PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 4 | 409-414
Article title

Borelioza – choroba nie tylko obszarów endemicznych – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Lyme borreliosis – not only endemic area disease – case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Lyme boreliosis is a multiorgan disease, transmitted by ticks, which is caused by the bacteria Borrelia burgdorferi. The increase of morbidity is recorded and the area of occurrence includes nowadays all territory of Poland. The clinical picture is very differentiated. Symptoms depend on the duration of illness and the level of involvement of different systems. The disease may affect the skin, joints, nervous system as well as the heart. Information about epidemiology, pathogenesis and virulence of Borrelia burgdorferi were presented. The authors disscused characteristic manifestations and methods of identification. Recommended antibioticotherapy was also taken into consideration, depending on the patient’s age and the stage of illness. In the article a 11-yearold boy’s case was presented. The child was admitted to hospital due to arthralgia, a characteristic circular rash and an episode of high fever. He had a history of a tick bite 5 weeks earlier. He did not travel outside Warsaw. Basic tests were performed and they did not show any abnormalities. Disseminated Lyme borreliosis with arthritis was diagnosed. Ceftriaxon was applied and resolution of symptoms was achieved. Later in the result for Borrelia burgdorferi infection a high level of IgM was indentified. After admitting full treatment a decreasing titer of antybodies was observed and the patient did not present any abnormal signs.
PL
Borelioza z Lyme jest wielonarządową chorobą, przenoszoną przez kleszcze, którą wywołuje krętek Borrelia burgdorferi. Odnotowuje się ciągły wzrost zachorowań, a obszar terytorialny występowania boreliozy obejmuje obecnie całą Polskę. Obraz kliniczny choroby jest bardzo zróżnicowany. Objawy są zależne od czasu trwania oraz stopnia zajęcia poszczególnych układów. Proces chorobowy może obejmować skórę, stawy, układ nerwowy oraz serce. W pracy zamieszczono informacje na temat właściwości, epidemiologii, patogenezy oraz chorobotwórczości bakterii Borrelia burgdorferi. Omówiono charakterystyczne objawy choroby oraz metody identyfikacji patogenów. Zwrócono uwagę na zalecenia dotyczące leczenia boreliozy, które uzależnione jest od wieku chorego i zaawansowania choroby. Przedstawiono opis przypadku 11-letniego chłopca, który został przyjęty do Kliniki z powodu pojawienia się obrączkowatych zmian skórnych z przejaśnieniem w środku, bólów stawowych oraz epizodu wysokiej gorączki. W wywiadzie podano, że chłopiec 5 tygodni wcześniej został ukąszony przez kleszcza. Dziecko nie wyjeżdżało poza teren Warszawy. U pacjenta wykonano podstawowe badania, wyniki nie wykazały odchyleń. Rozpoznano boreliozę w postaci skórnej rozsianej z odczynem stawowym. Do leczenia włączono ceftriakson, po którym uzyskano stopniowe ustąpienie objawów. W otrzymanym później wyniku badania w kierunku zakażenia Borrelia burgdorferi stwierdzono wysokie miano przeciwciał w klasie IgM. Po zakończonym leczeniu w badaniach kontrolnych obserwowano zmniejszanie się poziomu przeciwciał, a u chłopca nie występowały już niepokojące objawy.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
409-414
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Zajkowska J., Hermanowska-Szpakowicz T., Ruel J.: Postacie atypowe Borrelia burgdorferi - skutki kliniczne. Pol. Merkuriusz Lek. 2005; 103: 115-119.
 • 2. Steere A.C., Malawista S.E., Haradin J.A. i wsp.: Erythema chronicum migrans and Lyme arthritis. The enlarging clinical spectrum. Ann. Intern. Med. 1977; 86: 685-698.
 • 3. Flisiak R, Załężny W, Prokopowicz D.: Analiza przebiegu boreliozy z Lyme w zależności od pierwotnej postaci klinicznej choroby u mieszkańców Białowieży. Przegl. Epidemiol. 2004; 58: 445-450.
 • 4. Dziubek Z.: Krętkowice. W.: Dziubek Z. (red.): Choroby zakaźne i pasożytnicze. PZWL, Warszawa 2003: 182-189.
 • 5. Flisiak R, Żabicka J.: Sytuacja epidemiologiczna boreliozy z Lyme w Europie. Przegl. Epidemiol. 1995; 49: 375-379.
