu. Analizą objęto wyniki uzyskane od 92 chorych. Wyniki: Współczynnik ICC powtarzalności oraz odtwarzalności pomiarów długości cewki moczowej w ultrasonograficznej uretrocystografii wahał się od 0,9217 do 0,9873, p = 0,0000. Analiza pomiarów ultrasonograficznej długości cewki, wykonanych przez dwóch różnych lekarzy w odstępie kilku miesięcy, potwierdziła ich zgodność na bardzo dobrym poziomie (współczynnik korelacji wewnątrzklasowej = 0,81 przy p = 0,000). Wnioski: Bardzo dobra powtarzalność i odtwarzalność wyników pomiarów długości cewki moczowej podczas ultrasonograficznej uretrocystografii, uzyskanej zgodnie z opisaną techniką, stanowią potwierdzenie możliwości zastosowania tego badania w praktyce klinicznej i w badaniach naukowych.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
64
Pages
25–31
Physical description
Contributors
 • Diagnostic Ultrasonography Laboratory, Department of Operative Gynecology and Gynecologic Oncology, Ist Department of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, Poland
 • Frauenklinik, Evangelisches Krankenhaus Hagen-Haspe GmbH, Hagen, Germany
author
 • Diagnostic Ultrasonography Laboratory, Department of Operative Gynecology and Gynecologic Oncology, Ist Department of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, Poland
author
 • Diagnostic Ultrasonography Laboratory, Department of Operative Gynecology and Gynecologic Oncology, Ist Department of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, Poland
 • Diagnostic Ultrasonography Laboratory, Department of Operative Gynecology and Gynecologic Oncology, Ist Department of Gynecology and Obstetrics, Medical University of Lodz, Poland
References
 • 1. Dietz HP: Pelvic floor ultrasound: a review. Am J Obstet Gynecol 2010; 202: 321–334.
 • 2. Wieczorek A, Stankiewicz A, Santoro GA, Woźniak M, Bogusiewicz M, Rechberger T: Nowoczesne techniki ultrasonograficzne w diagnostyce dysfunkcji narządów miednicy mniejszej u kobiet. Ultrasonografia 2011; 11: 9–19.
 • 3. Shek K, Dietz H: The urethral motion profile: a novel method to evaluate urethral support and mobility. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2008; 48: 337–342.
 • 4. Hosker G, Rosier P, Gajewski J, Sand P, Szabo L, Capewell A: Dynamic testing. W: Abrams P, Cardozo L, Khoury S, Wein A: Incontinence. Health Publication Ltd., Paris 2009: 417–522.
 • 5. Digesu G, Calandrini N, Derpapas A, Gallo P, Ahmed S, Khullar V: Intraobserver and interobserver reliability of the threedimensional ultrasound imaging of female urethral sphincter using a translabial technique. Int Urogynecol J 2012; 23: 1063–1068.
 • 6. Surkont G, Wlaźlak E, Kowalski, Zdziennicki A, Suzin J: Ocenę skuteczności kolposuspensji sposobem Burcha w zakresie leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) za pomocą diagramu CONSORT. Ginekol Pol 2006; 77: 463–467.
 • 7. Surkont G, Wlaźlak E, Dunicz-Sokołowska A, Suzin J: Skuteczność leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) za pomocą operacji sposobem Burcha oceniana przy pomocy analizy ITT. Ginekol Pol 2007; 5: 378–380.
 • 8. Surkont G, Wlaźlak E, Kazimierak W, Dunicz-Sokołowska A, Suzin J: Efekty leczenia operacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) za pomocą kolposuspensji sposobem Burcha oraz taśmy IVS oceniane przy użyciu różnych badań uroginekologicznych. Ginekol Pol 2007; 6: 460–463.
 • 9. Wlaźlak E, Surkont G, Suzin J: Ocena efektów nieoperacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet za pomocą różnych metod diagnostycznych. Przegląd Menopauzalny 2004; 3: 57–62.
 • 10. Surkont G, Wlaźlak E, Stetkiewicz T, Sobczuk A, Krajewski P, Suzin J: Kolposuspensja zmodyfikowanym sposobem Burcha – kompleksowa ocena średnioterminowych wyników leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) u kobiet z zastosowaniem subiektywnych i obiektywnych metod diagnostycznych. Przegląd Menopauzalny 2005; 3: 29–35.
 • 11. Surkont G, Wlaźlak E, Stetkiewicz T, Sobieszkoda D, Suzin J: Wpływ różnych sposobów analizy efektów leczenia nieoperacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu na końcowe wnioski. Przegląd Menopauzalny 2005; 4: 77–82.
 • 12. Nicolaides K, Syngelaki A, Ashoor G, Birdir C, Touzet G: Noninvasive prenatal testing for fetal trisomies in a routinely screened first-trimester population. Am J Obstet Gynecol 2012; 207: 374.
 • 13. Surkont G, Wlaźlak E, Dunicz-Sokolowska A, Wieszczycka M, Cichińska A, Strużycki K et al.: Analiza rozbieżności oceny ultrasonograficznej jamy macicy kobiet po menopauzie bez nieprawidłowych krwawień, dokonywanej przez różnych lekarzy. Ultrasonografia 2007; 31: 53–56.
 • 14. Stankiewicz A, Wieczorek P, Woźniak M, Bogusiewicz M, Rechberger R, Futyma K: Porównanie wymiarów cewki moczowej u pacjentek z nietrzymaniem moczu w dynamicznym badaniu USG przezkroczowym i USG przezpochwowym. Ultrasonografia 2008; 8: 52–56.
 • 15. Salvatore S, Serati M, Uccella S, Koelbl H, Artibani W, Cardozo L et al.: Inter-observer reliability of three different methods of measuring urethrovesical mobility. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008; 19:1513–1517.
 • 16. Wieczorek AP: Możliwości ultrasonografii w diagnostyce narządów miednicy mniejszej u kobiet z zaburzeniami statyki i nietrzymaniem moczu. Ultrasonografia 2009; 9: 62–72.
 • 17. Wahren J: Die harnroehre. W: Atlas des weiblichen Beckens. Band II. IW-Verlag 2000: A65–A75.
 • 18. Kociszewski J, Rautenberg O, Perucchini D, Eberhard J, Geissbühler V, Hilgers R et al.: Tape functionality: sonographic tape characteristics and outcome after TVT incontinence surgery. Neurourol Urodyn 2008; 27: 485–490.
 • 19. Kociszewski J, Rautenberg O, Kuszka A, Eberhard J, Hilgers R, Viereck V: Can we place tension-free vaginal tape where it should be? The one-third rule. Ultrasound Obstet Gynecol 2012; 39: 210–214.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5fcd3b3a-a065-4190-b881-37f8af1824c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.