 • 6. Piesman J., Stone B.F.: Vector competence of the Australian paralysis tick, Ixodes holocyclus, for the Lyme disease spirochete Borrelia burgdorferi. Int. J. Parasitol. 1991; 21: 109-111.
 • 7. Stefanoff P., Rosińska M., Zieliński A.: Epidemiologia chorób przenoszonych przez kleszcze w Polsce. Przegl. Epidemiol. 2006; 60: 151-159.
 • 8. Nefedova VV, Korenberg E.I., Gorelova N.B., Kovalevskii Y.V: Studies on the transovarial transmission of Borrelia burgdorferi sensu lato in the taiga tick Ixodes persulcatus. Folia Parasitol. (Praga) 2004; 51: 67-71.
 • 9. Schoeller G.B., Lane R.S.: Efficiency of transovarial transmission of the Lyme disease spirochete, Borrelia burgdorferi, in the western blacklegged tick, Ixodes pacificus (Acari: Ixodidae). J. Med. Entomol. 1993; 30: 80-86.
 • 10. Mason J., Del Bene V, Wagner G.E.: Krętki. W: Virella G. (red.): Mikrobiologia i choroby zakaźne. Urban & Partner, Wrocław 2000: 201-212.
 • 11. Stańczak J., Racewicz M., Kubica-Biernat B. i wsp.: Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus ticks (Acari, Ixodidae) in different Polish woodlands. Ann. Agric. Environ. Med. 1999; 6: 127-132.
 • 12. Wegner Z., Racewicz M., Kubica-Biernat B. i wsp.: Występowanie kleszczy Ixodes ricinus (Acari, Ixodidae) na zalesionych obszarach Trójmiasta i ich zakażenie krętkami Borrelia burgdorferi. Przegl. Epidemiol. 1997; 51: 11-20.
 • 13. Wodecka B.: Detection of Borrelia burgdorferi sensu lato DNA in Ixodes ricinus ticks in North-western Poland. Ann. Agric. Environ. Med. 2003; 10: 171-178.
 • 14. Michalik J., Hofman T., Buczek A. i wsp.: Borrelia burgdorferi s.l. in Ixodes ricinus (Acari: Ixodidae) ticks collected from vegetation and small rodents in recreational areas of the city of Poznań. J. Med. Entomol. 2003; 40: 690-697.
 • 15. Chmielewski T., Tylewska-Wierzbanowska S.: Występowanie przeciwciał swoistych dla Borrelia burgdorferi u ludzi zdrowych na terenie Polski. Przegl. Epidemiol. 2002; 56: 33-38.
 • 16. Zajkowska J.M., Hermanowska-Szpakowicz T.: Nowe aspekty patogenetyczne boreliozy z Lyme. Przegl. Epidemiol. 2002; 56: 57-67.
 • 17. Grzesik P, Oczko-Grzesik B., Kępa L.: Objawy kardiologiczne w przebiegu boreliozy z Lyme. Przegl. Epidemiol. 2004; 58: 589-596.
 • 18. Flisiak R., Pancewicz S.: Diagnostyka i leczenie Boreliozy z Lyme - zalecenia Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Przegl. Epidemiol. 2008; 62: 193-199.
 • 19. Flisak R., Szechiński J.: Choroby odkleszczowe. W: Szczeklik A. (red.): Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna, Kraków 2006: 2141-2150.
 • 20. Zajkowska J., Hermanowska-Szpakowicz T, Pancewicz S.: Borelioza z Lyme - zasady skutecznego leczenia. Zakażenia 2007; 4: 2-7.
 • 21. DePietropaolo D.L., Powers J.H., Gill J.M., Foy A.J.: Diagnosis of lyme lisease. A. Fam. Physician 2005; 72: 297-304.
 • 22. Zajkowska J.M., Pancewicz S.A., Grygorczuk S. i wsp.: Neuroborelioza - wybrane aspekty patogenezy, diagnostyki i leczenia. Pol. Merkuriusz Lek. 2008; 143: 453-457.
 • 23. Chmieleski T., Tylewska-Wierzbanowska S.: Borelioza z Lyme, laboratoryjne metody wykrywania zakażenia. Adres: http://www.borelioza.org/artykuly/diag-bb.pdf.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-5fbdbcf7-82fe-49ed-9305-18399de3d222
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.